NET HELP PRINT: wyswietla zadania drukowania i wspólnych queues.For kazdej kolejce, wyswietlanie listy miejsc pracy, pokazujac rozmiar i stan ka ...


... Przykłady polecenia "NET HELP PRINT"
... "NET HELP PRINT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP PRINT"

Polecenie: "NET HELP PRINT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP PRINT"

The`NET PRINT`polecenie jest używane w wierszu poleceń systemu Windows do wyświetlania informacji o kolejkach drukarek lub zarządzania zadaniami drukowania. Oto przykłady użycia tego polecenia: Przykład 1: Wyświetl wszystkie kolejki drukarek na komputerze

net print

Opis: To polecenie wyświetla listę wszystkich kolejek drukarek na komputerze lokalnym, łącznie z nazwami drukarek i liczbą oczekujących zadań drukowania. Przykład 2: Wyświetl szczegóły dotyczące konkretnej kolejki wydruku

net print "Nazwa drukarki"

Opis: Tutaj wyświetlana jest szczegółowa lista oczekujących zadań drukowania dla określonej drukarki o nazwie „Nazwa drukarki”. Przykład 3: Wyślij zadanie drukowania

echo Wydruk testowy > LPT1
net print /d:"Nazwa drukarki" LPT1

Opis: To polecenie wysyła testowe zadanie drukowania do drukarki o nazwie „nazwa drukarki”. Należy pamiętać, że „LPT1” jest przykładem portu drukarki i należy go zastąpić rzeczywistym portem. Przykład 4: Usuń zadanie drukowania

net print /delete "Nazwa drukarki" Drukuj numer zadania

Opis: W tym miejscu usuwane jest oczekujące zadanie drukowania dla określonej drukarki o nazwie „Nazwa drukarki” i określonym numerze zadania drukowania. Przykład 5: Wyświetlanie informacji o zdalnej drukarce

net print \\Komputer zdalny\Nazwa drukarki

Opis: To polecenie wyświetla informacje o kolejce drukarek na komputerze zdalnym o nazwie „Komputer zdalny” i nazwie drukarki „nazwa drukarki”. Przykład 6: Pokaż kolejkę wydruku dla konkretnego użytkownika

net print /user:"Nazwa użytkownika"

Opis: Pokazuje kolejkę wydruku dla określonego użytkownika o nazwie „nazwa użytkownika”. Przykład 7: Usuń zadania drukowania dla określonej drukarki

net print /purge "Nazwa drukarki"

Opis: To polecenie usuwa wszystkie oczekujące zadania drukowania dla określonej drukarki o nazwie „nazwa drukarki”. Należy pamiętać, że dokładne nazwy drukarek lub kolejek mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. używać`NET PRINT /?`w wierszu poleceń, aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni używanej wersji systemu Windows.

"NET HELP PRINT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET PRINT
\\nazwa_komputera\nazwa_udzialu
[\\nazwa_komputera] nr_zadania [/HOLD | /RELEASE | 
/DELETE]

NET PRINT wyswietla zadania drukowania i udostepnione kolejki.
Wyswietla liste zadan pokazujac rozmiar i stan kazdego zadania 
oraz stan
dla kazdej kolejki.

\\nazwa_komputera Nazwa komputera udostepniajacego kolejki 
wydruku.

nazwa_udzialu Nazwa udostepnionej kolejki wydruku.
nr_zadania Numer identyfikacyjny przypisany do zadania 
wydruku.
Komputer udostepniajacy choc jedna kolejke 
wydruku
przydziela kazdemu zadaniu odmienny 
identyfikator.
/HOLD Zapobiega drukowaniu zadania z kolejki. 
Zadanie
zostaje zatrzymane w kolejce wydruku i inne 
zadania
wymijaja je do czasu jego uwolnienia.
/RELEASE Ponownie uaktywnia wstrzymane zadanie.
/DELETE Usuwa zadanie z kolejki.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP PRINT"

Podczas korzystania z`NET PRINT`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Przywileje administracyjne: - Przeglądanie kolejek drukarek i zarządzanie zadaniami drukowania może wymagać uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów. 2. Użyj poprawnej składni: - Upewnij się, że używasz poprawnej składni`NET PRINT`polecenie do użycia. Nieprawidłowa składnia może prowadzić do błędów. Możesz`NET PRINT /?`aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni. 3. Sterowniki i konfiguracja drukarki: - Sprawdź, czy sterowniki drukarki i konfiguracja kolejki druku są prawidłowe, ponieważ problemy w tym obszarze mogą powodować problemy z zadaniami drukowania. 4. Sprawdź stan drukarki: - Sprawdź stan drukarek, aby upewnić się, że działają i nie ma błędów. 5. Skutki usunięcia zadań drukowania: - Usunięcie zadań drukowania za pomocą`NET PRINT /delete`może spowodować anulowanie rozpoczętych zadań drukowania. Przed usunięciem zadań drukowania upewnij się, że jest to zamierzone. 6. Bezpieczeństwo zadania drukowania: - Podczas przeglądania i usuwania zadań drukowania zwracaj uwagę na aspekty bezpieczeństwa. Nieautoryzowane zmiany w zadaniach drukowania mogą mieć wpływ na wygodę użytkownika. 7. Użyj w skryptach lub automatyzacji: - Jeśli`NET PRINT`w skryptach lub automatyzacji upewnij się, że skrypt zawiera kontrole i rejestrowanie, aby zminimalizować niepożądane efekty. 8. Zadania drukowania ze zdalnych komputerów: - Jeśli przeglądasz zadania drukowania lub zarządzasz nimi na komputerze zdalnym, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia, a połączenie sieciowe jest niezawodne. 9. Zgodność wersji: - Należy pamiętać, że dostępność niektórych opcji i zachowanie polecenia może się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. 10. Logowanie i logowanie: - W razie potrzeby rejestruj działania, aby śledzić zmiany i udostępniać je do przyszłego przeglądu. Zwracając uwagę na te punkty, możesz to zrobić`NET PRINT`-Używaj polecenia bezpiecznie i skutecznie w swoim środowisku, aby przeglądać informacje o kolejce druku i zarządzać zadaniami drukowania.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP PRINT - wyswietla zadania drukowania i wspólnych queues.For kazdej kolejce, wyswietlanie listy miejsc pracy, pokazujac rozmiar i stan kazdego zadania oraz stan kolejki.

HTTP: ... console/pl/115.htm
0.093
28946

Warum Windows-7, wenn es das Betriebssystem 10 gibt?

Why doesn't the window transparency customize when you move the controller?

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

What is a binary number?

What is a file manager?

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?(0)