finger: Finger: polaczenia: Polaczenie odrzucone


... Przykłady polecenia "finger"
... "finger" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "finger"

Polecenie: "finger" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "finger"

The`FINGER`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows jest już rzadko używane. The`FINGER`polecenie jest bardziej odpowiednie w systemach operacyjnych typu Unix, takich jak Linux lub BSD. Zwykle służy do wyświetlania informacji o użytkownikach systemu. Przykład 1: UŻYTKOWNIK NET w celu uzyskania informacji o użytkowniku

NET USER Nazwa użytkownika

To polecenie wyświetla informacje o konkretnym użytkowniku. Przykład 2: WHOAMI dla bieżących informacji o użytkowniku

WHOAMI

To polecenie wyświetla informacje o bieżącym użytkowniku w systemie. Przykład 3: INFORMACJE O SYSTEMIE zawierające ogólne informacje o systemie

SYSTEMINFO

Polecenie to zwraca szczegółowe informacje o systemie, łącznie z kontami użytkowników.

"finger" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Wyswietla informacje o uzytkowniku, pracujacym we wskazanym 
systemie
z uruchomiona usluga Finger. Wyswietlane wyniki moga byc rózne,
w zaleznosci od systemu zdalnego.

FINGER [-l] [uzytkownik]@host [...]

-l Wyswietla informacje w formacie dlugiej listy.
uzytkownik Okresla uzytkownika, na temat którego maja zostac
uzyskane informacje. Pomin parametr uzytkownik, aby
uzyskac informacje o wszystkich uzytkownika ze 
wskazanego
hosta.
@host Okresla serwer w systemie zdalnym, o którego 
uzytkownikach
maja byc uzyskane informacje.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "finger"

Korzystając z powyższych poleceń w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy: 1. Uprawnienia administratora: Upewnij się, że masz wystarczające uprawnienia administracyjne, aby uruchamiać określone polecenia, zwłaszcza jeśli chodzi o informacje o użytkowniku lub szczegóły systemu. 2. Poprawna składnia: Sprawdź dokładną składnię poleceń w konkretnej wersji systemu Windows. Niektóre polecenia mogą mieć różne opcje lub parametry w zależności od wersji. 3. Względy bezpieczeństwa: Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z informacjami o użytkowniku i szczegółami systemu. Upewnij się, że masz uprawnienia do wykonywania określonych poleceń i że obchodzisz się z poufnymi informacjami w sposób odpowiedzialny. 4. Prawidłowa pisownia nazw użytkowników: Jeśli masz`NET USER`poleceniem, upewnij się, że nazwa użytkownika została poprawnie wpisana, aby uzyskać żądane informacje. 5. Otwórz wiersz poleceń jako administrator: Niektóre polecenia mogą wymagać otwarcia Wiersza Poleceń jako administrator w celu uzyskania dostępu do pewnych informacji o systemie. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Wiersza Poleceń i wybierz opcję „Uruchom jako administrator”. 6. Zapora sieciowa i oprogramowanie zabezpieczające: Upewnij się, że zapora sieciowa lub inne oprogramowanie zabezpieczające nie blokuje wykonywania poleceń. 7. Prawidłowa ścieżka: Upewnij się, że ścieżki do plików lub katalogów zostały podane poprawnie, szczególnie jeśli zawierają spacje. Aby uniknąć problemów, w razie potrzeby używaj cudzysłowów. 8. Kopia zapasowa: Przed wykonaniem poleceń, które mogą mieć wpływ na system, wykonaj kopię zapasową ważnych danych, aby móc je przywrócić w przypadku problemów. Te punkty powinny pomóc w bezpiecznym i skutecznym korzystaniu z poleceń w wierszu poleceń systemu Windows.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia finger - Finger: polaczenia: Polaczenie odrzucone

HTTP: ... console/pl/084.htm
0.093
13300

Lieblings Notizen Speichern und immer Wieder Verwenden!

Decorate your own pictures with this software with the help of imagination!

Export to CSV, TXT, HTML, XLS, ... the current Explorer view in Q-Dir!

Difference Between PDF and XPS?

No password query under Windows despite screen saver, why?

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?(0)