relog: Relog tworzy nowych dzienników wydajnosci z istniejacych danych w dziennikach wydajnosci, zmieniajac czestotliwosc próbkowania i ...


... Przykłady polecenia "relog"
... "relog" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "relog"

Polecenie: "relog" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "relog"

The`relog`polecenie jest używane w wierszu poleceń systemu Windows do zapisywania lub wyświetlania danych dotyczących wydajności w pliku dziennika. Oto kilka przykładów użycia`relog`: Przykład 1: Eksportuj dane dotyczące wydajności do pliku CSV:

relog PerfMonLog.blg -f CSV -o ExportedData.csv

- Eksportuje dane dotyczące wydajności z pliku dziennika „PerfMonLog.blg” do formatu CSV i zapisuje je w pliku „ExportedData.csv”. Przykład 2: Wyświetl dane dotyczące wydajności w wierszu poleceń:

relog PerfMonLog.blg -o -

- Wyświetla dane dotyczące wydajności z pliku dziennika „PerfMonLog.blg” bezpośrednio w wierszu poleceń. The`-o -`powoduje wyświetlenie danych na standardowym wyjściu. Przykład 3: Filtrowanie danych o wydajności według określonego okresu:

relog PerfMonLog.blg -b "11/01/2023 00:00:00" -e "11/02/2023 23:59:59" -o FilteredData.blg

- Eksportuje dane wydajnościowe z pliku dziennika „PerfMonLog.blg”, który został zebrany tylko od 1 listopada 2023 r., 00:00 do 2 listopada 2023 r., 23:59, i zapisuje je w pliku „FilteredData.blg”. Przykład 4: Konwersja danych dotyczących wydajności do formatu bazy danych SQL:

relog PerfMonLog.blg -f SQL -o PerfMonDatabase.sql

- Konwertuje dane dotyczące wydajności z pliku dziennika PerfMonLog.blg na format SQL i zapisuje je w pliku PerfMonDatabase.sql. Te przykłady powinny dać ci pojęcie, jak to zrobić`relog`-Polecenie może być używane w różnych scenariuszach. Należy pamiętać, że rzeczywiste opcje i parametry mogą się różnić w zależności od dostępnych danych dotyczących wydajności i pożądanego formatu wyjściowego.

"relog" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Microsoft ® Relog.exe (6.0.6000.16386)

Program Relog tworzy nowe dzienniki wydajnosci z danych w 
istniejacych dziennikach
wydajnosci, zmieniajac czestotliwosc próbkowania i/lub 
konwertujac format pliku.
Obsluguje wszystkie formaty dzienników wydajnosci, w tym 
dzienniki skompresowane
systemu Windows NT 4.0.

Sposób uzycia:
relog <Nazwa pliku [Nazwa pliku ...]> [opcje]

Parametry:
<Nazwa pliku [Nazwa pliku ...]> Plik wydajnosci do ponownego 
zarejestrowania.

Opcje:
-? Wyswietla pomoc kontekstowa.
-a Dolacza dane wyjsciowe do 
istniejacego pliku
binarnego.
-c <path [path ...]> Liczniki do filtrowania z 
dziennika wejsciowego.
-cf <Nazwa pliku> Plik zawierajacy liste liczników 
wydajnosci do
filtrowania z dziennika 
wejsciowego. Domyslnie
uzywane sa wszystkie liczniki z 
oryginalnego pliku
dziennika.
-f <CSV|TSV|BIN|SQL> Format pliku wyjsciowego.
-t <Wartosc> Zapisuje w pliku wyjsciowym tylko 
kazdy n-ty
rekord. Domyslnie zapisywany jest 
kazdy rekord.
-o Sciezka pliku wyjsciowego lub 
bazy danych SQL.
-b <dd.MM.yyyy HH:mm:ss> Czas rozpoczecia dla pierwszego 
rekordu, który ma
byc zapisany w pliku wyjsciowym.
-e <dd.MM.yyyy HH:mm:ss> Czas zakonczenia dla ostatniego 
rekordu, który ma
byc zapisany w pliku wyjsciowym.
-config <Nazwa pliku> Plik ustawien zawierajacy opcje 
polecenia.
-q Wyswietla liczniki wydajnosci z 
pliku wejsciowego.
-y Wymusza odpowiedz 'tak' na 
wszystkie pytania bez
monitowania.

Przyklady:
relog logfile.csv -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" -o 
logfile.blg
relog logfile.blg -cf counters.txt -f bin
relog logfile.blg -f csv -o logfile.csv -t 2
relog logfile.blg -q -o counters.txt

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "relog"

Podczas korzystania z`relog`polecenia, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Uwaga format pliku: Upewnij się, że wybierasz format pliku odpowiedni do Twoich potrzeb. Obsługiwane formaty obejmują binarny (BLG), CSV, SQL i inne. Skorzystaj z opcji`-f`Lub`-f:Format`odpowiednio. 2. Nazwy plików i ścieżki: Pamiętaj o podaniu prawidłowych nazw plików i ścieżek do plików dziennika. Unikaj znaków specjalnych i spacji, które mogą powodować problemy. Użyj cudzysłowów, jeśli ścieżka zawiera spacje. 3. Filtrowanie czasu: Jeśli używasz filtra czasu (`-b`I`-e`), upewnij się, że używasz prawidłowego formatu daty i godziny oraz że podane godziny mieszczą się w zakresie istniejących danych dotyczących wydajności. 4. Kompatybilność: Upewnij się, że wersja`relog`w Twoim systemie jest zgodny z zebranymi danymi dotyczącymi wydajności. Czasami różne wersje mogą obsługiwać różne funkcje i opcje. 5. Spójność danych: Eksportując dane dotyczące wydajności lub konwertując je do innego formatu, sprawdź spójność danych, aby upewnić się, że żadne informacje nie zostały utracone i że przekonwertowane dane można poprawnie zinterpretować. 6. Przestrzeń dyskowa: Sprawdź dostępne miejsce na dysku, na którym chcesz zapisać pliki eksportu. Dane dotyczące wydajności mogą być znaczące i ważna jest wystarczająca pojemność pamięci. 7. Uprawnienia: Upewnij się, że masz wystarczające uprawnienia dostępu do danych o wydajności i folderu docelowego. 8. Monitorowanie wykorzystania zasobów: W przypadku dużych plików dziennika lub operacji konwersji na dużą skalę`relog`Intensywnie wykorzystuj zasoby, takie jak procesor i pamięć. Monitoruj wykorzystanie zasobów, aby upewnić się, że system nie jest przeciążony. 9. Kopia zapasowa: Przed wprowadzeniem większych zmian w danych dotyczących wydajności utwórz kopię zapasową, aby przywrócić bieżący stan. 10. Skorzystaj z dokumentacji: Zapoznaj się z dokumentacją`relog`-Polecenie dotyczące określonych opcji i parametrów, aby upewnić się, że rozumiesz i prawidłowo korzystasz z funkcjonalności. Zwracając uwagę na te punkty, możesz mieć pewność, że`relog`-Polecenie jest używane bezpiecznie i skutecznie.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia relog - Relog tworzy nowych dzienników wydajnosci z istniejacych danych w dziennikach wydajnosci, zmieniajac czestotliwosc próbkowania i / lub konwersji na format pliku. Obsluguje wszystkie formaty wyników dziennika, w tym Windows NT 4,0 skompresowany dzienniki.

HTTP: ... console/pl/142.htm
0.093
36787

Schaltfläche Startseite, Home-Button anzeigen im Edge Browser!

Title at the top of each explorer window Tabs!

Windows Fotos und Bilder konvertieren in eine einzelne PDF-Datei!

Quad Explorer for MS Windows 11, 10, ... start as maximized window!

Simple Tunnel3dOK 1.03 OpenGL!

Open stuff and suggestions for QTP!(0)