ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP AT
To polecenie nie jest obslugiwane przez narzedzie pomocy.
Spróbuj "AT /?".
EXAMPLE


C:\Documents and Settings\Nemo\Desktop>AT 9:28 /interactive cmd.exe
Added a new job with job ID = 1

C:\Documents and Settings\Nemo\Desktop>
D:\SoftwareOK>AT 18:30 /interactive cmd.exe
Neuer Auftrag hinzugefügt. Kennung = 1

D:\SoftwareOK>C:\WINDOWS>HELP ATTRIB
Wyswietla lub zmienia atrybuty plików.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[dysk:] [sciezka] [nazwa_pliku] [/S [/D] [/L]]

+ Ustawia atrybut.
- Czysci atrybut.
R Atrybut pliku tylko do odczytu.
A Atrybut pliku archiwalnego.
S Atrybut pliku systemowego.
H Atrybut pliku ukrytego.
I Atrybut pliku nieindeksowanej zawartosci.
[dysk:][sciezka][nazwa_pliku]
Okresla plik lub pliki, których atrybuty maja byc
przetwarzane.
/S Przetwarza pasujace pliki w folderze biezacym i wszystkich
podfolderach.
/D Przetwarza równiez foldery.
/L Pracuje nad atrybutami lacza symbolicznego a nie nad
obiektem docelowym
lacza symbolicznego
C:\WINDOWS>HELP BREAK
Wlacza lub wylacza rozszerzone sprawdzanie CTRL+C w systemie DOS.

Polecenie to jest uwzglednione dla zapewnienia zgodnosci z
systemem DOS. Nie
ma ono zadnego efektu w systemie Windows.

Jezeli rozszerzenia polecen sa wlaczone i uruchomiony jest system
Windows polecenie BREAK przejdzie do zakodowanego punktu
przerwania,
jezeli jest debugowane programem debugujacym.
GOTO : HELP CACLS

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia AT - Harmonogram polecen i programów do uruchomienia na komputerze.

HTTP: ... console/pl/002.htm
0.14
16996

The calculator button is no longer on the desktop from Windows 11/10!

 /

Find defective or dead pixels on the monitor quickly on MS Windows!

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

When time-out select between hibernation and standby for your Windows OS!

 /

Image from MS Explorer via keyboard shortcut as an image in the clipboard!

 /

How can I check the Microsoft Office 365 auto update setting?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows 10/11?

 /

Protect the images with watermarks to reduce copying!

 /

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows 10/11?

 /

What are RAW image files?

 /