ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.

GOTO : HELP TYPE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia TIME - Wyswietla lub ustawia czas systemowy.

HTTP: ... console/pl/064.htm
0.171
12420

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can the virus 3D game Corona KO also be used in the office?

 /

Q-Dir der Quad-Explorer für Microsofts Windows 11, 10, ... Desktop und Server!  

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Find similar or same images in different folders!

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Safely remove hardware if icon is missing, it works on Windows 10, 8.1, ...! 

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet the Freeware!

 /

Neue Explorer-Tab-Ansicht in Windows 10, 8.1, ... erstellen / öffnen!

 /

Computer Mouse Tips To Know About Using Your Mouse!

 /