CALL: Wywoluje jeden program wsadowy z innego.


... Przykłady polecenia "CALL"
... "CALL" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CALL"

Polecenie: "CALL" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "CALL"

The`CALL`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do rozpoczęcia wykonywania innego skryptu wsadowego w skrypcie wsadowym. Oto kilka przykładów z komentarzami: Przykład 1: Proste wywołanie innego skryptu wsadowego:

CALL Inny_scenariusz.bat

Opis: To polecenie wywołuje skrypt wsadowy`Inny_scenariusz.bat`NA. The`CALL`polecenie służy do zapewnienia powrotu kontroli do oryginalnego skryptu po zakończeniu wywoływanego skryptu. Przykład 2: Przekazywanie parametrów do wywoływanego skryptu:

CALL Inny_scenariusz.bat Parameter1 Parameter2

Opis: Parametry znajdują się tutaj`Parameter1`I`Parameter2`przekazywane do wywoływanego skryptu wsadowego. W`Inny_scenariusz.bat`może używać tych parametrów`%1`,`%2`itp. można odzyskać. Przykład 3: Użycie`%*`dla wszystkich przekazanych parametrów:

CALL Inny_scenariusz.bat %*

Opis:*`%`reprezentuje wszystkie przekazane parametry. To polecenie wywołuje`Inny_scenariusz.bat`i przekazuje mu wszystkie parametry przekazane do oryginalnego skryptu. Przykład 4: Sprawdź wartość zwracaną przez wywołany skrypt:

CALL Inny_scenariusz.bat
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Wywołany skrypt zwrócił błąd.
) ELSE (
    ECHO Wywołany skrypt został pomyślnie wykonany.
)

Opis: Tutaj znajduje się wywoływany skrypt wsadowy`Inny_scenariusz.bat`wykonany. Potem z`ERRORLEVEL`sprawdza, czy skrypt zwrócił błąd. Przykład 5: Użycie`GOTO`po rozmowie:

CALL Inny_scenariusz.bat
GOTO Kontynuować
:Kontynuować
ECHO Skrypt został pomyślnie wywołany.

Opis: Oto skrypt wsadowy`Inny_scenariusz.bat`wywoływana, a po wywołaniu wykonanie staje się etykietą skoku`Kontynuować`przekazane. The`CALL`polecenie jest szczególnie przydatne, gdy chcesz wywołać inny skrypt ze skryptu wsadowego i upewnić się, że wykonanie powróci do oryginalnego skryptu. Jest to ważne, aby po wywołaniu drugiego skryptu kontynuować oryginalny skrypt.

"CALL" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wywoluje jeden program wsadowy z innego.

CALL [dysk:][sciezka]nazwa_pliku [parametry_wsadowe]

parametry_wsadowe Okresla informacje wymagane w wierszu 
polecenia przez
dany program wsadowy.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie CALL zmienia sie 
nastepujaco:

Polecenie CALL akceptuje obecnie etykiety jako obiekt docelowy.
Skladnia jest nastepujaca:

CALL :etykieta argumenty

Tworzony jest nowy kontekst pliku wsadowego z podanymi 
argumentami,
a sterowanie jest przekazywane do instrukcji po okreslonej 
etykiecie. Musisz
wydac polecenie "exit" dwukrotnie osiagajac koniec pliku skryptu 
dwukrotnie.
Po pierwszym odczycie konca pliku sterowanie powróci bezposrednio 
za.
instrukcje CALL. Po drugim odczycie nastapi zakonczenie skryptu.
Wpisz GOTO /?, aby uzyskac szczególowy opis rozszerzenia GOTO 
:EOF,
które pozwoli na "powrót" z pliku skryptu.

Ponadto zmienione zostaly rozszerzenia odwolan argumentów
(%0, %1 itd.) pliku skryptu:


%* w skrypcie odnosi sie do wszystkich argumentów (tzn. %1 %2 
%3
%4 %5 ...)

Zostalo ulepszone podstawianie parametrów pliku wsadowego 
(%n). Mozesz
teraz uzywac nastepujacej opcjonalnej skladni:

%~1 - rozwija %1 usuwajac wszystkie obejmujace 
cudzyslowy (")
%~f1 - rozwija %1 do pelnej nazwy sciezki
%~d1 - rozwija %1 tylko do litery dysku
%~p1 - rozwija %1 tylko do sciezki
%~n1 - rozwija %1 tylko do nazwy pliku
%~x1 - rozwija %1 tylko do rozszerzenia pliku
%~s1 - rozwinieta sciezka zawiera tylko krótkie 
nazwy
%~a1 - rozwija %1 do atrybutów pliku
%~t1 - rozwija %1 do daty/czasu pliku
%~z1 - rozwija %1 do rozmiaru pliku
%~$PATH:1 - przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej
srodowiskowej PATH i rozwija %1 do
pelnej nazwy dla pierwszej znalezionej.
Jesli nazwa zmiennej srodowiskowej nie 
zostala
zdefiniowana lub pliku nie znaleziono
w wyszukiwaniu, modyfikator rozwija do
pustego ciagu znaków.

Modyfikatory moga byc laczone w celu uzyskania zlozonych 
wyników:

%~dp1 - rozwija %1 tylko do litery dysku i sciezki
%~nx1 - rozwija %1 tylko do nazwy pliku i 
rozszerzenia
%~dp$PATH:1 - przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej
srodowiskowej PATH dla %1 i rozwija do 
litery dysku
i sciezki dla pierwszej znalezionej.
%~ftza1 - rozwija %1 do DIR jak wiersz wyjsciowy

W powyzszych przykladach %1 i PATH mozna zastapic innymi 
prawidlowymi
wartosciami. Skladnia %~ jest zakonczona prawidlowa liczba 
argumentów.
Modyfikatory %~ moga nie byc uzywane z %*

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CALL"

Tak, jest kilka ważnych punktów i rozważań, o których należy pamiętać podczas tworzenia`CALL`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows: 1. Użyj ze skryptami wsadowymi: The`CALL`polecenie jest zwykle używane do wywołania innego skryptu wsadowego w skrypcie wsadowym. Należy pamiętać, że może to nie być konieczne w przypadku uruchamiania innych typów plików. 2. Sprawdź wartość zwracaną: Jeśli wywołany skrypt wsadowy zwróci wartość zwracaną, możesz to zrobić za pomocą`ERRORLEVEL`sprawdzać. Zauważ to`ERRORLEVEL`odzwierciedla tylko wartość zwracaną przez ostatnio wykonane polecenie.

CALL Inny_scenariusz.bat
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Wywołany skrypt zwrócił błąd.
) ELSE (
    ECHO Wywołany skrypt został pomyślnie wykonany.
)

3. Prawidłowe użycie parametrów: Zwróć uwagę na poprawne użycie parametrów przy przekazywaniu parametrów do wywoływanego skryptu wsadowego. Parametry można wykorzystać w wywoływanym skrypcie`%1`,`%2`itp. można odzyskać.

CALL Inny_scenariusz.bat Parameter1 Parameter2

4. Składnia i spacje: Upewnij się, że składnia jest poprawna i nie ma niepotrzebnych spacji. Może to prowadzić do błędów. 5. Względy bezpieczeństwa: Podczas użytkowania`CALL`W skryptach zawierających parametry ważne jest, aby upewnić się, że przekazywane parametry są odpowiednio sprawdzane i przetwarzane w celu zminimalizowania zagrożeń bezpieczeństwa. 6. Monitorowanie i rejestrowanie: Podczas tworzenia skryptów wsadowych wywołujących inne skrypty często zaleca się stosowanie metod monitorowania i rejestrowania w celu monitorowania wykonania i możliwych błędów. 7. Unikaj nieskończonych pętli: Uważaj, aby przypadkowo nie utworzyć nieskończonych pętli, wywołując skrypty wsadowe w pętli. Może to spowodować, że skrypty będą się ciągle wywoływać. 8. Różnice specyficzne dla wersji: Należy pamiętać, że funkcjonalność`CALL`polecenie może się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Zaleca się zapoznanie się z dokumentacją konkretnej wersji systemu Windows. Weź te uwagi pod uwagę, aby zapewnić użycie`CALL`poprawnie i bezpiecznie w skryptach wsadowych.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia CALL - Wywoluje jeden program wsadowy z innego.

HTTP: ... console/pl/006.htm
0.109
12788

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

Maus-Schatten bei Windows 8.1 / 10 aktivieren, oder deaktivieren!

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

Samsung Galaxy turn off the mobile Internet (turn off, on)?

How to use voice search in Google Chrome on Windows?(0)