ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plikw na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.C:\WINDOWS>HELP VOL
Wyswietla etykiete woluminu dysku i numer seryjny, jesli
istnieja.

VOL [dysk:]
GOTO : HELP XCOPY

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia VER - Wyswietla wersje systemu Windows.

HTTP: ... console/pl/068.htm
0.217
11522

Find similar or the same from a single picture in a directory or HD!

 /

Windows 11 und 10 Versions- und Build- Nummer am Desktop!

 /

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Reboot server via a desktop button in 3 seconds!

 /

Start speech recognition under Windows 10 / 11!

 /

In Windows 8.1 den Benutzer wechseln (abmelden)?

 /

Prevent my computer from sleeping, but still allow the screen off?

 /

Info area Symbols of the Windows 10/11 Taskbar classic customize!

 /

Selecting only one line in the Windows Word document!

 /

Was sind Bild-Formate?

 /