SHUTDOWN: Lar maskinen avsluttes riktig, lokalt eller eksternt.


... Eksemplene for kommandoen "SHUTDOWN"
... "SHUTDOWN" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "SHUTDOWN"-kommandoen

Kommandoen: "SHUTDOWN" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "SHUTDOWN"

Her er noen eksempler på det`skru av`-Kommando i ledetekst (CMD): Eksempel 1: Slå av datamaskinen:

skru av /s /f /t 0

-`/s`: Denne parameteren indikerer at datamaskinen skal slås av. -`/f`: Tvinger alle applikasjoner til å lukke uten forvarsel. -`/t 0`: Setter nedtellingstidtakeren til 0 sekunder, noe som betyr at datamaskinen vil slå seg av umiddelbart. Eksempel 2: Slå av datamaskinen med melding og tidsforsinkelse:

skru av /s /f /t 300 /c "De Computer blir in 5 Slå av minutter. Lagre arbeidet ditt!"

-`/t 300`: Stiller inn en nedtellingstidtaker på 300 sekunder (5 minutter). -`/c "Nyheter"`: Legger til en egendefinert melding til avslutningskommandoen som vises på skjermen. Eksempel 3: Start datamaskinen på nytt med melding og tidsforsinkelse:

skru av /r /f /t 1800 /c "De Computer blir in 30 Startet på nytt på minutter. Lagre arbeidet ditt!"

-`/r`: Denne parameteren indikerer at datamaskinen skal startes på nytt. -`/t 1800`: Stiller inn en nedtellingstidtaker på 1800 sekunder (30 minutter). -`/c "Nyheter"`: Legger til en egendefinert melding til omstart-kommandoen. Eksempel 4: Avbryt en planlagt avslutning eller omstart:

skru av /a

-`/a`: Denne parameteren brukes til å avbryte en tidligere planlagt avslutning eller omstart. Eksempel 5: Slå av og omstart av en ekstern datamaskin:

skru av /s /f /m \\Datamaskinnavn

-`/s`: Den eksterne datamaskinen slår seg av. -`/f`: Tvinger alle applikasjoner til å lukke uten forvarsel. -`/m \\Datamaskinnavn`: Angir navnet på den eksterne datamaskinen. Disse eksemplene viser forskjellige brukstilfeller av`skru av`kommando i ledeteksten. Merk at avslutning og omstart av datamaskinen påvirker alle kjørende applikasjoner og åpne filer, så dette bør gjøres med forsiktighet og med passende varsel. I tillegg til de grunnleggende funksjonene for å slå av og starte på nytt, er det også noen avanserte alternativer og parametere som følger med`skru av`kommandoen kan brukes. Her er noen andre viktige alternativer: Eksempel 6: Brukeravlogging:

skru av /l

-`/l`: Denne parameteren logger ut gjeldende bruker. Eksempel 7: Slå av og slå av datamaskinen:

skru av /s /hybrid /f /t 0

-`/hybrid`: Slår av datamaskinen og aktiverer hybridoppstartsalternativet for raskere oppstartstider. Eksempel 8: Slå av og installere Windows-oppdateringer:

skru av /s /f /t 0 /d p:4:1

-`/d p:4:1`: Angir at Windows-oppdateringer skal installeres og datamaskinen slås av. Eksempel 9: Avbryte en ekstern avstenging:

skru av /a /m \\Fjernt-Computer

-`/a`: Avbryt den tidligere planlagte avslutningen eller start på nytt. -`/m \\Fjernt-Computer`: Angir navnet på den eksterne datamaskinen. Eksempel 10: Visning av systemoppetid:

skru av /s /f /t 0 /c "Computer skru av" && systeminfo | find "System Boot Time"

- Denne kommandoen slår av datamaskinen og viser deretter systemets oppetid. Det er viktig å velge de riktige alternativene nøye for å unngå uønskede effekter. Bruken av`skru av`kommandoen krever administrative rettigheter, og visse alternativer kan påvirke andre brukere eller systemets helse. Derfor bør kommandoen brukes med forsiktighet.

"SHUTDOWN" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bruk: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
[/m \\datamaskin][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "kommentar"]]

Ingen argumenter Vis hjelp. Dette er det samme som å skrive 
inn /?.
/? Vis hjelp. Dette er det samme som å ikke angi noen 
alternativ.
/i Vis det grafiske brukergrensesnittet (GUI).
Dette må være det første alternativet.
/l Logg av. Dette kan ikke brukes sammen med 
alternativene
/m eller /d.
/s Avslutt datamaskinen.
/r Avslutt og start datamaskinen på nytt.
/g Avslutt og start datamaskinen på nytt. Når 
systemet har
startet på nytt, starter du registrerte programmer 
på nytt.
/a Avbryt maskinavslutning.
Dette kan bare brukes under tidsavbruddsperioden.
/p Slå av den lokale datamaskinen uten noe 
tidsavbrudd eller
advarsel.
Kan brukes sammen med alternativene /d og /f.
/h Sett den lokale datamaskinen i dvalemodus.
Kan brukes med alternativet /f.
/e Dokumenter årsaken til den uventede avslutningen 
av en
datamaskin.
/m \\datamaskin Angi måldatamaskinen.
/t xxx Angi tidsavbrudd før avslutning til xxx sekunder.
Gyldig område er 0-600, med 30 som standard.
Bruk av /t xxx inkluderer alternativet /f.
/c "kommentar" Kommentar om årsaken til omstart eller 
avslutning.
Maksimalt 512 tegn tillatt.
/f Tving programmer som kjører, til å bli lukket uten 
å varsle
brukere.
/f angis automatisk når den brukes sammen med /t 
xxx.
/d [p|u:]xx:yy Angi årsaken til omstarten eller 
avslutningen.
p angir at omstarten eller avslutningen er 
planlagt.
Hvis hverken p eller u er angitt, er omstarten 
eller
avslutningen ikke planlagt.
Hvis hverken p eller u er angitt, er omstarten 
eller
avslutningen ikke planlagt.
xx er det overordnede årsaksnummeret (positivt 
heltall lavere
enn 256).
yy er det underordnede årsaksnummeret (positivt 
heltall lavere
enn 65536).

Årsaker på denne datamaskinen:
(E = forventet, U = uventet, P = planlagt, C = kunde definert)
Type Overo. Undero. Tittel

U 0 0 Annet (ikke planlagt)
E 0 0 Annet (ikke planlagt)
E P 0 0 Annet (planlagt)
U 0 5 Annen feil: Systemet svarer ikke
E 1 1 Maskinvare: Vedlikehold (ikke planlagt)
E P 1 1 Maskinvare: Vedlikehold (planlagt)
E 1 2 Maskinvare: Installasjon (ikke planlagt)
E P 1 2 Maskinvare: Installasjon (planlagt)
P 2 3 Operativsystem: Oppgradering (planlagt)
E 2 4 Operativsystem: Ny konfigurering (ikke planlagt)
E P 2 4 Operativsystem: Ny konfigurering (planlagt)
P 2 16 Operativsystem: Oppdateringspakke (planlagt)
2 17 Operativsystem: Hurtigreparasjon (ikke planlagt)
P 2 17 Operativsystem: Hurtigreparasjon (planlagt)
2 18 Operativsystem: Sikkerhetsreparasjon (ikke 
planlagt)
P 2 18 Operativsystem: Sikkerhetsreparasjon (planlagt)
E 4 1 Program: Vedlikehold (ikke planlagt)
E P 4 1 Program: Vedlikehold (planlagt)
E P 4 2 Program: Installasjon (planlagt)
E 4 5 Program: Svarer ikke
E 4 6 Program: Ustabilt
U 5 15 Systemfeil: Stoppfeil
E 5 19 Sikkerhetsproblem
U 5 19 Sikkerhetsproblem
E P 5 19 Sikkerhetsproblem
E 5 20 Tap av nettverkstilkobling (ikke planlagt)
U 6 11 Strømbrudd: Strømledningen er frakoblet
U 6 12 Strømbrudd: Miljø
P 7 0 Eldre API-avslutning

Viktig informasjon, tips for "SHUTDOWN"-kommandoen

Når du bruker`skru av`kommando, er det noen viktige punkter du bør være oppmerksom på for å unngå uønskede effekter: 1. Tillatelser for ekstern datamaskin: - Hvis du vil kjøre kommandoen på en ekstern datamaskin, sørg for at du har de nødvendige tillatelsene og at den eksterne datamaskinen godtar kommandoen. 2. Forstå Hybrid Boot Option: - Når du bruker`/hybrid`alternativet, bør du være klar over at dette ikke slår av datamaskinen helt, men setter den i en raskere oppstartsmodus. Dette kan påvirke enkelte systemkonfigurasjoner. 3. Vis systemoppetid: - Eksempelet for å vise systemets oppetid (`systeminfo | find "System Boot Time"`) vil ikke lenger fungere etter avslutning fordi datamaskinen ikke lenger er tilgjengelig på dette tidspunktet. 4. Avslutt og installer Windows-oppdateringer: - Når du slår av med alternativet`/d p:4:1`For Windows-oppdateringer bør du sørge for at viktige oppdateringer kan installeres uten å forårsake problemer. 5. Avbryt avslutning eller omstart: - Hvis du vil avbryte en avslutning eller omstart, bruk parameteren`/a`. Dette kan være nyttig hvis du ved et uhell startet en handling. 6. Administratorrettigheter: - Den`skru av`kommandoen krever administrative rettigheter for å kjøre riktig. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator. 7. Åpne søknader: - Før du slår av eller starter datamaskinen på nytt, sjekk om alle viktige applikasjoner og filer er lagret ettersom kommandoen lukker alle kjørende applikasjoner. 8. Planlegg avslutningshandlinger nøye: - Hvis du har`skru av`Hvis du bruker en kommando med tidsforsinkelse, må du sørge for at du har nok tid til å lagre arbeidet ditt og avslutte datamaskinen før prosessen fullføres. Det er viktig å understreke at å slå av og starte datamaskinen på nytt påvirker alle kjørende prosesser og brukere. Det er derfor lurt å`skru av`- Beordre å brukes forsiktig og sørg for at du velger de riktige alternativene for din spesifikke brukssituasjon.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje SHUTDOWN - Lar maskinen avsluttes riktig, lokalt eller eksternt.

HTTP: ... console/no/156.htm
0.171
18241
Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows? Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to? Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen! Wie kann man in Windows die Indizierungs- und Such-Optionen ändern, bzw. Ordner hinzufügen? Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)! Auf der FritzBox die Internet Diagnose starten! Ich habe Probleme bei der Installation der CPU-Abfrage! Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings! I am a font lover but what purpose does the font reader button have? Can you download Chrome for Windows 10!(0)