PROMPT: Zmienia znak zachety wiersza polecenia systemu Windows.


... Przykłady polecenia "PROMPT"
... "PROMPT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "PROMPT"

Polecenie: "PROMPT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "PROMPT"

Wygląda na to, że w słowie „PROMP” pojawiła się literówka i prawdopodobnie masz na myśli „PROMP”. The`PROMPT`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do zmiany wyglądu wiersza poleceń (podpowiedzi). Oto kilka przykładów użycia`PROMPT`-Komenda: Przykład 1: Przywróć domyślny monit:

PROMPT $P$G

Opis: To polecenie wyświetla standardowy monit z informacjami o ścieżce i`>`przywracanie ikon. Przykład 2: Niestandardowy monit bez ścieżki:

PROMPT $G

Opis: Tutaj możesz ustawić niestandardowy monit bez ścieżki, tylko`>`-Symbol. Przykład 3: Wyświetl aktualną datę w monicie:

PROMPT $D $T$_$P$G

Opis: To polecenie wyświetla bieżącą datę, godzinę i ścieżkę w wierszu poleceń. Przykład 4: Personalizacja podpowiedzi za pomocą tekstu:

PROMPT Proszę wprowadzić polecenie: $G

Opis: Tutaj zachęta zawiera niestandardowy tekst („Wprowadź polecenie:”) i`>`ikona dostosowana. Przykład 5: W monicie nie wyświetla się żadna ścieżka:

PROMPT $$ $G

Opis: To polecenie właśnie to pokazuje`>`ikonę, bez bieżącej ścieżki. Przykład 6: Wyświetlanie nazwy użytkownika w monicie:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Opis: W tym przykładzie zastosowano sekwencje kolorów ANSI (`$E[32m`dla zieleni,`$E[34m`na niebiesko) i pokazuje nazwę użytkownika, ścieżkę i plik`>`ikona w monicie. Uwaga: Poszczególne części w`PROMPT`-Polecenie to specjalne symbole zastępcze: -`$P`: Obecna ścieżka. -`$G`:`>`ikona wiersza poleceń. -`$D`: Bieżąca data. -`$T`: Obecny czas. -`$E[...]`: Sekwencje kolorów ANSI. Możesz mieszać i dopasowywać te symbole zastępcze, aby zaprojektować monit tak, jak chcesz. Należy pamiętać, że dokładna funkcjonalność`PROMPT`polecenie zależy od wersji wiersza poleceń i systemu operacyjnego.

"PROMPT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zmienia tekst zgloszenia programu cmd.exe.

PROMPT [tekst]

tekst Okresla nowy tekst zgloszenia.

Tekst zgloszenia moze skladac sie ze zwyklych znaków i 
nastepujacych kodów:

$A & (znak ampersand)
$B | (potok)
$C ( (lewy nawias)
$D biezaca data
$E kod escape (kod ASCII 27)
$F ) (prawy nawias)
$G > (znak wieksze niz)
$H Znak Backspace (kasuje poprzedni znak)
$L < (znak mniejsze niz)
$N biezacy dysk
$P biezacy dysk i sciezka
$Q = (znak równosci)
$S (spacja)
$T biezaca godzina
$V numer wersji systemu Windows
$_ powrót karetki i znak wysuwu wiersza
$$ $ (znak dolara)

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie PROMPT obsluguje
nastepujace dodatkowe sposoby formatowania znaków:

$+ zero lub wiecej znaków (+), w zaleznosci od
glebokosci stosu katalogów polecenia PUSHD, jeden znak dla 
kazdego
poziomu umieszczonego na stosie.

$M Wyswietla zdalna nazwe skojarzona z litera biezacego dysku
lub pusty ciag znaków, jesli biezacy dysk nie jest
dyskiem sieciowym.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "PROMPT"

Podczas korzystania z`PROMPT`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Dostępność sekwencji kolorów ANSI:`PROMPT`polecenie obsługuje sekwencje kolorów ANSI w nowszych wersjach systemu Windows, umożliwiając kolory i formatowanie w wierszu poleceń. Należy pamiętać, że nie jest to obsługiwane we wszystkich wersjach i terminalach. 2. Dostosuj symbole zastępcze dla podpowiedzi: Możesz używać różnych symboli zastępczych w`PROMPT`-Użyj polecenia, aby dostosować monit do własnych upodobań. Niektóre popularne symbole wieloznaczne to`$P`dla bieżącej ścieżki,`$G`dla`>`-Symbol i`$D`dla aktualnej daty. 3. Problemy ze zbyt długimi podpowiedziami: Zbyt długie podpowiedzi mogą sprawić, że wiersz poleceń będzie trudny do odczytania, szczególnie jeśli ścieżka jest bardzo długa. Upewnij się, że dostosowany monit nie wpływa na czytelność. 4. Symbole wieloznaczne w sekwencjach kolorów ANSI: Jeśli w wierszu poleceń używasz sekwencji kolorów ANSI, upewnij się, że sekwencje specjalne są prawidłowo zamknięte, aby zapobiec nieprawidłowemu renderowaniu wiersza poleceń. 5. Uprawnienia administratora: Niektóre zmiany w monitach wymagają uprawnień administratora. Jeśli masz problemy ze zmianą monitu, spróbuj otworzyć Wiersz poleceń jako administrator. 6. Kombinacje symboli wieloznacznych: Możesz łączyć różne symbole wieloznaczne, aby monit był bardziej szczegółowy. Eksperymentuj z różnymi kombinacjami, aby stworzyć najlepszy dla siebie monit. Oto kilka przykładów, które uwzględniają powyższe punkty: - Przywróć domyślny monit:

PROMPT $P$G

- Wyświetl aktualną datę w monicie:

PROMPT $D $G

- Niestandardowy monit z sekwencjami kolorów ANSI:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Upewnij się, że zmiany wprowadzone w wierszu poleceń poprawiają czytelność i użyteczność, a także rozważ obsługę funkcji w zależności od dokładnej wersji znaku zachęty i używanego terminala.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia PROMPT - Zmienia znak zachety wiersza polecenia systemu Windows.

HTTP: ... console/pl/049.htm
0.156
16405

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

How can I create millions or billions of files please?

Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1?

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

Was ist eine Zusatz-Domain, bitte kurz erklärt?

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!(0)