ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>W32TM /?
w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - ten ekran pomocy.
register - rejestruje do dzialania jako usluge i dodaje jako
domyslna
konfiguracje do rejestru.
unregister - wyrejestrowuje usluge i usuwa wszystkie informacje
o konfiguracji z rejestru.

w32tm /monitor [/domain:<nazwa domeny>]
[/computers:<nazwa>[,<nazwa>[,<nazwa>...]]]
[/threads:<liczba>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - okresla domene, która ma byc monitorowana. Jesli nazwa
domeny
jest niepodana lub jest niepodana opcja domain lub
computers, uzywana jest domena domyslna. Ta opcja moze byc
uzyta wielokrotnie.
computers - monitoruje podana liste komputerów. Nazwy
Komputerów rozdzielane przecinkami, bez spacji. Jesli nazwa
jest
poprzedzona prefiksem "*", jest traktowana jak kontroler PDC
AD. Ta opcja
moze byc uzyta wielokrotnie.
threads - liczba komputerów, które mozna równoczesnie
analizowac.
Wartosc domyslna: 3. Dozwolony zakres: 1-50.
ipprotocol - okresl protokól IP, który ma byc uzywany. Wartosc
domyslna to
uzywanie kazdego dostepnego protokolu.
nowarn - pomin komunikat ostrzezenia.

w32tm /ntte <epoka NT>
Konwertuje czas systemowy NT w interwalach (10^-7) s, poczawszy
od godziny
0 dnia 1 stycznia 1601 roku na format czytelny.

w32tm /ntpte <epoka NTP>
Konwertuje czas w interwalach (2^-32)s, poczawszy od godziny 0
dnia 1
stycznia 1900 roku na format czytelny.

w32tm /resync [/computer:<komputer>] [/nowait] [/rediscover]
[/soft]
Informuje komputer, ze powinien jak najszybciej ponownie
zsynchronizowac
zegar, odrzucajac zebrana statystyke bledów.
computer:<komputer> - komputer, który ma sie ponownie
zsynchronizowac.
Jezeli komputer nie zostanie okreslony, ponownie zostanie
zsynchronizowany
komputer lokalny.
nowait - nie czekaj na ponowna synchronizacje, wróc
natychmiast.
W przeciwnym razie poczekaj, az ponowna synchronizacja zostanie
ukonczona.
rediscover - ponownie rozpoznaj konfiguracje sieci i ponownie
wykryj zasoby
sieciowe, a nastepnie ponownie zsynchronizuj.
soft - ponownie synchronizuj, uzywajac istniejacej statystyki
bledów.
Malo uzyteczne ze wzgledu na zgodnosc.

w32tm /stripchart /computer:<element docelowy>
[/period:<odswiezanie>]
[/dataonly] [/samples:<liczba>] [/packetinfo]
[/ipprotocol:<4|6>]
Wyswietla wykres paskowy przesuniecia miedzy tym komputerem i
innym
komputerem.
computer:<element docelowy> - komputer, wzgledem którego bedzie
mierzone
przesuniecie.
period:<odswiezanie> - czas miedzy próbkami w sekundach.
Wartosc domyslna: 2.
dataonly - wyswietl tylko dane, bez grafiki.
samples:<liczba> - <liczba> próbek, a nastepnie zatrzymuje sie.
Jesli nie
podano liczby, próbki beda zbierane do nacisniecia klawiszy
Ctrl-C.
packetinfo - drukuje komunikat odpowiedzi pakietu NTP.
ipprotocol - okresla protokól IP do uzycia. Domyslnie uzywa
protokolu
dostepnego w danej chwili.

w32tm /config [/computer:<element docelowy>] [/update]
[/manualpeerlist:<koncówki>] [/syncfromflags:<zródlo>]
[/LocalClockDispersion:<sekundy>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<milisekundy>]
computer:<element docelowy> - dopasowuje konfiguracje <elementu
docelowego>.
Jezeli nie okreslono komputera docelowego, jest to komputer
lokalny.
update - powiadamia usluge czasu, ze konfiguracja ulegla
zmianie, powodujac
wprowadzenie zmian.
manualpeerlist:<koncówki> - ustawia liste koncówek na
<koncówki>, która
jest rozdzielana spacjami lista adresów DNS i/lub IP.
Podczas okreslania koncówek przelacznik musi byc umieszczony w
cudzyslowie.
syncfromflags:<zródlo> - ustawia, z których zródel klient NTP
powinien sie
synchronizowac. <zródlo> powinno byc rozdzielona przecinkami
lista
ponizszych slów kluczowych (bez rozrózniania wielkosci liter):
MANUAL - dolacza koncówki z recznej listy koncówek
DOMHIER - synchronizuje z kontrolera domeny w hierarchii
domeny
NO - nie synchronizuje z zadnej
ALL - synchronizuje z recznych i domenowych koncówek
LocalClockDispersion:<sekundy> - konfiguruje dokladnosc
wewnetrznego
zegara, z którego usluga w32time korzysta, gdy nie moze pobrac
czasu ze
skonfigurowanych zródel.
reliable:(YES|NO) - okresla, czy komputer jest niezawodnym
zródlem czasu.
To ustawienie jest wazne tylko na kontrolerach domeny.
YES - ten komputer jest niezawodnym zródlem czasu
NO - ten komputer nie jest niezawodnym zródlem czasu
largephaseoffset:<milisekundy> - ustawia róznice czasu miedzy
czasem
lokalnym a sieciowym, która usluga w32time rozpozna jako zator.

w32tm /tz
Wyswietla biezace ustawienia strefy czasowej.

w32tm /dumpreg [/subkey:<klucz>] [/computer:<element docelowy>]
Wyswietla wartosci skojarzone z danym kluczem rejestru.
Domyslny klucz to
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(klucz glówny dla uslugi czasu).
subkey:<klucz> - wyswietla wartosci skojarzone z podkluczem
<klucza>
domyslnego.
computer:<element docelowy> - wykonuje kwerende ustawien
rejestru
dla komputera <element docelowy>

w32tm /query [/computer:<element docelowy]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
Wyswietla informacje uslugi czasu Windows komputera.
computer:<element docelowy> - pobiera informacje z <element
docelowy>. Jezeli
nie okreslono, domyslnie jest to komputer lokalny.
source: wyswietla zródlo czasu.
configuration: wyswietla konfiguracje czasu wykonania i miejsce
pochodzenia
ustawien. W trybie pelnym wyswietla takze niezdefiniowane lub
nieuzywane
ustawienia.
peers: wyswietla liste koncówek i ich stan.
status: wyswietla stan uslugi czasu Windows.
verbose: ustawia tryb pelny, aby wyswietlic wiecej informacji.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<nazwa> /size:<bajty>
/entries:<wartosc> [/truncate]}}
Wlacza lub wylacza prywatny dziennik uslugi czasu Windows
komputera
lokalnego.
disable: wylacza prywatny dziennik.
enable: wlacza prywatny dziennik.
file:<nazwa> okresla bezwzgledna nazwe pliku.
size:<bajty> okresla rozmiar maksymalny rejestrowania
cyklicznego.
entries:<wartosc> zawiera liste flag (w postaci liczb
rozdzielonych
przecinkami), która okresla typy informacji do
rejestrowania.
Prawidlowe wartosci to liczby od 0 do 300. Oprócz
pojedynczych
liczb prawidlowy jest równiez uzycie zakresu liczb,
np. 0-100,103,106. Wartosc 0-300 oznacza
rejestrowanie wszystkich
informacji.
truncate: przycina plik, jezeli istnieje.
GOTO : HELP ASSOC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia w32tm - rejestru - rejestr, aby uruchomic usluge jako domyslnej konfiguracji i dodac do rejestru. .......

HTTP: ... console/pl/173.htm
0.156
20047

Notification area Windows 11 taskbar!

 /

What is excel?

 /

Ein sehr komfortables Dateimanagement-Programm für Windows 11, 10, ...!

 /

How to switch to the administrative mode and back?

 /

Für die Grünen und Greenpeace genau die richtige Desktop Uhr!

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

In Run-Command wird die Systemsteuerung nicht korrekt angezeigt!

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Die Programmkompatibilitäts-Fehlerbehebung für Windows 10 / 11 verwenden!

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /

Windows 10 and 11 activation slui 4 not working via phone system!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /