NET HELP PAUSE: wstrzymuje systemu Windows lub uslugi zasobów. Wstrzymanie uslugi stawia go w ladowni.


... Przykłady polecenia "NET HELP PAUSE"
... "NET HELP PAUSE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP PAUSE"

Polecenie: "NET HELP PAUSE" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP PAUSE"

The`NET PAUSE`polecenie jest używane w wierszu poleceń systemu Windows do wstrzymania wykonywania usługi lub zasobu sieciowego. Oto przykłady użycia tego polecenia: Przykład 1: Wstrzymywanie określonej usługi

net pause "Nazwa serwisu"

Opis: To polecenie wstrzymuje określoną usługę sieciową o nazwie „nazwa_usługi”. Upewnij się, że używasz rzeczywistej nazwy usługi. Przykład 2: Wstrzymywanie wszystkich usług sieciowych

net pause

Opis: To polecenie wstrzymuje wszystkie aktywne usługi sieciowe na komputerze. Używaj tego polecenia ostrożnie, ponieważ wstrzymanie wszystkich usług może mieć wpływ na działanie systemu. Przykład 3: Wstrzymywanie drukarki

net pause "Nazwa drukarki"

Opis: Tutaj określona drukarka o nazwie „Nazwa drukarki” jest wstrzymana. Upewnij się, że używasz rzeczywistej nazwy drukarki. Przykład 4: Wstrzymywanie folderu udostępnionego

net pause "Udostępnij nazwę"

Opis: To polecenie wstrzymuje udział o nazwie „nazwa udziału”. Może to dotyczyć folderów lub zasobów udostępnionych. Przykład 5: Wstrzymywanie urządzenia sieciowego

net pause "Nazwa urządzenia"

Opis: Tutaj określone urządzenie sieciowe o nazwie „nazwa urządzenia” zostaje wstrzymane. Przykład 6: Wstrzymywanie usługi na komputerze zdalnym

net pause "Nazwa serwisu" /s \\Komputer zdalny

Opis: To polecenie umożliwia wstrzymanie usługi sieciowej o nazwie „nazwa_usługi” na komputerze zdalnym. Zastąp „RemoteComputer” rzeczywistą nazwą komputera zdalnego. Przykład 7: Wstrzymywanie usługi i przeglądanie informacji

net pause "Nazwa serwisu" && net start "Nazwa serwisu" && net continue "Nazwa serwisu"

Opis: To polecenie wstrzymuje usługę, następnie uruchamia ją ponownie i wznawia. Może to być przydatne do sprawdzania reakcji usługi na różne warunki. Należy pamiętać, że dokładne nazwy usług lub zasobów mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. używać`NET PAUSE /?`, aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni używanej wersji systemu Windows.

"NET HELP PAUSE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET PAUSE
usluga

NET PAUSE wstrzymuje usluge lub zasób Windows. Wstrzymywanie 
uslugi
zatrzymuje jej dzialanie.

usluga Usluga do wstrzymania.
Moze to byc jedna z nastepujacych uslug:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP PAUSE"

Podczas korzystania z`NET PAUSE`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Przywileje administracyjne: - Wstrzymywanie usług zazwyczaj wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów. 2. Użyj poprawnej składni: - Upewnij się, że używasz poprawnej składni`NET PAUSE`polecenie do użycia. Nieprawidłowa składnia może prowadzić do błędów. Możesz`NET PAUSE /?`aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni. 3. Wpływ operacyjny: - Wstrzymanie usługi może mieć wpływ na działanie systemu lub usług wymaganych przez inne aplikacje lub użytkowników. Używaj tego polecenia ostrożnie i pamiętaj o jego wpływie na system. 4. Sprawdź zależności: - Należy pamiętać, że wstrzymanie usługi może mieć wpływ na inne usługi zależne. Sprawdź zależności usługi przed jej wstrzymaniem. 5. Wymagane usługi: - Upewnij się, że nie wstrzymujesz podstawowych usług systemowych wymaganych do prawidłowego działania systemu. 6. Cofnięcie akcji: - Zastanów się, jak w razie potrzeby możesz cofnąć wstrzymanie usługi. Użyj tego`NET CONTINUE`-Polecenie wznowienia wstrzymanej usługi. 7. Logowanie: - Rejestruj działania, takie jak wstrzymywanie usług, aby śledzić zmiany i zapewnić przyszły przegląd. 8. Użyj w skryptach lub automatyzacji: - Jeśli`NET PAUSE`w skryptach lub automatyzacji sprawdź, czy Twój skrypt zawiera odpowiednie kontrole i logowanie, aby zminimalizować niepożądane efekty. 9. Zgodność wersji: - Dostępność niektórych opcji i zachowanie polecenia może się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. 10. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa: - Bądź świadomy zasad i wymagań bezpieczeństwa obowiązujących w Twoim środowisku, zwłaszcza podczas wprowadzania zmian w usługach. Zwracając uwagę na te punkty, możesz to zrobić`NET PAUSE`-Używaj poleceń bezpiecznie i skutecznie w swoim środowisku. Ważne jest, aby mieć świadomość potencjalnego wpływu i dokładnie zaplanować przed wstrzymaniem usług systemowych.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP PAUSE - wstrzymuje systemu Windows lub uslugi zasobów. Wstrzymanie uslugi stawia go w ladowni.

HTTP: ... console/pl/114.htm
0.109
22129
Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen! Wie kann man in Windows die Indizierungs- und Such-Optionen ändern, bzw. Ordner hinzufügen? Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)! GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren! Can I really give the font install / overview program to anyone? Der von Ihnen empfangene HTTP-Request enthält Script-Code und muss daher abgelehnt werden! Can I still create files on Windows 11 that are not compressible? Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file! The watermark on the photo is difficult to see? Can I open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?(0)