ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP DISKCOMP
Jämför innehållet på två disketter.

DISKCOMP [enhet1: [enhet2:]]
C:\WINDOWS>HELP DISKCOPY
Kopierar innehållet på en diskett till en annan diskett.

DISKCOPY [enhet1: [enhet2:]] [/V]

/V Verifierar att informationen kopierats korrekt.

Disketterna måste vara av samma typ.
Enhet1 och enhet2 kan vara samma enhet.C:\WINDOWS>HELP DOSKEY
Redigerar kommandorader, kommer ihåg Windows-kommandon och skapar
makron.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=storlek] [/MACROS[:ALL |
:program]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=program]
[/MACROFILE=filnamn]
[makronamn=[text]]

/REINSTALL Installerar om DOSKEY.
/LISTSIZE=storlek Anger storlek på kommandominnet.
/MACROS Visar alla makron i DOSKEY.
/MACROS:ALL Visar alla DOSKEY-makron för program som
har
DOSKEY-makron.
/MACROS:program Visar alla DOSKEY-makron för angivet
program.
/HISTORY Visar alla kommandon i kommandominnet.
/INSERT Anger att text som skrivs in ska infogas i
gammal text.
/OVERSTRIKE Anger att text som skrivs in ska ersätta
gammal text.
/EXENAME=program Anger programnamn.
/MACROFILE=filnamn Anger makrofil att installera.
makronamn Anger namn på det makro som du skapar.
text Anger vilka kommandon som ska spelas in.

Upp- och Nedpil visar tidigare utförda kommandon. Esc rensar
kommandoraden.
F7 visar kommandominnet, Alt+F7 tömmer kommandominnet. F8 söker i
kommandominnet. F9 väljer kommando efter nummer. Alt+F10 tar bort
makrodefinitioner.

Följande specialtecken används i DOSKEY-makrodefintioner:
$T Avgränsare. Gör det möjligt att använda flera kommandon i
ett makro.
$1-$9 Kommandoparametrar. Ekvivalent med %1-%9 för
kommandofiler.
$* Symbolen ersätts med allt som följer efter makronamnet på
kommandoraden.
GOTO : HELP ECHO

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando DISKCOMP - Jämför innehållet på två disketter.

HTTP: ... console/sv/022.htm
0.249
13751

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

How do I take a Windows screenshot?

 /

Probleme beim Tastenkürzel Befehl unter Windows 10, 11!

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (11 / 10 / 8.1 / 7)?

 /

Write short invitations and reports on Windows 10/11!

 /

Turn-Off or -On the Auto Updates in MS Office!

 /

Notice this is a private parking lot - Short-Car-Note!

 /

Windows 11 und 10 Versions- und Build- Nummer am Desktop!

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Wie kann ich Schriftarten anzeigen, verwenden, ohne die Font-Datei zu installieren?

 /

Zwangsherunterfahren oder so, verhindern auf Windows 11!

 /