ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

LABEL [enhet:][etikett]
LABEL [/MP] [volym] [etikett]

enhet: Anger enhetens enhetsbeteckningen.
etikett Anger volymens etikett.
/MP Anger att volymen ska behandlas som en
monteringspunkt
eller ett volymnamn.
volym Anger enhetsbeteckning (följt av ett kolon),
monteringspunkt eller volymnamn.
Om volymnamnet anges är flaggan /MP onödig.C:\WINDOWS>HELP MD
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.
GOTO : HELP MODE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando LABEL - Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

HTTP: ... console/sv/039.htm
0.14
16047

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

What is a password?

 /

Fonts Print Overview!

 /

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /

With the stress test, load only the graphics card, can I?

 /

Wo kann ich festlegen wie das Windows-7 starten soll, z.B. ein Diagnosesystemstart?

 /

Adjust the size of the new Windows 11 screen / touch keyboard!

 /

Marking pictures by quality, possibilities by comparison!

 /

Install / activate XPS viewer in Windows 11?

 /

Hilfe, Windows 10/11 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /