ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToKommando PAUSE - Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande.

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.077
16359

Wozu das automatische Anpassen der Windows Energie-Optionen?

Deaktivieren der Vorschau in der Taskleiste von Windows 10/11, aber wie?

How to Create a Diagonal Text in Word (rotated)!

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

How do I contact Microsoft Office 365 support?

How do I force a logoff via command line, Windows 11, 10, 8.1, .. and MS Server?(0)