FIND: Wyszukuje ciag tekstowy w pliku lub plikach.


... Przykłady polecenia "FIND"
... "FIND" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "FIND"

Polecenie: "FIND" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "FIND"

The`FIND`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do wyszukiwania ciągu znaków w plikach tekstowych. Oto kilka przykładów: Przykład 1: Proste wyszukiwanie tekstowe:

FIND "szukany termin" plik.txt

Opis: Wyszukuje tekst „Wyszukiwane hasło” w pliku „Plik.txt” i wyświetla wszystkie wiersze zawierające ten ciąg. Przykład 2: Ignoruj ​​wielkość liter:

FIND /I "szukany termin" plik.txt

Opis: Ignoruje wielkość liter podczas wyszukiwania „search_term” w pliku „File.txt”. Przykład 3: Znajdź linie o określonej liczbie znaków:

FIND /C "szukany termin" plik.txt

Opis: Zlicza liczbę wierszy w „Pliku.txt” zawierających wyszukiwane hasło i wyświetla liczbę. Przykład 4: Wyświetlanie numerów linii:

FIND /N "szukany termin" plik.txt

Opis: Wyszukuje „wyszukiwane hasło” w „Plik.txt” i wyświetla numery znalezionych linii. Przykład 5: Szukaj we wszystkich plikach w katalogu:

FIND "szukany termin" C:\informator\*

Opis: Wyszukuje „wyszukiwane hasło” we wszystkich plikach w określonym katalogu i wypisuje linie zawierające ciąg. Przykład 6: Przeszukaj wszystkie pliki tekstowe w katalogu:

FIND "szukany termin" C:\informator\*.txt

Opis: Wyszukuje „wyszukiwane hasło” we wszystkich plikach tekstowych w określonym katalogu i wypisuje linie zawierające ciąg. Przykład 7: Przekieruj dane wyjściowe do osobnego pliku:

FIND "szukany termin" plik.txt > Znaleziono linie.txt

Opis: Wyszukuje „wyszukiwane hasło” w „Plik.txt” i przekierowuje znalezione dane wyjściowe do pliku „FoundLines.txt”. Przykład 8: Używanie wyrażeń regularnych:

FIND /R "^[0-9]" plik.txt

Opis: Wyszukuje wiersze w pliku „Plik.txt” rozpoczynające się od cyfry przy użyciu wyrażeń regularnych (`/R`) być użytym. Przykład 9: Wyświetlanie linii otaczających:

FIND "szukany termin" plik.txt /C

Opis: Wyszukuje „wyszukiwane hasło” w „Plik.txt” i wyświetla otaczające go linie (wraz z kontekstem). Przykład 10: Pokaż tylko wiersze bez trafień:

FIND /V "szukany termin" plik.txt

Opis: Wyświetla tylko te linie w „Plik.txt”, które nie zawierają wyszukiwanego hasła. Warto zauważyć, że`FIND`polecenie w wierszu poleceń zapewnia podstawową funkcjonalność wyszukiwania, ale w przypadku bardziej złożonych zadań lub przetwarzania większej ilości danych lepiej sprawdzą się bardziej zaawansowane narzędzia lub języki skryptowe, takie jak PowerShell.

"FIND" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Szuka ciagu znaków w pliku lub wielu plikach.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "ciag" 
[[dysk:][sciezka]plik[ ...]]

/V Wyswietla wszystkie wiersze NIE zawierajace podanego 
ciagu.
/C Wyswietla tylko liczbe wierszy zawierajacych ciag.
/N Wyswietla wiersze i ich numery.
/I Nie rozróznia wielkich i malych liter podczas 
wyszukiwania ciagów.
/OFF[LINE] Nie pomija plików z ustawionym atrybutem 
przesuniecia.
"ciag" Okresla ciag tekstowy do znalezienia.
[dysk:][sciezka]plik
Okresla pliki do przeszukiwania.

Jesli sciezka nie jest okreslona, polecenie FIND przeszukuje 
tekst wpisany
w wierszu polecenia lub przetwarzany potokowo z innego polecenia.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "FIND"

Podczas korzystania z`FIND`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Ważna wielkość liter: Domyślną wartością jest wyszukiwanie według`FIND`rozróżniana jest wielkość liter, co oznacza, że ​​brane są pod uwagę duże i małe litery. Jeśli chcesz przeprowadzić wyszukiwanie bez uwzględniania wielkości liter, dodaj tę opcję`/I`dodany.

FIND /I "szukany termin" plik.txt

2. Kod wyjścia: `FIND`zwraca kod zakończenia wskazujący sukces wyszukiwania. Kod zakończenia 0 oznacza, że ​​wyszukiwane hasło zostało znalezione, natomiast kod zakończenia 1 oznacza, że ​​wyszukiwane hasło nie zostało znalezione.

FIND "szukany termin" plik.txt
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Nie znaleziono wyszukiwanego hasła.
) ELSE (
    ECHO Znaleziono wyszukiwane hasło.
)

3. Przekieruj wyjście: Możesz przekierować wyjście z`FIND`przekierowanie do pliku, w którym zostaną zapisane znalezione wyniki.

FIND "szukany termin" plik.txt > Znaleziono linie.txt

4. Wyrażenia regularne: Możesz`FIND`z wyrażeniami regularnymi, korzystając z opcji`/R`dodać.

FIND /R "^[0-9]" plik.txt

5. Wyszukiwanie w wielu plikach: Można`FIND`aby przeszukać wiele plików przy użyciu znaku wieloznacznego (`*`) używać.

FIND "szukany termin" C:\informator\*

6. Wykorzystanie`/C`dla linii otaczających: Opcja`/C`wyświetla otaczające linie (wraz z kontekstem), aby zobaczyć kontekst znalezionego ciągu.

FIND "szukany termin" plik.txt /C

7. Szukaj ciągów znaków ze spacjami: Jeżeli wyszukiwane hasło zawiera spacje, należy ująć ciąg znaków w cudzysłowie.

FIND "Szukane hasło ze spacjami" plik.txt

8. Wyszukaj ciąg znaków rozpoczynający się od ukośnika (/): Jeśli wyszukiwane hasło zaczyna się od ukośnika (/), dodaj znak ucieczki (\) przed ukośnikiem.

FIND "\/szukany termin" plik.txt

To ważne by zauważyć że`FIND`to prosta i podstawowa funkcja wyszukiwania w wierszu poleceń systemu Windows. W przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb wyszukiwania lub przetwarzania dużych ilości danych lepiej sprawdzą się bardziej wyspecjalizowane narzędzia lub języki skryptowe takie jak PowerShell.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia FIND - Wyszukuje ciag tekstowy w pliku lub plikach.

HTTP: ... console/pl/030.htm
0.249
13527

Print test pages under Windows, but how?

My Windows 11 doesn't have a group policy editor, why?

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

Windows 11, 10, ... hängt beim Anschließen der externen Festplatte?(0)