ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer.

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.171
14050

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Funktioniert bei Windows 11 der Verzeichnis Ausdruck ohne Probleme?

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Change the size of text in Windows 10/11!

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Batch file with several commands output to text file Windows 11, 10, ...!

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

Suchen Sie nach einem Photo Resizer, der unter Windows 11, 10, ...funktioniert!

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Ongoing processes overview in Process-KO!

 /