ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP USE
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET USE
[nazwaurzadzenia | *] [\\nazwakomputera\nazwaudzialu[\wolumin]
[haslo | *]]
[/USER:[nazwadomeny\]nazwauzytkownika]
[/USER:[nazwa domeny z kropkami\]nazwauzytkownika]
[/USER:[nazwauzytkownika@nazwa domeny z kropkami]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {nazwaurzadzenia | *} [haslo| *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE podlacza lub odlacza komputer od udostepnianego zasobu.
Uzyte bez
opcji wyswietla liste polaczen.

nazwaurzadzenia Przypisuje nazwe do podlaczanego zasobu lub
okresla
urzadzenie do odlaczenia. Wystepuja dwa rodzaje
nazw
urzadzen: napedy dysków (od D: do Z:) i drukarki
(od LPT1: do LPT3:). Wpisz gwiazdke zamiast
nazwy urzadzenia
aby przypisac nastepna dostepna nazwe.
nazwakomputera Jest nazwa komputera kontrolujacego udostepniany
zasób.
Jesli nazwa komputera zawiera spacje, musi byc
ujeta
w cudzyslów, np. "\war 01". Dopuszczalna dlugosc
nazwy
komputera od 1 do 15 znaków.
\nazwaudzialu Nazwa sieciowa udostepnionego zasobu.
\wolumin Okresla wolumin na serwerze systemu NetWare. Aby
polaczyc do
serwera NetWare, na komputerze musi byc
zainstalowana
i uruchomiona usluga klienta systemu NetWare
(stacje robocze
systemu Windows) lub usluga bram dla systemu
NetWare (serwer
systemu Windows).
haslo Jest haslem wymaganym dla podlaczenia do
udostepnianego
zasobu.
* Powoduje pojawienie sie monitu pytajacego o
haslo. Haslo nie
jest wyswietlane podczas wprowadzania w linii
komend.
/USER Okresla inna nazwe uzytkownika dla dokonania
polaczenia.
nazwadomeny Okresla inna domene. Jesli domena jest
pominieta, uzyta jest
biezaca domena logowania
nazwauzytkownika Okresla nazwe uzytkownika do zalogowania.
/SMARTCARD Okresla, czy polaczenie uzywa poswiadczen
na karcie inteligentnej.
/SAVECRED Okresla nazwe uzytkownika i haslo do zapisania.
Ta opcja jest ignorowana, chyba ze polecenie
monituje
o nazwe uzytkownika i haslo.
/HOME Laczy uzytkownika z jego katalogiem
macierzystym.
/DELETE Anuluje polaczenia sieciowe i usuwa je z listy
stalych
polaczen.
/PERSISTENT Kontroluje uzycie stalych polaczen sieciowych.
Domyslnie jest to ostatnio uzyte ustawienie.
YES Zapisuje dokonywane polaczenia i odtwarza je
przy
nastepnym logowaniu.
NO Nie zapisuje dokonywanych polaczen; istniejace
polaczenia beda odtworzone przy nastepnym
logowaniu.
Uzyj przelacznika /DELETE do usuniecia stalych
polaczen.


NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.
C:\WINDOWS>NET HELP USER
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET USER
[nazwauzytkownika [haslo | *] [opcje]] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika {haslo | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika [/TIMES:{czas | ALL}]

NET USER tworzy i modyfikuje konta uzytkowników na komputerach.
Uzyte bez
przelaczników wyswietla liste kont uzytkowników na komputerze.
Informacja
o kontach uzytkowników przechowywana jest w bazie danych kont
uzytkowników.

nazwa_uzytkownika Nazwa konta uzytkownika do dodania, usuniecia,
modyfikacji
lub wyswietlenia. Nazwa konta uzytkownika moze
skladac sie
maksymalnie z 20 znaków.
haslo Przypisuje lub zmienia haslo dla konta
uzytkownika.\r
Haslo musi spelnic warunek minimalnej dlugosci
okreslony
opcja /MINPWLEN polecenia NET ACCOUNTS. Moze
ono skladac sie
z maksymalnie 14 znaków.
* Wyswietla monit pytajacy o haslo. Podczas
wpisywania haslo
nie jest wyswietlane na ekranie.
/DOMAIN Wykonuje te operacje na kontrolerze biezacej
domeny.
/ADD Dodaje konto uzytkownika do bazy danych
uzytkowników.
/DELETE Usuwa konto uzytkownika z bazy danych
uzytkowników.

Opcje Polecenie posiada nastepujace opcje:

Opcje Opis
-----------------------------------------------------------
---------
/ACTIVE:{YES | NO} Aktywuje lub dezaktywuje konto.
Jesli konto nie
jest aktywne uzytkownik nie ma
dostepu do
serwera. Wartoscia domyslna jest
YES.
/COMMENT:"tekst" Opis konta uzytkownika.
Tekst musi byc ujety w cudzyslów.
/COUNTRYCODE:nnn Okresla uzycie kodu kraju do
zastosowania
specyficznych dla jezyka plików
pomocy
uzytkownika i komunikatów bledu.
Wartosc
0 okresla domyslny kod kraju.
/EXPIRES:{data | NEVER} Powoduje wygasniecie konta, jesli
data jest
ustawiona. Wartosc NEVER okresla
brak limitu
czasu dla konta. Data wygasniecia
konta moze
byc podana w formacie mm/dd/rr(rr).
Miesiace moga
byc podane jako numery, pelne
nazwy,
lub nazwy skrócone skladajace sie z
trzech
liter. Rok moze byc podany jako
dwie lub
cztery cyfry. Uzyj kresek
dzielenia(/) (a nie
spacji) do oddzielenia skladników
daty.
/FULLNAME:"nazwisko" Pelne imie i nazwisko uzytkownika
(a nie tylko nazwa uzytkownika).
Wpisz imie i
nazwisko w cudzyslowie.
/HOMEDIR:sciezka Ustawia sciezke do katalogu
macierzystego.
Sciezka ta musi istniec.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Okresla, czy uzytkownik moze
zmienic wlasne
haslo. Wartoscia domyslna jest YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Okresla czy konto uzytkownika musi
posiadac
haslo. Wartoscia domyslna jest YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Okresla czy uzytkownik powinien
zmienic wlasne
haslo przy nastepnym logowaniu.
Wartoscia domyslna jest NO.
/PROFILEPATH[:sciezka] Ustawia sciezke dla profilu
logowania
uzytkownika.
/SCRIPTPATH:sciezka Okresla polozenie skryptu logowania
dla
uzytkownika.
/TIMES:{czas | ALL} Okresla godziny logowania. Parametr
TIMES jest
wyrazony jako: dzien[-
dzien][,dzien[-dzien]],
czas[-czas],[,czas[-czas]],
ograniczony jest do
godzinnych przyrostów. Wpisz dni
tygodnia jako
nazwy pelne lub skrócone. Czas moze
byc opisany
w notacji 12- lub 24-godzinnej. Dla
notacji
12-godzinnej, uzyj symbolu: am, pm,
a.m., lub
p.m. Parametr ALL oznacza ze
uzytkownik zawsze
moze sie logowac, brak wartosci
oznacza, ze
uzytkownik nigdy nie moze sie
logowac.
Oddziel wpisy dnia i czasu
przecinkiem;
wielokrotne wpisy dnia i czasu
oddziel
srednikiem.
/USERCOMMENT:"tekst" Pozwala administratorom na dodanie
lub zmiane
komentarza dla konta uzytkownika.
/WORKSTATIONS:{nazwakomputera[,...] | *}
Lista maksymalnie osmiu komputerów,
z których
uzytkownik moze zalogowac sie do
sieci. Jesli
parametr /WORKSTATIONS nie posiada
listy lub
jest on równy *, uzytkownik moze
zalogowac sie
z dowolnego komputera.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET VIEW
[\\nazwakomputera [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:nazwadomeny]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\nazwakomputera]

NET VIEW wyswietla liste udostepnionych zasobów komputera. Uzyte
bez
parametrów wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub
sieci.

\\nazwakomputera Komputer którego lista udostepnionych
zasobów
zostanie wyswietlona.
/DOMAIN:nazwadomeny Okresla domene z której lista
dostepnych
komputerów zostanie wyswietlona. Jesli
nie podano
nazwy domeny zostanie wyswietlona
lista wszystkich
domen w sieci lokalnej.
/NETWORK:NW Wyswietla liste wszystkich dostepnych
serwerów
w sieci NetWare. Jesli podano nazwe
komputera
zostanie wyswietlona lista dostepnych
zasobów
danego komputera.
/CACHE Wyswietla ustawienia buforowania
klienta w trybie
offline, dla zasobów na okreslonym
komputerze.
/ALL Wyswietla wszystkie udzialy, lacznie z
udzialami $


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia NET HELP USE - komputer laczy sie z udostepnionym zasobem lub odlacza komputer z udostepnionego zasobu. Gdy uzywane bez opcji, wykazy polaczen komputera.

HTTP: ... console/pl/124.htm
0.156
26196

Druckertreiber bei Windows 7 aktualisieren am Beispiel zu (Konica KL-3015)!

 /

Can I open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Kann ich auch gesperrte Windows 10 Ordner löschen?

 /

Wie kann ich den Kompatibilitätsmodus in Windows-XP deaktivieren, anpassen!

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Why the MS Explorer print function in the image reduction tool?

 /

Die Digitale Desktop Uhr mit Windows starten lassen!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /

Laufwerks Komprimierung auf Windows 10 / 11 aktivieren und deaktivieren!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /