CACLS: Wyswietla lub modyfikuje listy kontroli dostepu (ACL) plików.


... Przykłady polecenia "CACLS"
... "CACLS" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CACLS"

Polecenie: "CACLS" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "CACLS"

The`CACLS`-Komenda.`CACLS`(Zmień listy kontroli dostępu) był używany do zarządzania uprawnieniami dostępu do plików i katalogów w systemie Windows. Należy jednak pamiętać, że w nowszych wersjach systemu Windows polecenie jest wykonywane`ICACLS`został zastąpiony, aby zapewnić rozszerzone funkcje i ulepszone sterowanie. Oto kilka przykładów z komentarzami`ICACLS`-Dowództwo,`CACLS`zastąpiony: Przykład 1: Wyświetl uprawnienia dostępu do pliku:

ICACLS plik.txt

Opis: To polecenie wyświetla aktualne uprawnienia dostępu do pliku „Plik.txt”. Przykład 2: Rekurencyjna zmiana uprawnień dostępu do katalogu:

ICACLS informator /grant użytkownik:(OI)(CI)M

Opis: To polecenie daje użytkownikowi pełne prawa dostępu (`M`dla Modify) dla katalogu „Directory” oraz wszystkich zawartych w nim plików i podkatalogów. Przykład 3: Wyświetl uprawnienia dostępu do folderu, w tym uprawnienia odziedziczone:

ICACLS Teczka /inheritance:e

Opis: Wyświetla uprawnienia dostępu do folderu Folder i wszystkich znajdujących się w nim elementów, łącznie z uprawnieniami odziedziczonymi. Przykład 4: Zmiana uprawnień dostępu do pliku podczas przejmowania na własność:

ICACLS plik.txt /setowner użytkownik

Opis: To polecenie zmienia uprawnienia dostępu do „Plik.txt” i przypisuje użytkownikowi prawo własności do pliku. Przykład 5: Zapisz i przywróć uprawnienia dostępu do katalogu:

ICACLS informator /save Uprawnienia.txt
ICACLS Inny katalog /restore Uprawnienia.txt

Opis: Tutaj zapisywane są uprawnienia dostępu do „Katalogu”, a następnie przywracane do „Innego katalogu”. Należy pamiętać, że prawidłowe użycie`ICACLS`Lub`CACLS`wymaga uprawnień administracyjnych, dlatego zmiany w uprawnieniach należy wprowadzać ostrożnie, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji.

"CACLS" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


UWAGA: Program Cacls zostal zaniechany, nalezy uzyc programu 
Icacls.

Wyswietla lub modyfikuje listy kontroli dostepu (ACL) plików

CACLS nazwa_pliku [/T] [/M] [/L] [/S[:SDDL]] [/E] [/C] [/G 
uzytk:uprawn]
[/R uzytkownik [...]] [/P uzytk:uprawn [...]]
[/D uzytkownik [...]]

nazwa_pliku Wyswietla listy ACL.
/T Zmienia listy ACL plików w biezacym katalogu 
i wszystkich
podkatalogach.
/L Dziala na laczu symbolicznym, a nie na 
obiekcie docelowym
lacza.
/M Zmienia listy ACL woluminów zainstalowanych w 
katalogu.
/S Wyswietla ciag SDDL dla listy DACL.
/S:SDDL Zamienia listy ACL na te okreslone w ciagu 
SDDL
(nieprawidlowe z /E, /G, /R, /P lub /D).
/E Umozliwia edycje listy ACL zamiast jej 
zamieniania.
/C Kontynuuje mimo bledów braku dostepu.
/G uzytk:uprawn Przyznaje prawa dostepu okreslonemu 
uzytkownikowi.
Uprawnienia: R Odczyt, W Zapis, C Zmiana 
(zapis),
F Pelna kontrola
/R uzytkownik Odwoluje prawa uzytkownika (dziala tylko z 
/E).
/P uzytk:uprawn Zamienia prawa dostepu okreslonego 
uzytkownika.
Uprawnienia: N Brak, R Odczyt, W Zapis, C 
Zmiana (zapis),
F Pelna kontrola
/D uzytkownik Odbiera prawa dostepu okreslonemu 
uzytkownikowi.
W jednym poleceniu mozna okreslic wielu plików, uzywajac symboli
wieloznacznych.
W jednym poleceniu mozna okreslic wielu uzytkowników.

Skróty:
CI - Dziedziczenie kontenera.
Wpis ACE bedzie dziedziczony przez katalogi.
OI - Dziedziczenie obiektu.
Wpis ACE bedzie dziedziczony przez pliki.
IO - Tylko dziedziczenie.
Wpis ACE nie jest stosowany dla biezacego 
pliku/katalogu.
ID - Dziedziczone.
Wpis ACE zostal odziedziczony z listy ACL katalogu 
nadrzednego.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CACLS"

Tak, jest kilka ważnych punktów i rozważań, o których należy pamiętać podczas tworzenia`ICACLS`- Lub`CACLS`- Polecenia do użycia w wierszu poleceń systemu Windows: 1. Uprawnienia administratora: Zmiana uprawnień dostępu wymaga uprawnień administratora. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji programu, upewnij się, że uruchomiłeś Wiersz Poleceń jako administrator`ICACLS`Lub`CACLS`aby móc uzyskać dostęp. 2. Zrozumienie składni: Składnia`ICACLS`I`CACLS`może być złożone. Zrozumienie prawidłowej kolejności i użycia parametrów. Można skorzystać z pomocy poleceń`ICACLS /?`Lub`CACLS /?`Zobacz, aby uzyskać więcej informacji. 3. Ostrożnie przy zmianie uprawnień: Dodawanie lub usuwanie uprawnień dostępu może mieć znaczący wpływ na funkcjonalność systemu. Upewnij się, że rozumiesz zamierzone zmiany i odpowiednio dostosuj uprawnienia. 4. Kopia zapasowa: Jeśli dokonasz większych zmian w uprawnieniach dostępu, zaleca się wcześniejsze utworzenie kopii zapasowej. Pozwala to na powrót do zdrowia w przypadku problemów. 5. Zmiany rekurencyjne: Zmieniając uprawnienia do katalogu zawierającego podkatalogi i pliki, rozważ użycie parametru`/T`Lub`/inheritance:r`aby zastosować zmiany rekurencyjnie. 6. Zapewnienie własności: Czasami należy zmienić uprawnienia związane z własnością.`ICACLS`umożliwia własność parametru`/setowner`zmienić. 7. Kontrola dziedziczenia: Zrozumienie, jak działa dziedziczenie uprawnień (`/inheritance`), aby zapewnić prawidłowe przeniesienie żądanych praw dostępu do podkatalogów i plików. 8. Minimalizuj ryzyko bezpieczeństwa: Ostrożnie zmieniaj uprawnienia i unikaj zwyczajowego udzielania szerokich uprawnień. Niepotrzebne uprawnienia mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. 9. Logowanie: W przypadku wprowadzenia większych zmian w uprawnieniach zaleca się rejestrowanie zmian. Ułatwia to monitorowanie i diagnozowanie problemów. 10. Zwróć uwagę na zależności wersji: Zwróć na to uwagę`CACLS`w nowszych wersjach systemu Windows`ICACLS`został wymieniony. Używać`ICACLS`kiedy jest to możliwe, aby móc korzystać z zaawansowanych funkcji. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w uprawnieniach dostępu należy upewnić się, że rozumiesz konsekwencje i upewnić się, że wprowadzone zmiany są zgodne z zasadami i najlepszymi praktykami bezpieczeństwa systemu.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia CACLS - Wyswietla lub modyfikuje listy kontroli dostepu (ACL) plików.

HTTP: ... console/pl/005.htm
0.108
17281

What is a driver?

What is native resolution?

Was sind visuelle Artefakte?

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

What is test_exymple@mail.com333 and what about Windows clipboard history?(0)