EXIT: Konczy dzialanie programu CMD.EXE (interpretera polecen).


... Przykłady polecenia "EXIT"
... "EXIT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "EXIT"

Polecenie: "EXIT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "EXIT"

The`EXIT`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do zatrzymywania wykonywania skryptu wsadowego lub sesji wiersza poleceń. Oto kilka przykładów: Przykład 1: Zakończenie skryptu wsadowego:

@ECHO OFF
ECHO The Batch-Skrypt się kończy.
EXIT

Opis: Skrypt wsadowy jest tworzony za pomocą pliku`EXIT`-Koniec polecenia. Poniższy tekst nie będzie już wykonywany. Przykład 2: Warunkowe wyjście ze skryptu wsadowego:

@ECHO OFF
SET Stan=1
IF %Stan% EQU 1 (
  ECHO Warunek jest spełniony. Scenariusz się kończy.
  EXIT
)
ECHO Scenariusz jest kontynuowany.

Opis: Skrypt wsadowy sprawdza warunek i kończy działanie`EXIT`, jeśli warunek jest spełniony. Przykład 3: Wyjdź z określonym kodem wyjścia:

@ECHO OFF
ECHO The Batch-Skrypt się kończy.
EXIT /B 5

Opis: Skrypt wsadowy kończy działanie z kodem zakończenia 5. Ten kod zakończenia można uzyskać w skrypcie nadrzędnym lub w sesji wiersza poleceń. Przykład 4: Użycie EXIT w pętli:

@ECHO OFF
FOR /L %%A IN (1, 1, 3) DO (
  ECHO Iteracja pętli %%A
  IF %%A EQU 2 (
    ECHO Zakończenie pętli.
    EXIT
  )
)

Opis: Skrypt wsadowy wykonuje pętlę i kończy działanie wcześniej`EXIT`, jeśli warunek pętli jest spełniony. Przykład 5: EXIT w funkcji:

@ECHO OFF
CALL :Przykładowa funkcja
ECHO The Batch-Scenariusz jest kontynuowany.
GOTO :EOF

:Przykładowa funkcja
ECHO Funkcja została zakończona.
EXIT /B

Opis: Skrypt wsadowy wywołuje funkcję i kończy działanie w ramach funkcji`EXIT /B`. Następnie wywołanie funkcji jest kontynuowane. Uwaga: Zwróć na to uwagę`EXIT /B`służy do zakończenia tylko bieżącego skryptu wsadowego lub zadania. Jeśli`EXIT /B`nie jest używany, polecenie kończy całą sesję wiersza poleceń. Należy zauważyć, że kod zakończenia wynosi zwykle 0, jeśli skrypt zakończy się bez problemów. Kod zakończenia większy niż 0 zwykle wskazuje na błąd. Kody wyjścia można odpytywać w skryptach wsadowych lub w procesach wyższego poziomu w celu monitorowania powodzenia lub niepowodzenia skryptu.

"EXIT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zamyka program CMD.EXE (interpreter polecen) lub biezacy skrypt 
wsadowy.

EXIT [/B] [kod_wyjscia]

/B Nakazuje zakonczenie pracy biezacego skryptu 
wsadowego zamiast
programu CMD.EXE. Jezeli polecenie jest uruchomione 
spoza
skryptu wsadowego, spowoduje to zakonczenie 
programu CMD.EXE.

kod_wyjscia Okresla wartosc numeryczna. W przypadku uzycia 
przelacznika /B,
podany kod przypisywany jest zmiennej srodowiskowej 
ERRORLEVEL.
Jezeli spowoduje to zamkniecie programu CMD.EXE, 
kod wyjscia
procesu ustawiany jest na te wartosc.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "EXIT"

Podczas korzystania z`EXIT`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Kody wyjścia: The`EXIT`polecenie może opcjonalnie zwrócić kod wyjścia. Domyślny kod zakończenia to 0, co zwykle oznacza pomyślne zakończenie. Kody wyjścia większe niż 0 mogą służyć do wskazywania warunków błędu lub różnych wyników.

EXIT /B 5

2. Użyj w funkcjach: Jeśli`EXIT`w funkcji skrypt wsadowy lub obiekt wywołujący zakończy działanie. Używać`EXIT /B`aby po prostu zabić funkcję i kontynuować wykonywanie w skrypcie wsadowym.

CALL :Przykładowa funkcja
ECHO The Batch-Scenariusz jest kontynuowany.
GOTO :EOF
:Przykładowa funkcja
ECHO Funkcja została zakończona.
EXIT /B

3. Wróć do monitu nadrzędnego: Jeśli tak`EXIT`bez`/B`zakończy się nie tylko skrypt wsadowy, ale cała sesja wiersza poleceń. Może to spowodować utratę wiersza poleceń.

EXIT

4. Kody wyjścia i monitorowanie błędów: Kody wyjścia mogą być monitorowane w skryptach lub przez procesy wyższego poziomu. Jest to szczególnie przydatne do reagowania na błędy lub różne ścieżki wykonania. 5. Określenie aktualnego kodu wyjścia: Ostatni kod wyjścia możesz ustawić w wierszu poleceń za pomocą polecenia`%ERRORLEVEL%`przypomnienie sobie czegoś.

ECHO Ostatni Exit-Code był: %ERRORLEVEL%

6. Pętle końcowe: Możesz`EXIT`Służy do wcześniejszego wyjścia z pętli. Należy jednak pamiętać, że może to zakończyć całą sesję wsadową, jeśli`EXIT`bez`/B`Jest używane.

FOR /L %%A IN (1, 1, 5) DO (
  ECHO Iteracja pętli %%A
  IF %%A EQU 3 (
    ECHO Zakończenie pętli.
    EXIT
  )
)

Ważne jest, aby to zapewnić`EXIT`używane ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego zakończenia sesji wiersza poleceń lub skryptów. Zwłaszcza podczas używania`EXIT`Należy zachować ostrożność w przypadku skryptów wywoływanych przez inne skrypty, aby zachować oczekiwane zachowanie.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia EXIT - Konczy dzialanie programu CMD.EXE (interpretera polecen).

HTTP: ... console/pl/028.htm
0.093
15988

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

Pfad (ohne den Dateinamen) als eigene Spalte ausgeben!

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

Use mechanical emergency ejection of DVD / CD drives!

Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK!

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!(0)