ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer.

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.156
14050

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Find, enable, disable, view Outlook Favorites Folder?

 /

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows OS?

 /

Wo kann ich bitte den Vorschaufilter einstellen im Datei Explorer?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Unterschied zwischen Bluetooth und Wi-Fi / WLAN!

 /

Wer Fußbälle als Maus Spuren am Desktop sehen will!

 /

Is Adobe Acrobat OEM a full version, which is better for PDFs?

 /

Was ist besser, 1920x1080, 1920x1200 oder 1680x1050?

 /