ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
tracert6 gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Bruk: tracert [-d] [-h maksimum_hopp] [-j vertsliste] [-w
tidsavbrudd]
[-R] [-S kildeadr] [-4] [-6] målnavn

Options:
-d Ikke løs adresser til vertsnavn.
-h maksimum_hopp Maksimalt antall hopp for å lete etter
mål.
-j vertsliste Løs kilderuting etter vertslisten (bare
IPv6).
-w tidsavbrudd Tidsavbrudd i millisekunder for hvert
svar.
-R Spor tur-retur-bane (bare IPv6).
-S kildeadr Kildeadresse som skal brukes (bare IPv6).
-4 Fremtving bruk av IPv4.
-6 Fremtving bruk av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Knytter en brukerøkt til en terminaløkt.

TSCON {økt-ID | øktnavn} [/DEST:øktnavn]
[/PASSWORD:pw | /PASSWORD:*] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/DEST:øktnavn Koble økten til måløktnavnet.
/PASSWORD:pw Passordet til brukeren som eier den angitte
økten.
/V Viser informasjon om de utførte handlingene.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/no/164.htm
0.14
9366

If I have over hundred Office documents, can I have the images listed at the same time?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Can I change drive letter name in Windows 10 / 11, how to?

 /

Block emails from specific senders in Microsoft Outlook!

 /

Was ist ein Bootmanager?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 the virus protect?

 /

Why the PNG function in the Photo Resizer?

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Can I print all lists and directory contents from the Explorer view on Windows 11, 10, ...?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /