DATE: Wyswietla lub ustawia date.


... Przykłady polecenia "DATE"
... "DATE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "DATE"

Polecenie: "DATE" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "DATE"

Komenda`DATE`zwykle używany do wyświetlania bieżącej daty lub zmiany daty systemowej. Oto kilka przykładów z komentarzami: Przykład 1: Pokaż aktualną datę:

DATE

Opis: To polecenie wyświetla aktualną datę systemową. Przykład 2: Monituj użytkownika o nową datę:

DATE /T

Opis: Parametr`/T`powoduje wyświetlenie monitu o wprowadzenie nowej daty. Polecenie mogłoby wówczas wyglądać następująco:

Wprowadź nową datę (TT-MM-JJJJ):

Przykład 3: Zmień aktualną datę (wprowadzoną przez użytkownika):

DATE 28-11-2023

Opis: To polecenie zmienia datę systemową na 28 listopada 2023 r. Należy pamiętać, że używany jest format DD-MM-RRRR. Przykład 4: Zmień bieżącą datę za pomocą zmiennych części daty:

DATE 28/11/23

Opis: W tym przykładzie zmieniono datę systemową na 28 listopada 2023 r. Należy pamiętać, że używany jest format DD/MM/RR. Przykład 5: Pokaż pomoc:

DATE /?

Opis: To polecenie wyświetla pomoc i informacje o opcjach dostępnych dla`DATE`-Komenda. Warto zauważyć, że polecenie`DATE`może zapewnić różne wyniki w zależności od systemu. W nowoczesnych wersjach systemu Windows użycie tego polecenia do zmiany daty systemowej może nie być już możliwe, ponieważ uprawnienia do tego są zwykle wyższe. W takich przypadkach`DATE`polecenie używane do wyświetlania zamiast zmiany daty. Zmiana daty systemowej często wymaga uprawnień administratora i wskazane jest skorzystanie z narzędzia graficznego interfejsu użytkownika lub programu PowerShell.

"DATE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wyswietla lub ustawia date.

DATE [/T | data]

Wpisz DATE bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienie daty
i monit o podanie nowej. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac 
daty.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie DATE obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezaca date bez monitowania o podanie nowej daty.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "DATE"

Podczas korzystania z`DATE`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Uprawnienia: Zmiana daty systemowej zazwyczaj wymaga uprawnień administratora. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do zmiany daty systemowej. W przeciwnym razie polecenie może nie zostać pomyślnie wykonane. 2. Format daty: `DATE`-Command akceptuje różne formaty daty w zależności od ustawień regionalnych systemu. Aby mieć pewność, że data zostanie poprawnie zinterpretowana, należy użyć prawidłowego formatu daty. Można na przykład zastosować format „DD-MM-RRRR” lub „DD/MM/RRRR”. 3. Weryfikacja daty: System zazwyczaj przeprowadza weryfikację w podanym terminie. Jeśli wprowadzona data nie jest w prawidłowym formacie lub jest nieprawidłowa, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. 4. Ograniczenia współczesnych wersji systemu Windows: W nowoczesnych wersjach systemu Windows (np. Windows 10)`DATE`polecenie może być ograniczone, szczególnie jeśli chodzi o zmianę daty systemowej. Administratorzy często uciekają się do narzędzi graficznego interfejsu użytkownika lub programu PowerShell, aby zmienić datę systemową. 5. Wpis użytkownika: Jeśli masz`/T`Jeśli używasz parametrów do monitowania użytkownika o nową datę, przygotuj się na to, że dane wprowadzone przez użytkownika będą prawidłowe. Nieprawidłowe wpisy mogą prowadzić do błędów lub niepożądanych zmian. 6. Pokaż pomoc: Użyj`DATE /?`polecenie wyświetlające pomoc i informacje o dostępnych opcjach. Może to pomóc w zrozumieniu prawidłowej składni i dostępnych parametrów. Oto kilka przykładów`DATE`-Polecenie wyświetlenia lub zmiany aktualnej daty: -`DATE`: pokaż aktualną datę. -`DATE /T`: Monituj użytkownika o wprowadzenie nowej daty. -`DATE 28-11-2023`: Zmień bieżącą datę na 28 listopada 2023 r. -`DATE 28/11/23`: Zmień bieżącą datę na 28 listopada 2023 r. Ogólnie rzecz biorąc, jest to ważne`DATE`-Polecenie powinno być używane ostrożnie i upewnij się, że przestrzegasz wymaganych uprawnień i prawidłowego formatu daty.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia DATE - Wyswietla lub ustawia date.

HTTP: ... console/pl/019.htm
0.077
10228
Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1? How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed) Empty Recycle Bin from command line with PowerShell? Macht es Sinn, Laufwerk C:\ zum Auswerfen anzubieten...? Aufklappen der Menüs beschleunigen Windows 11, 10, 8.1 und MS Server? Wie umrahme ich einen Text in Microsoft Word? Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014! Why the Admin Explorer in a Windows delete program? Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)? Automatically update the number of objects in the Explorer status bar!(0)