REN: Zmienia nazwe pliku lub plików.


... Przykłady polecenia "REN"
... "REN" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "REN"

Polecenie: "REN" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "REN"

The`REN`-Polecenie (Zmień nazwę) w wierszu poleceń systemu Windows służy do zmiany nazw plików lub katalogów. Oto kilka przykładów użycia`REN`-Komenda: Przykład 1: Zmień nazwę pliku:

REN Stary plik.txt Nowy plik.txt

Opis: To polecenie zmienia nazwę pliku „OldFile.txt” na „NewFile.txt”. Przykład 2: Zmień nazwę katalogu:

REN Stary katalog Nowy katalog

Opis: Tutaj nazwa katalogu „OldDirectory” zostaje zmieniona na „NewDirectory”. Przykład 3: Zmień nazwę za pomocą ścieżek względnych:

REN ..\StaryFolder ..\Nowy folder

Opis: Używając ścieżek względnych, można zmienić nazwy plików lub katalogów w katalogach nadrzędnych lub podrzędnych. Przykład 4: Zmień rozszerzenie pliku:

REN dokument.txt dokument.doc

Opis: Tutaj zmieniono rozszerzenie pliku z „Document.txt” na „Document.doc”. Przykład 5: Użyj symboli wieloznacznych:

REN *.txt *.bak

Opis: To polecenie zmienia rozszerzenia wszystkich plików tekstowych w bieżącym katalogu z „.txt” na „.bak”. Przykład 6: Zmień nazwę katalogu z podfolderami:

REN /S Stary katalog główny Nowy katalog główny

Opis: Korzystając z opcji`/S`Zmieniono nazwę głównego katalogu zawierającego wszystkie podfoldery. Warto zauważyć, że`REN`-polecenie jest potężne i należy zachować ostrożność, szczególnie podczas używania symboli wieloznacznych lub rekurencyjnie (`/S`) Jest używane. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej przed zastosowaniem polecenia, aby uniknąć przypadkowej utraty danych.

"REN" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zmienia nazwy plików.

RENAME [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.
REN [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.

Nalezy pamietac, ze nie mozna okreslic nowego dysku ani sciezki 
dla pliku
docelowego.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "REN"

Podczas korzystania z`REN`polecenia (Zmień nazwę) w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Spacje i znaki specjalne: Jeżeli nazwy plików lub katalogów zawierają spacje lub znaki specjalne, należy je ująć w cudzysłów. Zapewnia to, że`REN`polecenie poprawnie interpretuje nazwę pliku lub katalogu.

REN "Stary Name.txt" "Nowsza Name.txt"

2. Rozszerzenia plików: The`REN`polecenia można również użyć do zmiany rozszerzeń plików. Upewnij się, że używasz poprawnej składni.

REN dokument.txt dokument.doc

3. Elementy zastępcze i wzorce: The`REN`-Command obsługuje symbole wieloznaczne, przydatne do zmiany nazw wielu plików jednocześnie. Na przykład:

REN *.txt *.bak

Spowoduje to zmianę rozszerzeń wszystkich plików tekstowych w bieżącym katalogu z „.txt” na „.bak”. 4. Opcja`/S`(rekurencyjne): Opcja`/S`można użyć do rekurencyjnego zastosowania polecenia do podfolderów. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tej opcji, aby uniknąć niepożądanych zmian nazw wielu plików i katalogów.

REN /S Stary katalog główny Nowy katalog główny

5. Zachowaj ostrożność podczas nadpisywania: Upewnij się, że nowa nazwa nie jest już używana w istniejącym pliku lub katalogu. The`REN`-Polecenie nadpisuje się bez ostrzeżenia. 6. Wykonaj kopię zapasową: Szczególnie w przypadku zmiany nazwy wielu plików lub katalogów zaleca się wykonanie kopii zapasowej, aby uniknąć przypadkowej utraty danych. To jest ważne, by`REN`-Polecenie powinno być używane ostrożnie, szczególnie w przypadku używania symboli wieloznacznych lub opcji rekurencyjnej. Dokładnie sprawdź nazwy plików lub katalogów, których nazwy chcesz zmienić, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia REN - Zmienia nazwe pliku lub plików.

HTTP: ... console/pl/054.htm
0.093
11033
Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on? Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK? Where can I see all installed Windows 11 updates? Set the time for Windows 11 automatic maintenance! Are there any restrictions on the number of files in New-File-Time? Was ist Windows Vista-Aero? Open control panel in Windows 11? Was ist Windows Vista-Aero? Does the alternate command prompt work on Windows 11? Der Testseiten Ausdruck auf meine MS Windows OS ist in falscher Sprache!(0)