PUSHD: Zapisuje biezacy katalog, a nastepnie zamienia go.


... Przykłady polecenia "PUSHD"
... "PUSHD" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "PUSHD"

Polecenie: "PUSHD" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "PUSHD"

The`PUSHD`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do zmiany bieżącego katalogu i umieszczenia go na stosie, aby można było go później przywrócić. Oto kilka przykładów użycia`PUSHD`-Komenda: Przykład 1: Przełączanie i zapisywanie bieżącego katalogu:

PUSHD C:\Przykład

Opis: To polecenie przełącza do katalogu C:\Example i wypycha bieżący katalog na stos. Przykład 2: Użycie`CD`I`PUSHD`w połączeniu:

CD D:\Dokumenty
PUSHD E:\Projektowanie

Opis: Tutaj najpierw przechodzisz do katalogu „D:\Documents”, a następnie do katalogu „E:\Projects”. Oba katalogi są umieszczane na stosie. Przykład 3: Użyj w pliku wsadowym:

@ECHO OFF
REM Przejdź do katalogu i wyprowadź bieżący katalog
PUSHD C:\użytkownik
ECHO Aktualny katalog: %CD%
REM Przejdź z powrotem do oryginalnego katalogu
POPD
ECHO Z powrotem w katalogu: %CD%

Opis: Ten skrypt wsadowy przechodzi do katalogu C:\Users, drukuje bieżący katalog, następnie wraca do oryginalnego katalogu i drukuje go ponownie. Przykład 4: Użycie w pętli:

FOR /D %%G IN (C:\Teczka\*) DO (
  PUSHD "%%G"
  ECHO Aktualny katalog: %CD%
  REM Tutaj wykonaj działania w bieżącym katalogu
  POPD
)

Opis: Powoduje to pętlę po wszystkich podkatalogach „C:\Folder”, wyświetla bieżący katalog, a następnie wykonuje w nim działania. Uwaga: Zwróć na to uwagę`POPD`służy do powrotu do poprzedniego katalogu i usunięcia go ze stosu.`PUSHD`I`POPD`współpracujcie, aby ułatwić przełączanie między katalogami. Stos ma postać LIFO (Last-In-First-Out), co oznacza, że ​​jako pierwszy odtwarzany jest ostatnio dodany katalog.

"PUSHD" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zachowuje biezacy katalog dla polecenia POPD, a nastepnie 
przechodzi do
okreslonego katalogu.

PUSHD [sciezka | ..]

sciezka Okresla katalog, który ma sie stac biezacym.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie PUSHD akceptuje
sciezki sieciowe oprócz normalnych liter dysków i sciezek.
Jesli podano sciezke sieciowa, polecenie PUSHD utworzy chwilowa
litere dysku, odnoszaca sie do podanego zasobu sieciowego,
a nastepnie zmienia biezacy dysk i katalog, uzywajac nowo
zdefiniowanej litery dysku. Chwilowe litery dysków sa nadawane 
poczynajac od
litery Z: w dól, z wykorzystaniem kolejnych wolnych liter.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "PUSHD"

Podczas korzystania z`PUSHD`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Dostępność: `PUSHD`polecenie jest domyślnie dostępne w wierszu poleceń systemu Windows. Jednakże możliwe jest, że w niektórych systemach lub w niektórych środowiskach polecenie zostanie wyłączone ze względów bezpieczeństwa. 2. Stos katalogów: `PUSHD`umieszcza bieżący katalog na stosie i zapisuje go do późniejszego powrotu. Należy pamiętać, że ten stos istnieje tylko przez czas trwania sesji podpowiedzi. 3. Ścieżki względne i bezwzględne: Możesz`PUSHD`ze ścieżkami względnymi lub bezwzględnymi. W przypadku ścieżek względnych katalog jest interpretowany w odniesieniu do bieżącego katalogu. 4. Istniejące katalogi: Upewnij się, że katalogi, do których chcesz przejść, rzeczywiście istnieją. W przeciwnym razie polecenie spowoduje błąd. 5. Zastosowania zagnieżdżone: Możesz`PUSHD`Użyj kilka razy z rzędu, aby umieścić wiele katalogów na stosie. Zwróć uwagę na kolejność, w jakiej`POPD`używany do przywracania katalogów. 6. Uprawnienia: Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia dostępu do katalogów, do których chcesz przejść. Szczególnie w przypadku użycia w skryptach wsadowych należy pamiętać, że skrypt jest wykonywany z uprawnieniami użytkownika, który uruchamia skrypt. Oto przykład, który uwzględnia niektóre z tych punktów:

@ECHO OFF

REM Przejdź do katalogu i wyprowadź bieżący katalog
PUSHD C:\Przykład
ECHO Aktualny katalog: %CD%

REM Tutaj wykonaj działania w bieżącym katalogu

REM Przejdź z powrotem do oryginalnego katalogu
POPD
ECHO Z powrotem w katalogu: %CD%

Ten przykład przełącza do katalogu C:\Example, wykonuje akcje, a następnie przełącza z powrotem do oryginalnego katalogu. Zauważ to`%CD%`reprezentuje bieżącą ścieżkę.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia PUSHD - Zapisuje biezacy katalog, a nastepnie zamienia go.

HTTP: ... console/pl/050.htm
0.108
14725
What is an AI PC? What is stand-by mode? What is a 7z file!? Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands! Übertaktete Systeme? What internet browsers will work on Windows 7? What is a system sound? What is editor? Left-Right Arrow Keys? Save and load registry favorites on Windows!(0)