SCHTASKS /Delete /?: Usuwa jeden lub wiecej zaplanowanych zadan.


... Przykłady polecenia "SCHTASKS /Delete /?"
... "SCHTASKS /Delete /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "SCHTASKS /Delete /?"

Polecenie: "SCHTASKS /Delete /?" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "SCHTASKS /Delete /?"

Oto przykłady użycia polecenia`SCHTASKS /Delete`aby usunąć zaplanowane zadanie: Przykład 1: Usuń proste zaplanowane zadanie:

SCHTASKS /Delete /TN "Moje zadanie"

To polecenie usuwa zaplanowane zadanie o nazwie MojeZadanie na komputerze lokalnym. Przykład 2: Usuń zaplanowane zadanie na komputerze zdalnym:

SCHTASKS /Delete /S "Komputer zdalny" /U "Użytkownik Admin" /P "hasło administratora" /TN "Moje zadanie"

Tutaj zaplanowane zadanie o nazwie „MojeZadanie” zostanie usunięte na komputerze zdalnym „RemoteComputer”. Poświadczenia (`/U`I`/P`) są przeznaczone do uruchamiania na komputerze zdalnym. Przykład 3: Usuń zaplanowane zadanie i odłącz wszystkie powiązane zadania:

SCHTASKS /Delete /TN "Moje zadanie" /F

Parametr`/F`służy do wymuszenia usunięcia zaplanowanego zadania bez pokazywania potwierdzenia. Jest to przydatne, jeśli jesteś pewien, że chcesz usunąć zadanie. Poradnik: - Parametr`/TN`służy do określenia ścieżki zadania lub nazwy zadania. Zastąp „MojeZadanie” rzeczywistą nazwą lub ścieżką zaplanowanego zadania. - Parametr`/S`służy do określenia komputera zdalnego. Zastąp „RemoteComputer” rzeczywistą nazwą lub adresem IP komputera zdalnego. - Parametry`/U`I`/P`służą do podawania poświadczeń do uruchomienia na komputerze zdalnym. Te przykłady powinny dać ci pojęcie, jak to zrobić`SCHTASKS /Delete`-Polecenie może być używane w różnych scenariuszach. W zależności od konkretnych wymagań parametry mogą się różnić. używać`SCHTASKS /?`aby uzyskać pełną listę opcji i parametrów. Pamiętaj, że usunięcie zaplanowanego zadania może mieć natychmiastowy skutek, dlatego należy upewnić się, że zadanie zostało prawidłowo wybrane.

"SCHTASKS /Delete /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Delete [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]]
/TN nazwa_zadania [/F]

Opis:
Usuwa jedno lub wiecej zaplanowanych zadan.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do 
podlaczenia.

/U nazwa_uzytkownika Okresla kontekst uzytkownika,
w którym program schtasks.exe 
powinien dzialac.

/P [haslo] Okresla haslo dla danego kontekstu 
uzytkownika.
W razie pominiecia monituje o 
podanie danych.

/TN nazwa_zadania Okresla nazwe zaplanowanego 
zadania do
usuniecia. Aby usunac wszystkie 
zadania,
mozna uzyc symbolu wieloznacznego 
"*".

/F (Wymus) Usuwa zadanie i pomija 
ostrzezenia,
jesli okreslone zadanie jest 
aktualnie
uruchomione.

/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Przyklady:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Kopia zapasowa/Przywracanie"
SCHTASKS /Delete /S system /U uzytkownik /P haslo /TN 
"Rozpocznij
wykonywanie przywracania"
SCHTASKS /Delete /S system /U uzytkownik /P haslo
/TN "Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej" /F

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "SCHTASKS /Delete /?"

Podczas używania`SCHTASKS /Delete`należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Wymuś usunięcie: Parametr`/F`służy do wymuszenia usunięcia zaplanowanego zadania bez pokazywania potwierdzenia. używać`/F`zachowaj ostrożność, ponieważ spowoduje to usunięcie zadania bez dalszych ostrzeżeń. 3. Sprawdź przed usunięciem: Dokładnie sprawdź, czy zadanie naprawdę powinno zostać usunięte, zwłaszcza jeśli jest to zadanie krytyczne lub o znaczeniu krytycznym. 3. Uprawnienia do zaplanowanych zadań: Upewnij się, że użytkownik, który`SCHTASKS /Delete`posiada niezbędne uprawnienia do zaplanowanego zadania. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli usuniesz zaplanowane zadania na komputerze zdalnym (`/S`,`/U`,`/P`). 4. Zdalne usuwanie: W przypadku usuwania zaplanowanych zadań na komputerze zdalnym (`/S`,`/U`,`/P`), upewnij się, że masz prawidłowe dane uwierzytelniające i wymagane uprawnienia. 5. Kopia zapasowa: Przed usunięciem ważnych zaplanowanych zadań lub wprowadzeniem większych zmian utwórz kopię zapasową konfiguracji. Ułatwia to odzyskiwanie w przypadku przypadkowego usunięcia. 6. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa: Zwróć uwagę na to, kto ma dostęp do polecenia`SCHTASKS /Delete`aby mieć pewność, że nie będzie on nadużywany. 7. Aktualny stan: Przed usunięciem zaplanowanego zadania sprawdź, czy jest ono obecnie aktywne lub uruchomione. Nieoczekiwane usunięcie uruchomionego zadania może mieć niepożądane konsekwencje. 8. Dokumentacja: Udokumentuj usunięcie zaplanowanych zadań, aby zachować przejrzysty przegląd zmian konfiguracji. 9. Sprawdź rejestrowanie: Po usunięciu sprawdź logi zaplanowanych zadań, aby upewnić się, że zostały prawidłowo usunięte i że nie wystąpiły żadne błędy ani nieoczekiwane problemy. 10. Uprawnienia administratora: Usuwanie zaplanowanych zadań wymaga uprawnień administratora. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator. Zwracając uwagę na te punkty, możesz mieć pewność, że usuwanie zaplanowanych zadań przebiegnie sprawnie i bez żadnych niepożądanych efektów.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia SCHTASKS /Delete /? - Usuwa jeden lub wiecej zaplanowanych zadan.

HTTP: ... console/pl/150.htm
0.093
15888
The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation? Battery saving settings for Windows 11 as a desktop shortcut! Helpful starting parameters for portable Q-Dir! Violet ist eine schöne königliche Farbe, was sich auch am Desktop als Uhr beweisen kann! Voller Unicode Zeichensatz im Quad-Explorer für MS Windows 11, 10, ... OS! Shift + right click context menu in the explorer views! Sound Lautstärke unter Windows 11 anpassen? The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS! Wi-Fi and Wireless display on Windows 11? 32 Bit Programme x32, x86 unter Windows 11 erkennen?(0)