ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.

GOTO : HELP TYPE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia TIME - Wyswietla lub ustawia czas systemowy.

HTTP: ... console/pl/064.htm
0.171
12420

Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014!

 /

Verzeichnisbaum in der Explorer Adresszeile verwenden!

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

The easiest ways to sync with a time server in Windows 10/11!

 /

Was ist freier Speicherplatz?

 /

Compare two separate folders One is the SYSTEM font folder?

 /

Can I turn off save of the thumbnails in Windows 11?

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /

Corona KO 3D Viren-Highscore-Tabelle!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Benutzer in Windows 8.1/10 verwalten, hinzufügen oder entfernen!

 /

Preview, rotate, modify the page to PDF!

 /