DISKCOMP: Porównuje zawartosc dwóch dyskietek.


... Przykłady polecenia "DISKCOMP"
... "DISKCOMP" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "DISKCOMP"

Polecenie: "DISKCOMP" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "DISKCOMP"

The`DISKCOMP`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do porównywania zawartości dwóch dyskietek. Należy jednak pamiętać, że stacje dyskietek nie są dziś tak powszechne, a`DISKCOMP`polecenie może nie być już obsługiwane w nowoczesnych systemach. Oto kilka przykładów`DISKCOMP`-Polecenie porównujące dwie dyskietki. Pamiętaj, że aby uruchomić to polecenie, musisz mieć aktywny napęd dyskietek (A: lub B:): Przykład 1: Porównanie dyskietek:

DISKCOMP A: B:

Opis: To polecenie porównuje zawartość dyskietki w napędzie A: z zawartością dyskietki w napędzie B: i wyświetla komunikat, jeśli zostaną znalezione różnice. Przykład 2: Porównaj dyskietki i zignoruj ​​błędy:

DISKCOMP A: B: /1

Opis: Tutaj przeprowadzane jest porównanie, a polecenie ignoruje pierwszy błąd i kontynuuje porównanie. Przykład 3: Pokaż pomoc:

DISKCOMP /?

Opis: To polecenie wyświetla pomoc i informacje o opcjach dostępnych dla`DISKCOMP`-Komenda. Należy zauważyć, że napędy dyskietek nie są już obecne w większości współczesnych komputerów, a`DISKCOMP`polecenie może nie być już dostępne jako polecenie domyślne. Jeśli chcesz porównać pliki na różnych nośnikach, możesz użyć poleceń takich jak`FC`(File Compare) lub skorzystaj ze specjalistycznych programów do porównywania plików.

"DISKCOMP" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Porównuje zawartosci dwóch dyskietek.

DISKCOMP [dysk1: [dysk2:]]

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "DISKCOMP"

The`DISKCOMP`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows zostało specjalnie zaprojektowane do porównywania zawartości dwóch dyskietek. Oto kilka ważnych punktów, na które warto zwrócić uwagę: 1. Przestarzała technologia: Napędy dyskietek i dyskietki to przestarzałe technologie, których nie ma już w większości nowoczesnych komputerów. The`DISKCOMP`dlatego polecenie może nie być już obsługiwane w obecnych systemach. 2. Ostrożność podczas użytkowania: Ponieważ stacje dyskietek stały się rzadkością, może być niewielka lub żadna potrzeba używania`DISKCOMP`polecenie do użycia. Wskazane jest stosowanie nowocześniejszych metod i technologii przesyłania danych i tworzenia kopii zapasowych. 3. Integralność danych: Jeśli posiadasz`DISKCOMP`poleceniem porównania zawartości dwóch dyskietek, zwróć uwagę na komunikaty dotyczące integralności danych. Różnice mogą wskazywać na uszkodzone sektory lub uszkodzone dane. 4. Stacja dyskietek i litery napędów: Upewnij się, że stacje dyskietek są prawidłowo podłączone i że podczas uruchamiania polecenia używasz prawidłowych liter stacji dyskietek (A: i B:) 5. Parametry opcjonalne: `DISKCOMP`-Command obsługuje opcjonalne parametry, takie jak`/1`, co powoduje kontynuację porównania po wystąpieniu pierwszego błędu. Sprawdź pomoc (`DISKCOMP /?`), aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji. 6. Kopia zapasowa: Podczas próby odzyskania lub porównania danych z dyskietek zaleca się utworzenie kopii zapasowych danych, ponieważ dyskietki są podatne na uszkodzenia fizyczne i utratę danych. 7. Alternatywy: Ze względu na przestarzały charakter dyskietek, bardziej sensowne może być użycie nowocześniejszych metod i technologii do przesyłania danych i tworzenia kopii zapasowych. Dyski flash USB, zewnętrzne dyski twarde lub usługi przechowywania w chmurze często oferują dziś bardziej niezawodne i wydajne opcje. Jeśli chcesz wykonać określone transfery danych lub porównania zwykle kojarzone z dyskietkami, rozsądną może okazać się aktualizacja do bardziej nowoczesnych rozwiązań. Zalecanym rozwiązaniem byłoby przeniesienie informacji i danych z dyskietek na nowocześniejsze nośniki.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia DISKCOMP - Porównuje zawartosc dwóch dyskietek.

HTTP: ... console/pl/022.htm
0.092
13624

Can I really give the font install / overview program to anyone?

Wie groß darf mein YouTube Video maximal sein (Datei, Länge)?

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)!

Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)!

Den Untertitel bei Android Handy aktivieren, oder deaktivieren?(0)