NET HELP CONFIG: wyswietla informacje o konfiguracji stacji roboczej lub serwera uslugi. Gdy stosowane bez serwera lub stacji roboczej przelaczyc ...


... Przykłady polecenia "NET HELP CONFIG"
... "NET HELP CONFIG" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP CONFIG"

Polecenie: "NET HELP CONFIG" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP CONFIG"

Oczywiście poniżej przykłady jak to wykorzystać`NET CONFIG`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows (`cmd`), wraz ze szczegółowymi opisami: Przykład 1: Wyświetl ustawienia konfiguracji komputera lokalnego

net config

Opis: To polecenie wyświetla bieżące ustawienia konfiguracyjne komputera lokalnego. Dane wyjściowe mogą zawierać informacje o członkostwie w grupie roboczej, usługach serwera i innych ustawieniach związanych z siecią. --- Przykład 2: Wyświetl ustawienia konfiguracyjne określonego komputera zdalnego

net config \\RemoteComputerName

Opis: To polecenie umożliwia wyświetlenie ustawień konfiguracyjnych określonego komputera zdalnego o nazwie „RemoteComputerName”. Obejmuje to informacje takie jak członkostwo w grupach roboczych i usługi sieciowe. --- Przykład 3: Wyświetl aktualne członkostwo w grupie roboczej

net config workstation

Opis: Umożliwia przeglądanie określonych informacji o członkostwie komputera lokalnego w grupie roboczej. Dane wyjściowe zawierają szczegółowe informacje, takie jak nazwa grupy roboczej, nazwa komputera i nazwa użytkownika. --- Przykład 4: Wyświetl ustawienia konfiguracji usługi serwera

net config server

Opis: To polecenie zwraca szczegółowe informacje na temat konfigurowania usługi Serwer na komputerze lokalnym. Może to obejmować takie rzeczy, jak udostępnianie i inne ustawienia związane z serwerem. --- Przykład 5: Zmiana członkostwa w grupie roboczej

net config workstation /join:Nowa grupa robocza

Opis: To polecenie umożliwia zmianę członkostwa w grupie roboczej i dodanie komputera lokalnego do nowej grupy roboczej o nazwie NewWorkgroup. --- Przykład 6: Zmiana ustawień konfiguracyjnych Usługi Serwera

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Mój Server"

Opis: Tutaj czas automatycznego rozłączenia usługi serwera jest ustawiony na 15 minut, a dla udziałów dodany jest komentarz „Mój serwer”. --- Przykład 7: Wyświetl aktualne ustawienia sieciowe

net config workstation | findstr /C:"Konfiguracja sieci"

Opis: To polecenie wyświetla określone informacje na temat konfiguracji sieci komputera lokalnego. Użycie`findstr`pozwala na wyświetlenie tylko odpowiednich linii. --- Należy pamiętać, że dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Aby sprawdzić konkretne opcje, możesz`NET CONFIG /?`użyj w wierszu poleceń. Oto przykłady użycia`NET CONFIG`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows (`cmd`), wraz ze szczegółowymi opisami: Przykład 1: Wyświetl ustawienia konfiguracji komputera lokalnego

net config

Opis: To polecenie wyświetla bieżące ustawienia konfiguracyjne komputera lokalnego. Dane wyjściowe mogą zawierać informacje o członkostwie w grupie roboczej, usługach serwera i innych ustawieniach związanych z siecią. Przykład 2: Wyświetl ustawienia konfiguracyjne określonego komputera zdalnego

net config \\RemoteComputerName

Opis: To polecenie umożliwia wyświetlenie ustawień konfiguracyjnych określonego komputera zdalnego o nazwie „RemoteComputerName”. Obejmuje to informacje takie jak członkostwo w grupach roboczych i usługi sieciowe. Przykład 3: Wyświetl aktualne członkostwo w grupie roboczej

net config workstation

Opis: Umożliwia przeglądanie określonych informacji o członkostwie komputera lokalnego w grupie roboczej. Dane wyjściowe zawierają szczegółowe informacje, takie jak nazwa grupy roboczej, nazwa komputera i nazwa użytkownika. Przykład 4: Wyświetl ustawienia konfiguracji usługi serwera

net config server

Opis: To polecenie zwraca szczegółowe informacje na temat konfigurowania usługi Serwer na komputerze lokalnym. Może to obejmować takie rzeczy, jak udostępnianie i inne ustawienia związane z serwerem. Przykład 5: Zmiana członkostwa w grupie roboczej

net config workstation /join:Nowa grupa robocza

Opis: To polecenie umożliwia zmianę członkostwa w grupie roboczej i dodanie komputera lokalnego do nowej grupy roboczej o nazwie NewWorkgroup. Przykład 6: Zmiana ustawień konfiguracyjnych Usługi Serwera

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Mój Server"

Opis: Tutaj czas automatycznego rozłączenia usługi serwera jest ustawiony na 15 minut, a dla udziałów dodany jest komentarz „Mój serwer”. Przykład 7: Wyświetl aktualne ustawienia sieciowe

net config workstation | findstr /C:"Konfiguracja sieci"

Opis: To polecenie wyświetla określone informacje na temat konfiguracji sieci komputera lokalnego. Użycie`findstr`pozwala na wyświetlenie tylko odpowiednich linii. Należy pamiętać, że dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Aby sprawdzić konkretne opcje, możesz`NET CONFIG /?`użyj w wierszu poleceń.

"NET HELP CONFIG" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG wyswietla informacje o konfiguracji uslug Stacja 
robocza lub
lub Serwer. Polecenie uzyte bez przelacznika SERVER lub 
WORKSTATION wyswietla
liste uslug dostepnych do konfiguracji. Aby uzyskac pomoc na 
temat
konfigurowania uslugi, wpisz polecenie NET HELP CONFIG usluga.

SERVER Wyswietla informacje o konfiguracji uslugi Serwer.
WORKSTATION Wyswietla informacje o konfiguracji uslugi Stacja 
robocza.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP CONFIG"

Tak, istnieje kilka ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z`NET CONFIG`-Użyj polecenia: 1. Przywileje administracyjne: - Wykonywanie`NET CONFIG`wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów. 2. Znajomość parametrów: - Zrozumienie dostępnych parametrów i ich skutków. Nieprawidłowa konfiguracja może prowadzić do nieoczekiwanego zachowania. 3. Sprawdź dokumentację: - Zapoznaj się z oficjalną dokumentacją firmy Microsoft dotyczącą`NET CONFIG`polecenie, aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych opcjach i najlepszych praktykach. 4. Sprawdź uprawnienia: - Niektóre`NET CONFIG`-Opcje wymagają uprawnień administracyjnych lub specjalnych uprawnień do konfigurowania usług sieciowych. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia. 5. Kompatybilność z wersjami systemu Windows: - Dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. 6. Cofanie zmian: - Przed wprowadzeniem zmian upewnij się, że wiesz, jak je cofnąć. Jest to szczególnie ważne, aby zminimalizować niepożądane skutki. 7. Użyj środowiska testowego: - Jeśli to możliwe, przetestuj je`NET CONFIG`polecenie w środowisku testowym, aby zminimalizować wpływ na środowisko produkcyjne i zweryfikować oczekiwane zachowanie. 8. Zwróć uwagę na względy bezpieczeństwa: - Niektóre`NET CONFIG`-Opcje mogą ujawniać lub wprowadzać zmiany w informacjach związanych z bezpieczeństwem. Używaj ich ostrożnie i postępuj zgodnie z polityką bezpieczeństwa swojej organizacji. 9. Wpływ na usługi sieciowe: - Należy pamiętać o zmianach w`NET CONFIG`Ustawienia mogą mieć wpływ na usługi sieciowe i udostępnianie. Zrozum powiązania, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji. 10. Ochrona prywatności: - Jeśli`NET CONFIG`-Opcje ujawniania informacji o komputerze lub sieci, postępuj zgodnie z polityką prywatności i najlepszymi praktykami w celu ochrony poufnych informacji. Uwzględniając te punkty, możesz to zrobić`NET CONFIG`-Używaj poleceń bezpiecznie i skutecznie w swoim środowisku.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP CONFIG - wyswietla informacje o konfiguracji stacji roboczej lub serwera uslugi. Gdy stosowane bez serwera lub stacji roboczej przelaczyc, wyswietla sie lista opcji konfiguracyjnych. Aby uzyskac pomoc w konfigurowaniu uslugi, wpisz polecenie net help config uslugi.

HTTP: ... console/pl/104.htm
0.124
38175

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

Windows 10/11 Zwischenablage funktioniert nicht mehr, was habe ich falsch gemacht?

Hilfe, keine Remote-Desktop-Verbindung mit Windows 10/11 möglich?

Can I add a comment to the files in Windows XP?

Quickly add a name to the Outlook address book!

Text to speech settings on Windows?(0)