ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP STOP
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET STOP
usluga

NET STOP zatrzymuje uslugi systemu Windows.

Zatrzymanie uslugi rozlacza wszystkie polaczenia sieciowe uzywane
przez usluge.
Niektóre uslugi zaleza od innych. Zatrzymanie jednej moze tez
zatrzymac inne.

Niektórych uslug nie mozna zatrzymac.

usluga Jest jedna z nastepujacych uslug:
BROWSER
CLIENT SERVICE FOR NETWARE
CLIPBOOK
DHCP CLIENT
FILE REPLICATION
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
ROUTING AND REMOTE ACCESS
RPCLOCATOR
SCHEDULE
SERVER
SPOOLER
TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
UPS
WORKSTATION

NET STOP moze tez zatrzymywac uslugi nie dostarczane z systemem
Windows.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.C:\WINDOWS>NET HELP TIME
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET TIME
[\\nazwakomputera | /DOMAIN[:nazwadomeny] |
/RTSDOMAIN[:nazwadomeny]] [/SET]
[\\nazwakomputera] /QUERYSNTP
[\\nazwakomputera] /SETSNTP[:lista serwerów ntp]

NET TIME synchronizuje zegar komputera z innym komputerem lub
domena
lub wyswietla czas dla komputera lub domeny. Uzyte bez opcji w
domenie
Windows NT Server wyswietla biezaca date i czas na komputerze
wybranym jako
serwer czasu dla domeny. To polecenie umozliwia ustawienie
serwera czasu
NTP na wybranym komputerze.

\\nazwakomputera Jest nazwa komputera, na którym sprawdzasz
lub
z którym synchronizujesz czas.

/DOMAIN[:nazwadomeny] Okresla sychronizacje czasu z podstawowego
kontrolera
domeny "nazwadomeny".

/RTSDOMAIN[:nazwadomeny] Nakazuje synchronizacje czasu z
Niezawodnym serwerem
czasu (Reliable Time Server) w domenie.

/SET Synchronizuje czas komputera z okreslonym
komputerem
lub domena.
/QUERYSNTP Wyswietla obecnie skonfigurowany serwer NTP dla
tego komputera.
/SETSNTP[:lista serwerów ntp]
Wlacza na tym komputerze uzywanie serwerów czasu
NTP. Moze to
byc lista adresów IP lub nazw DNS rozdzielonych
spacjami.
W przypadku okreslenia kilku serwerów czasu,
liste nalezy ujac
w cudzyslów.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.
C:\WINDOWS>NET HELP USE
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET USE
[nazwaurzadzenia | *] [\\nazwakomputera\nazwaudzialu[\wolumin]
[haslo | *]]
[/USER:[nazwadomeny\]nazwauzytkownika]
[/USER:[nazwa domeny z kropkami\]nazwauzytkownika]
[/USER:[nazwauzytkownika@nazwa domeny z kropkami]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {nazwaurzadzenia | *} [haslo| *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE podlacza lub odlacza komputer od udostepnianego zasobu.
Uzyte bez
opcji wyswietla liste polaczen.

nazwaurzadzenia Przypisuje nazwe do podlaczanego zasobu lub
okresla
urzadzenie do odlaczenia. Wystepuja dwa rodzaje
nazw
urzadzen: napedy dysków (od D: do Z:) i drukarki
(od LPT1: do LPT3:). Wpisz gwiazdke zamiast
nazwy urzadzenia
aby przypisac nastepna dostepna nazwe.
nazwakomputera Jest nazwa komputera kontrolujacego udostepniany
zasób.
Jesli nazwa komputera zawiera spacje, musi byc
ujeta
w cudzyslów, np. "\war 01". Dopuszczalna dlugosc
nazwy
komputera od 1 do 15 znaków.
\nazwaudzialu Nazwa sieciowa udostepnionego zasobu.
\wolumin Okresla wolumin na serwerze systemu NetWare. Aby
polaczyc do
serwera NetWare, na komputerze musi byc
zainstalowana
i uruchomiona usluga klienta systemu NetWare
(stacje robocze
systemu Windows) lub usluga bram dla systemu
NetWare (serwer
systemu Windows).
haslo Jest haslem wymaganym dla podlaczenia do
udostepnianego
zasobu.
* Powoduje pojawienie sie monitu pytajacego o
haslo. Haslo nie
jest wyswietlane podczas wprowadzania w linii
komend.
/USER Okresla inna nazwe uzytkownika dla dokonania
polaczenia.
nazwadomeny Okresla inna domene. Jesli domena jest
pominieta, uzyta jest
biezaca domena logowania
nazwauzytkownika Okresla nazwe uzytkownika do zalogowania.
/SMARTCARD Okresla, czy polaczenie uzywa poswiadczen
na karcie inteligentnej.
/SAVECRED Okresla nazwe uzytkownika i haslo do zapisania.
Ta opcja jest ignorowana, chyba ze polecenie
monituje
o nazwe uzytkownika i haslo.
/HOME Laczy uzytkownika z jego katalogiem
macierzystym.
/DELETE Anuluje polaczenia sieciowe i usuwa je z listy
stalych
polaczen.
/PERSISTENT Kontroluje uzycie stalych polaczen sieciowych.
Domyslnie jest to ostatnio uzyte ustawienie.
YES Zapisuje dokonywane polaczenia i odtwarza je
przy
nastepnym logowaniu.
NO Nie zapisuje dokonywanych polaczen; istniejace
polaczenia beda odtworzone przy nastepnym
logowaniu.
Uzyj przelacznika /DELETE do usuniecia stalych
polaczen.


NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia NET HELP STOP - Zatrzymywanie uslugi uniewaznia zadnych polaczen sieciowych uslug korzysta. Ponadto, niektóre uslugi sa zalezne od innych. Zatrzymanie jedna usluge mozna zatrzymac.

HTTP: ... console/pl/122.htm
0.374
29488

Windows Server 2019, 2016, 2012 Strato neu starten?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows 11,10 taskbar icons!

 /

Easy detect the Color Value RGB, HLS, .... like a Professional!

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Administrator Desktop Verknüpfung auf Windows 11 ohne Kennwort!

 /

What is a taskbar?

 /

What is a hexadecimal digit (hexa number)?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

Change the orientation of the desktop clock to left?

 /