ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Zmienia nazwy plików.

RENAME [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.
REN [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.

Nalezy pamietac, ze nie mozna okreslic nowego dysku ani sciezki
dla pliku
docelowego.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Zamienia pliki.

REPLACE [dysk1:][sciezka1]plik [dysk2:][sciezka2] [/A] [/P] [/R]
[/W]
REPLACE [dysk1:][sciezka1]plik [dysk2:][sciezka2] [/P] [/R] [/S]
[/W] [/U]

[dysk1:][sciezka1]plik Okresla plik lub pliki zródlowe.
[dysk2:][sciezka2] Okresla katalog, w którym pliki maja
byc
umieszczone.
/A Dodaje nowe pliki do katalogu
docelowego. Nie
mozna stosowac razem z opcjami /S i
/U.
/P Monituje o potwierdzenie przed zamiana
pliku
lub dodaniem pliku zródlowego.
/R Zamienia pliki tylko do odczytu oraz
pliki nie
zabezpieczone.
/S Zamienia pliki we wszystkich
podkatalogach
katalogu docelowego. Nie mozna
stosowac z opcja /A.
/W Czeka na wlozenie dyskietki nim
zacznie dzialac.
/U Zamienia (aktualizuje) tylko pliki
starsze niz
zródlowe. Nie mozna stosowac z opcja
/A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Usuwa katalog.

RMDIR [/S] [/Q] [dysk:]sciezka
RD [/S] [/Q] [dysk:]sciezka

/S Usuwa wraz z okreslonym katalogiem wszystkie katalogi
i pliki
w nim umieszczone. Stosuje sie do usuwania drzewa
katalogów.
/Q Tryb cichy, nie zada potwierdzenia usuwania drzewa
katalogów,
jesli zostala uzyta opcja /S
GOTO : HELP SET

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia RENAME - Zmienia nazwe pliku lub plików.

HTTP: ... console/pl/055.htm
0.156
11648

Connect to a Remote Registry, can I for Windows?

 /

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Film.Strip.Explorer is the film strip view from Windows XP for 10! 

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10/11?

 /

Sortierung bei *Große Symbole* Ansicht eines Ordners in Windows 10/11!

 /

Microsoft Security Essentials downloaden (kostenloser Virenschutz)!

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10/11, (smaller, larger)?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

System Updatezeit bei Windows 11 wird angezeigt!

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /