ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FC
Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyswietla róznice miedzy
nimi.


FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]
[dysk1:][sciezka1]plik1 [dysk2:][sciezka2]plik2
FC /B [dysk1:][sciezka1]plik1 [dysk2:][sciezka2]plik2

/A Wyswietla tylko pierwszy i ostatni wiersz kazdego
zestawu róznic.
/B Wykonuje porównywanie w systemie dwójkowym
(binarne).
/C Nie rozróznia wielkich i malych liter.
/L Porównuje pliki jako tekst ASCII.
/LBn Ustala maksymalna liczbe kolejnych wystapien
niezgodnosci
na okreslona liczbe wierszy.
/N Przy porównywaniu ASCII wyswietla numery wierszy.
/OFF[LINE] Nie pomija plików z ustawionym atrybutem
przesuniecia.
/T Nie zamienia tabulatorów na spacje.
/U Porównuje pliki jako pliki tekstowe UNICODE.
/W Kompresuje do porównania biale miejsca (tabulatory i
spacje).
/nnnn Okresla liczbe kolejnych wierszy, które musza byc
zgodne
po wystapieniu niezgodnosci.
[dysk1:][sciezka1]plik1
Okresla pierwszy plik lub zestaw plików do
porównania.
[dysk2:][sciezka2]plik2
Okresla drugi plik lub zestaw plików do porównania.
C:\WINDOWS>HELP FIND
Szuka ciagu znaków w pliku lub wielu plikach.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "ciag"
[[dysk:][sciezka]plik[ ...]]

/V Wyswietla wszystkie wiersze NIE zawierajace podanego
ciagu.
/C Wyswietla tylko liczbe wierszy zawierajacych ciag.
/N Wyswietla wiersze i ich numery.
/I Nie rozróznia wielkich i malych liter podczas
wyszukiwania ciagów.
/OFF[LINE] Nie pomija plików z ustawionym atrybutem
przesuniecia.
"ciag" Okresla ciag tekstowy do znalezienia.
[dysk:][sciezka]plik
Okresla pliki do przeszukiwania.

Jesli sciezka nie jest okreslona, polecenie FIND przeszukuje
tekst wpisany
w wierszu polecenia lub przetwarzany potokowo z innego polecenia.C:\WINDOWS>HELP FINDSTR
Wyszukuje ciagów w plikach.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O]
[/P] [/F:plik]
[/C:ciag] [/G:ciag] [/D:lista katalogów] [/A:atrybuty
kolorów]
[/OFF[LINE]] ciagi [[dysk:][sciezka]nazwapliku[ ...]]

/B Dopasowuje wzorzec, jezeli znajduje sie na poczatku
wiersza.
/E Dopasowuje wzorzec, jezeli znajduje sie na koncu
wiersza.
/L Traktuje ciagi wyszukiwania jako literaly.
/R Traktuje ciagi wyszukiwania jako wyrazenia
regularne.
/S Wyszukuje pasujace pliki w katalogu biezacym i we
wszystkich
podkatalogach.
/I Okresla wyszukiwanie bez uwzgledniania wielkosci
liter.
/X Drukuje wiersze pasujace dokladnie.
/V Drukuje tylko wiersze, które nie zawieraja
dopasowania.
/N Drukuje numer wiersza przed kazdym pasujacym
wierszem.
/M Drukuje tylko nazwe pliku, jezeli zawiera on
dopasowanie.
/O Drukuje przesuniecie, w znakach, przed kazdym
pasujacym wierszem.
/P Pomija pliki zawierajace znaki niedrukowalne.
/OFF[LINE] Nie pomija plików z ustawionym atrybutem
przesuniecia.
/A:atryb. Okresla atrybut koloru za pomoca dwóch cyfr
szesnastkowych.
Patrz polecenie "color /?"
/F:plik Czyta liste plików z okreslonego pliku (/ oznacza
konsole).
/C:ciag Uzywa okreslonego ciagu wyszukiwania jako literalu.
/G:plik Pobiera ciagi wyszukiwania z okreslonego pliku
(/ oznacza konsole).
/D:kat. Przeszukuje katalogi, nazwy których, rozdzielone
przecinkami,
zostaly okreslone.
ciagi Tekst do odszukania.
[dysk:][sciezka]nazwapliku
Okresla plik lub pliki do przeszukania.

Uzyj spacji do oddzielenia kilku ciagów wyszukiwania, o ile
argument nie
zostanie poprzedzony przelacznikiem /C. Na przyklad, polecenie
'FINDSTR "witam wszystkich" x.y' odszuka ciagów "witam" lub
"wszystkich"
w pliku x.y. Polecenie 'FINDSTR /C:"witam wszystkich" x.y'
odszuka ciagu
"witam wszystkich" w pliku x.y.

Szybka pomoc na temat wyrazen regularnych:
. Symbol wieloznaczny: dowolny znak
* Powtórzenie: zero lub wiecej wystapien poprzedniego
znaku lub klasy
^ Pozycja w wierszu: poczatek wiersza
$ Pozycja w wierszu: koniec wiersza
[klasa] Klasa znaków: dowolny znak z zestawu
[^klasa] Odwrócona klasa: dowolny znak nie nalezacy do zestawu
[x-y] Zakres: dowolny znak z okreslonego zakresu
\x Znak ucieczki: literalne uzycie metaznaku x
\<xyz pozycja w wyrazie: poczatek wyrazu
xyz\> pozycja w wyrazie: koniec wyrazu

Pelne informacje na temat wyrazen regularnych polecenia FINDSTR
mozna znalezc
w podreczniku polecen dostepnym online.
GOTO : HELP FOR

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia FC - Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyswietla róznice miedzy nimi.

HTTP: ... console/pl/029.htm
0.312
18545

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

How can you clean or shrink the winsxs folder? It takes up too much disk space!

 /

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

How do I check if Windows 11 virus protection is active?

 /

Set files to status hidden on Windows 11 or 10!

 /

What is calibration?

 /

Difference between 16-bit, 24-bit and 32-bit colors?

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /

Automatisch Monitor abstellen auch ohne Energieoptionen in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Mauscursor verstecken in DesktopOK!

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7, 8.1, 10 achten?

 /