ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET VIEW
[\\nazwakomputera [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:nazwadomeny]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\nazwakomputera]

NET VIEW wyswietla liste udostepnionych zasobów komputera. Uzyte
bez
parametrów wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub
sieci.

\\nazwakomputera Komputer którego lista udostepnionych
zasobów
zostanie wyswietlona.
/DOMAIN:nazwadomeny Okresla domene z której lista
dostepnych
komputerów zostanie wyswietlona. Jesli
nie podano
nazwy domeny zostanie wyswietlona
lista wszystkich
domen w sieci lokalnej.
/NETWORK:NW Wyswietla liste wszystkich dostepnych
serwerów
w sieci NetWare. Jesli podano nazwe
komputera
zostanie wyswietlona lista dostepnych
zasobów
danego komputera.
/CACHE Wyswietla ustawienia buforowania
klienta w trybie
offline, dla zasobów na okreslonym
komputerze.
/ALL Wyswietla wszystkie udzialy, lacznie z
udzialami $
C:\WINDOWS>NET HELP SYNTAX
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

SYNTAX
Do opisu skladni polecen uzyto nastepujacych zasad:

- Wielkich liter uzyto do przedstawienia slów kluczowych,
które trzeba
wpisac tak jak pokazano. Malych liter uzyto do oznaczenia
nazw elementów,
które sa zmienne, np. nazw plików.

- Elementy opcjonalnie wystepujace w poleceniu zawarto w
znakach [ i ].

- Listy elementów zawarto w znakach { i }, które oznaczaja,
ze
w poleceniu musi zostac zastosowany jeden z elementów
listy.

- Znak | rozdziela elementy listy. Oznacza on, ze w poleceniu
moze
zostac uzyty tylko jeden z rozdzielanych elementów .

Na przyklad, ponizszy zapis oznacza, ze nalezy wpisac NET
POLECENIE
oraz jeden z przelaczników: PRZELACZNIK1 lub PRZELACZNIK2.
Uzycie
parametru nazwa jest opcjonalne.
NET POLECENIE [nazwa] {PRZELACZNIK1 | PRZELACZNIK2}

- Znaki [...] oznaczaja, ze dozwolone jest powtarzanie
poprzedniego
elementu. Powtarzane elementy nalezy rozdzielic spacjami.

- Znaki [,...] oznaczaja, ze dozwolone jest powtarzanie
poprzedniego
elementu, lecz elementy musza byc rozdzielone przecinkami
lub srednikami,
a nie spacjami.

- Wpisywana w wierszu polecenia nazwa uslugi skladajaca sie z
dwóch
lub wiecej wyrazów musi byc ujeta w cudzyslów. Na przyklad,
NET START "COMPUTER BROWSER" uruchamia usluge przegladarki
komputera
(computer browser).

C:\WINDOWS>NETSTAT /?

Wyswietla statystyke protokolu i biezace polaczenia sieciowe
TCP/IP.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p protokól] [-r] [-s] [-
t] [interwal]

-a Wyswietla wszystkie polaczenia i porty
nasluchujace.
-b Wyswietla plik wykonywalny zaangazowany w
tworzenie kazdego
polaczenia lub portu nasluchujacego. W niektórych
przypadkach
znane pliki wykonywalne obsluguja wiele
niezaleznych
skladników i wtedy zostanie wyswietlona sekwencja
skladników
zaangazowanych w tworzenie polaczenia lub portu
nasluchujacego.
W tym przypadku nazwa pliku wykonywalnego jest
umieszczona
w nawiasach [] u dolu, a u góry jest skladnik
wywolywany.
Sekwencja konczy sie na protokole TCP/IP.
Pamietaj, ze
wykonanie tej opcji moze zajac duzo czasu i nie
powiedzie sie,
jesli nie masz wystarczajacych uprawnien.
-e Wyswietla statystyke sieci Ethernet. Ta opcja
moze byc uzywana
razem z opcja -s.
-f Wyswietla w pelni kwalifikowane nazwy domen
(FQDN)
adresów obcych.
-n Wyswietla adresy i numery portów w postaci
liczbowej.
-o Wyswietla dla kazdego polaczenia skojarzony z nim
identyfikator
procesu bedacego jego wlascicielem.
-p protokól Wyswietla polaczenia dla okreslonego
protokolu; moze to byc
protokól TCP, UDP, TCPv6 lub UDPv6. Jezeli ta
opcja zostanie
uzyta razem z opcja -s do wyswietlenia statystyki
wybranego
protokolu, protokól moze miec dowolna wartosc z
nastepujacych:
IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP lub
UDPv6.
-r Wyswietla tabele routingu.
-s Wyswietla statystyke wybranego protokolu.
Domyslnie jest to
statystyka protokolów IP, IPv6, ICMP, ICMPv6,
TCP, TCPv6, UDP
i UDPv6; do okreslenia jej podzbioru mozna uzyc
opcji -p.
-t Wyswietla biezacy stan odciazania polaczenia.
interwal Ponownie wyswietla wybrana statystyke, odczekujac
zadana liczbe
sekund pomiedzy kazdym wyswietleniem. Nacisnij
klawisze CTRL+C,
aby zatrzymac wyswietlanie statystyki. Jezeli ta
zmienna
zostanie pominieta, program netstat wydrukuje
informacje o
aktualnej konfiguracji jeden raz.

GOTO : NLSFUNC /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia NET HELP VIEW - wyswietla liste zasobów udostepnionych na komputerze. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub sieci.

HTTP: ... console/pl/126.htm
0.187
26446

Wie kann ich mit Unicode / Sonderzeichen in Facebook einfügen mit QuickTextPaste?

 /

BitLocker in Windows 11 start menu or on the desktop as a shortcut!

 /

Scrollbalken in den Windows 11 Einstellungen immer anzeigen!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

How to remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

What is a quotation marks?

 /

Die Kalenderwochen wird unter MS Windows 10, 8.1, ... falsch angezeigt?

 /

Save a web page as PDF in Microsoft Edge and other browsers!

 /

Print what you see in File Explorer Views on all Windows OS!

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Über die Eingabeaufforderung die CPU-Prozessorinformationen abrufen!

 /