ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>CONVLOG /?
Nazwa 'convlog' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>DEBUG /?
Nazwa 'debug' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>DRIVERQUERY /?

DRIVERQUERY [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]]
[/FO format] [/NH] [/SI] [/V]
Opis:
Umozliwia administratorowi wyswietlenie listy
zainstalowanych sterowników urzadzen.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do
podlaczenia.

/U [domena\]uzytk Okresla kontekst uzytkownika,
w którym ma byc wykonane to
polecenie.

/P [haslo] Okresla haslo dla danego
kontekstu uzytkownika.

/FO format Okresla typ danych wyjsciowych do
wyswietlenia.
Prawidlowe wartosci, które moga byc
przekazane
z tym przelacznikiem: "TABLE",
"LIST", "CSV".

/NH Okresla, ze "Naglówek kolumny" nie
powinien byc wyswietlany.
Prawidlowe
tylko dla formatu "TABLE" i "CSV".

/SI Podaje informacje o sterownikach
podpisanych.

/V Wyswietla wynik w trybie pelnym.
Nieprawidlowy dla sterowników
podpisanych.

/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Przyklady:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S adres_IP /U uzytkownik /V
DRIVERQUERY /S system /U domena\uzytkownik /P haslo /FO LIST

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia convlog - "convlog" nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub zewnetrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.

HTTP: ... console/pl/074.htm
0.14
23794

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Ist Malwarebytes gut als Adware und Malware Bereiniger?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Soll ich lieber kurze oder gleich lange Maus-Spuren auf meinem Windows OS einsetzen!

 /

Difference between favorites and bookmarks?

 /

Das ist ein Privater Parkplatz als kurze Auto Notiz!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

Autodesk and AutoCad what kind of programs are they?

 /

Find out the PC serial number and manufacturer via command prompt?

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, can I?

 /

Prevent Windows 10/11 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Delete partition with Diskpart under Windows 11, 10, ... and MS Server!

 /