ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP REN
Zmienia nazwy plików.

RENAME [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.
REN [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.

Nalezy pamietac, ze nie mozna okreslic nowego dysku ani sciezki
dla pliku
docelowego.C:\WINDOWS>HELP RENAME
Zmienia nazwy plików.

RENAME [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.
REN [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.

Nalezy pamietac, ze nie mozna okreslic nowego dysku ani sciezki
dla pliku
docelowego.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Zamienia pliki.

REPLACE [dysk1:][sciezka1]plik [dysk2:][sciezka2] [/A] [/P] [/R]
[/W]
REPLACE [dysk1:][sciezka1]plik [dysk2:][sciezka2] [/P] [/R] [/S]
[/W] [/U]

[dysk1:][sciezka1]plik Okresla plik lub pliki zródlowe.
[dysk2:][sciezka2] Okresla katalog, w którym pliki maja
byc
umieszczone.
/A Dodaje nowe pliki do katalogu
docelowego. Nie
mozna stosowac razem z opcjami /S i
/U.
/P Monituje o potwierdzenie przed zamiana
pliku
lub dodaniem pliku zródlowego.
/R Zamienia pliki tylko do odczytu oraz
pliki nie
zabezpieczone.
/S Zamienia pliki we wszystkich
podkatalogach
katalogu docelowego. Nie mozna
stosowac z opcja /A.
/W Czeka na wlozenie dyskietki nim
zacznie dzialac.
/U Zamienia (aktualizuje) tylko pliki
starsze niz
zródlowe. Nie mozna stosowac z opcja
/A.
GOTO : HELP RMDIR

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia REN - Zmienia nazwe pliku lub plików.

HTTP: ... console/pl/054.htm
0.14
11033

Can I continue to use the mouse tracks / trails on Windows 11?

 /

LED TV/Fernseher, LCD-Fernseher, oder Plasma?

 /

Can I enable Server Virtualization on Windows 10 / 11?

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Automatisch unter Windows 11 anmelden / Autologin?

 /

Soll ich lieber MS Windows Papierkorb verwenden oder sofort sicher löschen?

 /

Will Windows 11 be without a classic desktop?

 /

Change timestamps for certain files!

 /

How do I find out which Windows I have?

 /

What does it mean for programs: Runs from Windows 5.0 and higher?

 /

Die Anmeldeinformationsverwaltung 11, 10, ...!

 /

Machen die visuellen Effekte von Windows 11 den PC langsamer?

 /