ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>NBTSTAT /?

Wyswietla statystyki protokolu i biezace polaczenia TCP/IP
uzywajac NBT
(NetBIOS przez TCP/IP).

ntbstat [[-a NazwaZdalna] [-A AdresIP] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interwal]]

-a (stan karty) Wyswietla tabele nazw z odleglego
komputera podajac
jego nazwe.
-A (stan karty) Wyswietla tabele nazw z odleglego
komputera podajac
jego adres IP.
-c (cache) Wyswietla zawartosc pamieci podrecznej
NBT - nazwy
zdalnych komputerów i ich adresy IP
-n (nazwy) Wyswietla lokalne nazwy NetBIOS.
-r (rozpoznane) Wyswietla nazwy rozpoznane przez emisje i
przez
WINS
-R (Reload) Czysci i ponownie laduje tabele nazw ze
zdalnej
pamieci podrecznej
-S (Sesje) Wyswietla tabele sesji wlacznie z
docelowymi
adresami IP
-s (sesje) Wyswietla tabele sesji konwertujac adresy
docelowe
adresy IP na nazwy NetBIOS komputerów.
-RR (ReleaseRefresh) wysyla pakiety zwolnienia nazw do
serwerów WIN,
po czym rozpoczyna odswiezanie

NazwaZdalna Nazwa zdalnego komputera hosta.
AdresIP Adres IP w notacji dziesietnej z kropkami.
interwal Wyswietla wybrane statystyki z czestotliwoscia
równa
wartosci interwalu. Aby przerwac wyswietlanie,
nacisnij
klawisze Ctrl+C.

GOTO : NET /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia mrinfo - Display adresy IP w formacie numerycznym ....

HTTP: ... console/pl/098.htm
0.265
13795

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Modify screen brightness on Windows 10/11 tablet PC via Mobility Center!

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Wie kann ich bei Win-7 den XPS-Drucker entfernen?

 /

Does Windows 10 Version 2004 require a new installation?

 /

Send.Mail.From.Tray bei Gmail, Yahoo, Outlook und ...!?

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das Internet ausschalten / trennen?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

To properly print the contents of a folder in Windows 10/11!

 /

I don't want my Windows 11 taskbar to be centered!

 /

Ich kriege das Teil von meinem MS Surface nicht weg?

 /