mountvol: Tworzy, usuwa lub wymienia punktu instalacji woluminu.


... Przykłady polecenia "mountvol"
... "mountvol" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "mountvol"

Polecenie: "mountvol" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "mountvol"

The`mountvol`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do zarządzania woluminami i wyświetlania informacji o literach dysków i punktach woluminów. Oto kilka przykładów użycia tego polecenia: Przykład 1: Pokaż wszystkie zamontowane woluminy:

mountvol

To polecenie wyświetla listę wszystkich aktualnie zamontowanych woluminów z przypisanymi literami dysków i punktami woluminów. Przykład 2: Wyświetlanie informacji o określonej literze dysku:

mountvol C:

Tutaj wyświetlane są bardziej szczegółowe informacje na temat woluminu podłączonego do dysku o literze „C:”. Przykład 3: Usuń punkt głośności dla określonego woluminu:

mountvol C: /D

To polecenie usuwa punkt woluminu dla woluminu o literze dysku „C:”. Przykład 4: Tworzenie punktu głośności dla określonego woluminu:

mountvol C: \\?\Volume{45671239-1334-1334-1334-1452783690Z DALA}\

To polecenie tworzy punkt woluminu dla woluminu o literze dysku „C:”. Punkt głośności jest ustawiony na określoną ścieżkę. Przykład 5: Tworzenie pustego punktu głośności:

mountvol D: /L

To polecenie tworzy pusty punkt woluminu dla litery dysku „D:”. Jest to przydatne, jeśli chcesz ustawić konkretny poziom głośności dla głośności. Uwaga: Należy pamiętać, że niektóre`mountvol`-Operacje wymagają uprawnień administratora. Jeśli to konieczne, uruchom Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Komenda`mountvol`ma wiele opcji, więc możesz`mountvol /?`aby zobaczyć listę dostępnych opcji i ich opisy.

"mountvol" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Tworzy, usuwa lub wyswietla liste punktów instalacji woluminu.

MOUNTVOL [dysk:]sciezka NazwaWoluminu
MOUNTVOL [dysk:]sciezka /D
MOUNTVOL [dysk:]sciezka /L
MOUNTVOL [dysk:]sciezka /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

sciezka Okresla istniejacy katalog NTFS, gdzie bedzie 
sie
znajdowac punkt instalacji.
NazwaWoluminu Okresla nazwe woluminu, który jest celem 
punktu instalacji.
/D Usuwa punkt instalacji woluminu z okreslonego 
katalogu.
/L Wyswietla nazwe zainstalowanego woluminu dla 
okreslonego
katalogu.
/P Usuwa punkt instalacji woluminu z okreslonego 
katalogu,
dezinstaluje wolumin i ustawia go, jako 
niemozliwy do
instalacji.
Mozna bedzie ponownie instalowac wolumin po 
utworzeniu
punkt instalacji woluminu.
/R Usuwa katalogi punktu instalacji woluminu i 
ustawienia
rejestru dla woluminów, których juz nie ma w 
systemie.
/N Wylacza automatyczne instalowanie nowych 
woluminów.
/E Ponownie wlacza automatyczne instalowanie 
nowych woluminów.

Mozliwe wartosci parametru NazwaWoluminu oraz biezace punkty 
instalacji to:

\\?\Volume{f6d8de5b-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
D:\

\\?\Volume{f6d8de5c-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
E:\

\\?\Volume{f6d8de5d-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
F:\

\\?\Volume{f6d8de5e-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
G:\

\\?\Volume{f6d8de5f-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
H:\

\\?\Volume{f6d8de60-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
I:\

\\?\Volume{f6d8de61-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
J:\

\\?\Volume{f6d8de62-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
K:\

\\?\Volume{f6d8de63-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
C:\

\\?\Volume{f6d8de68-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
L:\

\\?\Volume{f6d8de69-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
A:\

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "mountvol"

Podczas korzystania z`mountvol`w wierszu poleceń systemu Windows, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach: 1. Uprawnienia administratora: Szczególne`mountvol`-Operacje wymagają uprawnień administratora. W razie potrzeby pamiętaj o uruchomieniu Wiersza Poleceń jako administrator.

Kliknij prawym przyciskiem myszy -> "Jak Administrator przeprowadzać coś"

2. Ryzyko zmian wolumenowych: Zachowaj ostrożność podczas zmiany lub usuwania punktów głośności, ponieważ może to mieć wpływ na funkcjonalność systemu. Zmiany w punktach głośności należy wprowadzać tylko wtedy, gdy dokładnie wiesz, co robisz. 3. Połączenie z prawidłową ścieżką: Jeśli tworzysz nowy punkt woluminu, upewnij się, że określona ścieżka jest prawidłowa. Nieprawidłowe ścieżki mogą prowadzić do problemów. 4. Właściwe użycie`/D`(Usuń): Jeśli masz taką możliwość`/D`Aby usunąć punkt głośności, upewnij się, że nie jest on już potrzebny. Usunięcie punktu głośności może spowodować, że ścieżka stanie się niedostępna. 5. Prawidłowy format identyfikatora woluminu: Używając polecenia do utworzenia punktu woluminu i określając identyfikator woluminu, upewnij się, że używasz prawidłowego formatu. Identyfikator woluminu powinien zawierać`\\?\Volume{}`Begin, po którym następuje unikalny identyfikator. 6. Ostrożne obchodzenie się z literami dysków: Zmiany w literach dysków należy wprowadzać ostrożnie, ponieważ mogą mieć wpływ na istniejące ścieżki i skróty. 7. Kopia zapasowa ważnych danych: Przed wprowadzeniem poważnych zmian w punktach woluminu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych, aby uniknąć ich utraty. 8. Znajomość systemu plików: Do korzystania z systemu plików przydatna jest podstawowa wiedza na temat systemu plików i działania punktów woluminu.`mountvol`-Polecenie efektywnego użycia. Rozważania te powinny przyczynić się do`mountvol`-Polecenie jest używane bezpiecznie i efektywnie. Jeśli nie masz pewności lub masz szczególne wymagania, możesz poszukać dodatkowych informacji lub skonsultować się z doświadczonym administratorem.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia mountvol - Tworzy, usuwa lub wymienia punktu instalacji woluminu.

HTTP: ... console/pl/096.htm
0.187
16659
Ich kann die Dekorativ-Software von meinem MS Surface nicht entfernen? Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7? Donate via PayPal Problem, why? Difference download or just view pictures? I don't like how the Explorer pages are displayed! Wie kann ich das Überwachungsprotokoll als Datei speichern, bzw. exportieren? Why this mouse wheel tool for Windows 11,  10, 8.1, ...? Letzte Einstellung wird nicht behalten im Quad-Explorer unter Windows 11, 10, ...! What are the up, or down keys on Windows? Should I rather use short or equal long mouse trails on my Windows OS!(0)