ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SHIFT
Zmienia polozenie wymiennych parametrów w pliku wsadowym.

SHIFT [/n]

Przy wlaczonych poleceniach rozszerzen polecenie SHIFT obsluguje
przelacznik
/n, którego uzycie powoduje, ze polecenie przesuwa od n-tego
argumentu,
gdzie n moze byc z przedzialu miedzy zero a osiem. Na przyklad:

SHIFT /2

przesunie %3 do %2, %4 do %3 itd. i pozostawi %0 oraz %1.C:\WINDOWS>HELP SORT
SORT [/R] [/+n] [/M KB] [/L jezyk] [/REC bajty rekordu]
[[dysk1:][sciezka1]plik1] [/T [dysk2:][sciezka2]]
[/O [dysk3:][sciezka3]plik3]
/+n Okresla numer znaku, od którego ma
sie
rozpoczynac kazde porównywanie. /+3
okresla, ze
kazde porównywanie powinno sie
rozpoczynac od
trzeciego znaku w kazdym wierszu.
Wiersze
krótsze niz n znaków sa sortowane
przed innymi
wierszami. Domyslnie, porównania
rozpoczynaja
sie od pierwszego znaku kazdego
wiersza.
/L[OCALE] jezyk Zastepuje domyslne ustawienia
regionalne systemu
okreslonymi ustawieniami.
Ustawienie ""C"" daje
najszybsze sortowanie i jest
obecnie jedyna
mozliwoscia. W sortowaniu nigdy nie
jest
uwzgledniana wielkosc liter.
/M[EMORY] KB Okresla ilosc pamieci glównej do
uzycia
w sortowaniu, w kilobajtach.
Wielkosc pamieci
jest zawsze ograniczona od dolu
wartoscia 160 KB.
Jezeli podana zostanie wielkosc
pamieci,
w sortowaniu uzyta zostanie
dokladna ilosc
pamieci, bez wzgledu na ilosc
dostepnej pamieci
glównej.

Zazwyczaj najlepsza wydajnosc
uzyskuje sie nie
podajac wielkosci pamieci.
Domyslnie, sortowanie
odbywa sie w jednym przebiegu (bez
tworzenia
plików tymczasowych), jezeli miesci
sie
w domyslnej maksymalnej wielkosci
pamieci.
W przeciwnym przypadku sortowanie
zostanie
wykonane w dwóch przebiegach
(czesciowo
posortowane dane beda zapisywane w
pliku
tymczasowym), tak aby wielkosci
pamieci uzytej
w przebiegach sortowania i scalania
byly równe.
Domyslnie, maksymalny rozmiar
pamieci jest równy
90% dostepnej pamieci glównej,
jezeli zarówno
wejscie, jak i wyjscie sa plikami,
i 45%
w innych przypadkach.
/REC[ORD_MAXIMUM] znaki Okresla maksymalna liczbe znaków w
rekordzie
(domyslnie 4096, maksymalnie
65535).
/R[EVERSE] Odwraca porzadek sortowania, to
znaczy sortuje
od Z do A, nastepnie od 9 do 0.
[dysk1:][sciezka1]plik1 Okresla plik do posortowania.
Jezeli plik nie
zostanie okreslony, uzyte zostanie
wejscie
standardowe. Okreslenie pliku
wejsciowego
jest szybsze niz przekierowywanie
tego samego
pliku na wejscie standardowe.
/T[EMPORARY]
[dysk2:][sciezka2] Okresla sciezke katalogu, w którym
maja byc
zapisywane pliki robocze
sortowania,
w przypadku gdy dane nie zmieszcza
sie
w pamieci glównej. Domyslnie
uzywany jest
systemowy katalog tymczasowy.
/O[UTPUT]
[dysk3:][sciezka3]plik3 Okresla plik, w którym maja byc
zapisane
posortowane dane wejsciowe. Jezeli
plik nie
zostanie okreslony, dane beda
zapisywane
do wyjscia standardowego.
Okreslenie pliku
wyjsciowego jest szybsze niz
przekierowanie
wyjscia standardowego do tego
samego pliku.
C:\WINDOWS>HELP START
Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

START ["tytul"] [/D sciezka] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE |
/SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL |
/BELOWNORMAL]
[/AFFINITY <wartosc szesnastkowa koligacji>] [/WAIT] [/B]
[polecenie/program] [parametry]

"tytul" Tytul do wyswietlenia na pasku tytulu okna.
sciezka Katalog poczatkowy.
B Uruchamia aplikacje bez tworzenia nowego okna.
Aplikacja
ignoruje obsluge klawiszy Ctrl+C. Jesli aplikacja
nie bedzie
obslugiwac przetwarzania klawiszy Ctrl+C, jedynym
sposobem
przerwania jej dzialania bedzie uzycie klawiszy
Ctrl+Break.
I Nowym srodowiskiem bedzie oryginalne srodowisko
przekazane
do programu cmd.exe, a nie srodowisko biezace.
MIN Uruchamia okno zminimalizowane.
MAX Uruchamia okno zmaksymalizowane.
SEPARATE Uruchamia 16-bitowy program systemu Windows w
oddzielnym
obszarze pamieci.
SHARED Uruchamia 16-bitowy program systemu Windows we
obszarze
pamieci wspóluzytkowanej.
LOW Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy IDLE.
NORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy NORMAL.
HIGH Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy HIGH.
REALTIME Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy REALTIME.
ABOVENORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy
ABOVENORMAL.
BELOWNORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy
BELOWNORMAL.
AFFINITY Nowa aplikacja bedzie miec okreslona maske
koligacji.
procesora wyrazona w postaci liczby
szesnastkowej.
WAIT Uruchamia aplikacje i czeka na jej zakonczenie.
polecenie/program
Jesli jest to wewnetrzne polecenie interpretera
Cmd lub plik
wsadowy, procesor polecen (cmd.exe)jest
uruchamiany z uzyciem
przelacznika /K. Oznacza to, ze okno pozostanie
wyswietlone
po wykonaniu polecenia.

Jesli nie jest to wewnetrzne polecenie
interpretera cmd
lub plik wsadowy, wówczas jest to program i
zostanie on
uruchomiony jako aplikacja w oknie lub aplikacja
konsoli.

parametry Parametry przekazywane do polecenia/programu

UWAGA: Opcje SEPERATE i SHARED nie sa obslugiwane na platformach
64-bitowych.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen wywolanie zewnetrznych
polecen
za pomoca wiersza polecenia lub polecenia START zmienia sie
nastepujaco:

pliki, które nie sa wykonywalne, moga byc wywolane przez
skojarzenie,
po prostu przez wpisanie nazwy pliku jako polecenia. (np.
WORD.DOC
uruchomi aplikacje skojarzona z rozszerzeniem .DOC).
W opisie polecen ASSOC i FTYPE mozna znalezc informacje
dotyczace
tworzenia skojarzen w skrypcie polecenia.

Przy wykonywaniu 32-bitowych aplikacji GUI, program CMD.EXE
nie czeka, az aplikacja zakonczy dzialanie, przed powrotem do
wiersza polecenia. To nowe zachowanie nie wystepuje jednak,
jesli
aplikacja zostala wywolana ze skryptu polecen.

Przy wykonywaniu wiersza polecenia, którego pierwszym leksemem
jest CMD
bez rozszerzenia lub nazwy sciezki, CMD jest zastepowane
wartoscia
zmiennej COMSPEC - unika sie w ten sposób uzywania
przypadkowych
wersji CMD.EXE w najmniej oczekiwanych momentach.

Przy wykonywaniu wiersza polecenia, którego pierwszy leksem nie
zawiera
rozszerzenia, program CMD.EXE uzywa zmiennej srodowiskowej
PATHEXT
do okreslenia, których rozszerzen szukac, i w jakiej
kolejnosci.
Domyslna wartoscia zmiennej PATHEXT
jest:

.COM;.EXE;.BAT;.CMD

Zauwaz, ze skladnia jest ta sama, co w zmiennej PATH,
ze srednikami oddzielajacymi rózne elementy.

Przy wykonywaniu polecenia, jesli nie mozna znalezc pliku
pasujacego do
zadnego rozszerzenia, przeszukiwane sa nazwy katalogów. Jesli
zostanie
znaleziony katalog pasujacy do nazwy bez rozszerzenia, polecenie
START
uruchamia Eksploratora dla tej sciezki. Jesli jest to wykonywane
z wiersza
polecenia, jest to równowazne wydaniu polecenia CD /D do tej
sciezki.
GOTO : HELP SUBST

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia SHIFT - Zmienia pozycje parametrów w plikach wsadowych.

HTTP: ... console/pl/060.htm
0.14
14758

What is the difference between WLAN and WiFi?

 /

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10/11!

 /

Enable screen saver password in Windows 10/11, how to turn off?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Where is the Windows 10/11 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

How can I deactivate the grouping of the directory size (Folder-Size) view?

 /

Unterschied Laufwerke und Festplatte?

 /

Change date, time for files and folders via command prompt commands!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

What is the difference between a directory and a folder?

 /

Was ist Quantencomputing (Quantencomputer)?

 /