VERIFY: Instruuje system Windows, aby sprawdzal poprawnosc zapisu plików na dysku.


... Przykłady polecenia "VERIFY"
... "VERIFY" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "VERIFY"

Polecenie: "VERIFY" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "VERIFY"

The`VERIFY`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do włączania lub wyłączania weryfikacji zapisów i odczytów podczas wykonywania skryptów wsadowych. Oto kilka przykładów: Przykład 1: Włącz weryfikację:

VERIFY ON

Opis: To polecenie włącza weryfikację. Po włączeniu w wierszu poleceń będzie wyświetlane potwierdzenie każdej operacji zapisu lub odczytu. Przykład 2: wyłącz weryfikację:

VERIFY OFF

Opis: To polecenie wyłącza weryfikację. W tym trybie operacje zapisu lub odczytu wykonywane są bez potwierdzenia. Poradnik: 1. Domyślnie weryfikacja jest zwykle włączona. Oznacza to, że monit potwierdza zakończenie każdej operacji zapisu lub odczytu. 2. The`VERIFY`-Ustawienie pozostaje aktywne do momentu zmiany w skrypcie wsadowym. Wpływa tylko na bieżący proces poleceń i nie wpływa na inne procesy. 3. W wielu nowoczesnych systemach Windows`VERIFY`domyślnie włączone. Jeśli jednak używasz starego skryptu wsadowego, sprawdzanie może być wyłączone. 4. Istnieją różne aplikacje do sprawdzania skryptów wsadowych. W niektórych przypadkach warto upewnić się, że pliki zostały pomyślnie zapisane lub odczytane. Przykład 3: Użyj w skrypcie wsadowym:

@ECHO OFF
VERIFY OFF
REM Rest z Batch-skrypty

Opis: Ten przykład wyłącza sprawdzanie poprawności na początku skryptu wsadowego. Przykład 4: Przywróć domyślną walidację w skrypcie wsadowym:

@ECHO OFF
VERIFY ON
REM Rest z Batch-skrypty

Opis: Tutaj ponownie włącza się sprawdzanie na początku skryptu wsadowego. Możesz również`VERIFY /?`w wierszu poleceń, aby wyświetlić pomoc i listę dostępnych opcji.

"VERIFY" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji 
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "VERIFY"

Podczas korzystania z`VERIFY`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Status domyślny: Wartość domyślna jest taka`VERIFY`-Funkcja normalnie włączona. Oznacza to, że monit potwierdza zakończenie każdej operacji zapisu lub odczytu. 2. Włącz weryfikację: Jeśli`VERIFY ON`Jeśli z niego skorzystasz, weryfikacja zostanie włączona. W tym trybie wiersz poleceń wyświetla potwierdzenia każdej operacji zapisu lub odczytu.

VERIFY ON

3. Wyłącz weryfikację: Z`VERIFY OFF`możesz wyłączyć weryfikację. W tym trybie operacje zapisu lub odczytu odbywają się bez potwierdzeń.

VERIFY OFF

4. Użyj w skryptach wsadowych: `VERIFY`często używane w skryptach wsadowych do kontrolowania komunikatów potwierdzających zapis lub odczyt. Jeśli piszesz skrypt wsadowy, możesz chcieć kontrolować sprawdzanie początku skryptu i przywracać go, jeśli to konieczne.

@ECHO OFF
VERIFY OFF
REM Rest z Batch-skrypty

5. Czas obowiązywania ustawienia: Dot`VERIFY`-Ustawienie pozostaje aktywne podczas wykonywania bieżącego procesu poleceń. Wpływa tylko na proces, w którym został zmieniony i nie ma wpływu na inne procesy. 6. Wpływ na inne polecenia: `VERIFY`wpływa głównie na operacje zapisu lub odczytu w skryptach wsadowych. Inne polecenia i operacje nie są zwykle wykonywane przez`VERIFY`- Wpływ na postawę. 7. Powrót do weryfikacji standardowej: Aby powrócić do weryfikacji standardowej, możesz`VERIFY ON`używać.

VERIFY ON

8. Pokaż pomoc: Możesz`VERIFY /?`w wierszu poleceń, aby uzyskać pomoc i listę dostępnych opcji`VERIFY`polecenie do wyświetlenia. To ważne by zauważyć że`VERIFY`jest zwykle domyślnie włączony i w większości sytuacji nie wymaga szczególnej uwagi większości użytkowników. Jest używany w skryptach wsadowych do kontrolowania wyników komunikatów potwierdzających.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski









Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ



Polecenia VERIFY - Instruuje system Windows, aby sprawdzal poprawnosc zapisu plików na dysku.

HTTP: ... console/pl/069.htm
0.108
19454

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

Update Windows 10/11 to Windows 10/11 as a repair option!

Print what you see in File Explorer Views on all Windows OS!

Reset Windows 10 to factory settings without new installation!

Wie kann man CMD Befehlsausgabe in eine Datei umleiten, mit Beispiel?

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!



(0)