unlodctr: Usuwa licznika nazw i tekstu wyjasnienia dla okreslonego rozszerzalny licznika.


... Przykłady polecenia "unlodctr"
... "unlodctr" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "unlodctr"

Polecenie: "unlodctr" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "unlodctr"

Polecenie unlodctr służy do usuwania liczników z rejestru. Oto przykłady użycia polecenia „unlodctr” w wierszu poleceń systemu Windows: Przykład 1: Zwolnij wszystkie liczniki wydajności:

unlodctr *

To polecenie usuwa wszystkie liczniki wydajności z rejestru. Przykład 2: Zwolnij konkretny licznik wydajności:

unlodctr "Nazwa serwisu"

Zastąp „Nazwa usługi” nazwą konkretnej usługi lub licznika, który chcesz usunąć. Przykład 3: Zwolnij liczniki wydajności dla określonej usługi:

unlodctr "Nazwa serwisu1" "Nazwa serwisu2" ...

Tutaj możesz usunąć wiele liczników wydajności dla różnych usług jednocześnie. Należy pamiętać, że zwalnianie liczników wydajności za pomocą unlodctr wymaga ostrożnej obsługi, ponieważ może mieć wpływ na monitorowanie wydajności systemu. Przed rozładunkiem zaleca się dokładne rozważenie, które liczniki wydajności należy usunąć i upewnienie się, że nie ma to wpływu na żadne krytyczne funkcje monitorowania.

"unlodctr" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>UNLODCTR
Usuwa nazwy licznika i tekst wyjasnienia dla podanego 
licznika
rozszerzalnego.

Sposľb uzycia:

UNLODCTR <sterownik>
Sterownik to nazwa sterownika urzadzenia, dla ktľrego
maja byc usuniete z rejestru systemu definicje nazw
licznikľw.

UNLODCTR /m:<manifest>
Manifest to nazwa pliku manifestu zawierajacego definicje 
licznikľw
wydajnosci. Te liczniki zostana usuniete z systemu 
lokalnego.

UNLODCTR /g:{Identyfikator_GUID_dostawcy}
Identyfikator_GUID_dostawcy okresla zwalnianego dostawce 
licznikľw wydajnosci.

UNLODCTR /p:<Nazwa_dostawcy>
Nazwa_dostawcy okresla zwalnianego dostawce licznikľw 
wydajnosci.

Uwaga: wszystkie argumenty ze spacjami w nazwach musza byc ujete
w podwľjny cudzyslľw.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "unlodctr"

Zachowaj ostrożność podczas używania polecenia unlodctr w wierszu poleceń systemu Windows, ponieważ polecenie to usuwa liczniki z rejestru. Należy pamiętać, że przypadkowe zwolnienie krytycznych liczników wydajności może spowodować problemy z monitorowaniem systemu. Przed użyciem unlodctr zaleca się dokładne sprawdzenie, które liczniki wydajności chcesz usunąć i upewnienie się, że nie ma to wpływu na żadne ważne funkcje monitorowania. W szczególności należy unikać liczników wydajności usług systemowych lub aplikacji wykorzystywanych przez inne elementy systemu, aby zapewnić płynne działanie. Należy również zauważyć, że zwalnianie liczników wydajności zwykle nie jest konieczne, chyba że istnieje ku temu konkretny powód, taki jak rozwiązywanie problemów z monitorowaniem wydajności. Na koniec, przed użyciem unlodctr należy wykonać kompleksową kopię zapasową i dokumentację, aby umożliwić łatwe odzyskiwanie w przypadku nieoczekiwanych skutków. Istnieje kilka alternatyw dla unlodctr do zarządzania licznikami wydajności w systemie Windows. Oto kilka alternatywnych podejść: Istnieje kilka alternatyw dla unlodctr do zarządzania licznikami wydajności w systemie Windows. Oto kilka alternatywnych podejść: Przykład 1: Polecenie Lodctr: Polecenie „lodctr” służy do dodawania liczników wydajności do monitorowania wydajności systemu Windows. Tutaj jeden

lodctr "Nazwa serwisu"

Zastąp „nazwę usługi” nazwą usługi lub licznika, który chcesz dodać. Przykład 2: Monitor wydajności: Monitor wydajności to wbudowane narzędzie systemu Windows, które zapewnia graficzny interfejs użytkownika do wyświetlania liczników wydajności. Możesz dodawać nowe liczniki wydajności i konfigurować istniejące. Przykład 3: polecenia cmdlet programu PowerShell: PowerShell udostępnia różne polecenia cmdlet do zarządzania licznikami wydajności. Dla

Add-Counter -Counter "\Nazwa serwisu\Wskaźnik wydajności"

To polecenie cmdlet dodaje licznik wydajności dla określonej usługi. Przykład 4: Przystawka MMC Monitor wydajności: Przystawka Monitor wydajności Microsoft Management Console (MMC) umożliwia szczegółową konfigurację i monitorowanie liczników wydajności. Przykład 5: Edytor rejestru: Liczniki wydajności można także skonfigurować bezpośrednio w rejestrze systemu Windows. Wymaga to jednak dokładnej znajomości struktury rejestru i należy to robić ze szczególną ostrożnością. Należy zauważyć, że większość z tych alternatyw ma na celu dodawanie lub monitorowanie liczników wydajności, a niekoniecznie usuwanie liczników wydajności, które zostały już zarejestrowane. Dlatego wybór odpowiedniego podejścia powinien być uzależniony od konkretnych wymagań i celów. 172.) vssadmin


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia unlodctr - Usuwa licznika nazw i tekstu wyjasnienia dla okreslonego rozszerzalny licznika.

HTTP: ... console/pl/171.htm
0.092
20076

Cancel all printing orders in Windows 11 or 10 via print service?

Can I free share the smart Freeware Scan to PDF Windows Tool to all User?

Does Windows 10 Version 2004 require a new installation?

Where is the Note-Pad in Windows 10 or 11, how to open the Pad?

Don't Sleep distinguish between activation and activation [+] in the info area?

How to find auto startup folder in Windows 10/11 (Where is it)?(0)