SCHTASKS /Delete /?: Sletter en eller flere planlagte oppgaver.


... Eksemplene for kommandoen "SCHTASKS /Delete /?"
... "SCHTASKS /Delete /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "SCHTASKS /Delete /?"-kommandoen

Kommandoen: "SCHTASKS /Delete /?" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "SCHTASKS /Delete /?"

Her er eksempler på bruk av kommandoen`SCHTASKS /Delete`for å slette en planlagt oppgave: Eksempel 1: Slett enkel planlagt oppgave:

SCHTASKS /Delete /TN "Min oppgave"

Denne kommandoen sletter den planlagte oppgaven kalt MyTask på den lokale datamaskinen. Eksempel 2: Slett planlagt oppgave på en ekstern datamaskin:

SCHTASKS /Delete /S "Remote_Computer" /U "Admin_Bruker" /P "Admin_Password" /TN "Min oppgave"

Her slettes den planlagte oppgaven kalt "MyTask" på den eksterne datamaskinen "RemoteComputer". Legitimasjonen (`/U`og`/P`) er spesifisert for å kjøre på den eksterne datamaskinen. Eksempel 3: Slett planlagt oppgave og koble fra alle relaterte oppgaver:

SCHTASKS /Delete /TN "Min oppgave" /F

Parameteren`/F`brukes til å tvinge sletting av den planlagte oppgaven uten å vise en bekreftelse. Dette er nyttig hvis du er sikker på at du vil slette oppgaven. Tips: - Parameteren`/TN`brukes til å spesifisere oppgavebanen eller oppgavenavnet. Erstatt "MyTask" med det faktiske navnet eller banen til den planlagte oppgaven. - Parameteren`/S`brukes til å spesifisere den eksterne datamaskinen. Erstatt "RemoteComputer" med det faktiske navnet eller IP-adressen til den eksterne datamaskinen. - Parametrene`/U`og`/P`brukes til å gi legitimasjon for å kjøre på en ekstern datamaskin. Disse eksemplene skal gi deg en ide om hvordan`SCHTASKS /Delete`-Kommando kan brukes i forskjellige scenarier. Avhengig av dine spesifikke krav, kan parameterne variere. bruk`SCHTASKS /?`for en fullstendig liste over alternativer og parametere. Merk at sletting av en planlagt oppgave kan ha en umiddelbar innvirkning, så du bør sørge for at oppgaven er riktig valgt.

"SCHTASKS /Delete /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Delete [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]]
/TN oppgavenavn [/F]

Beskrivelse:
Sletter en eller flere planlagte oppgaver.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal 
kobles til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten
Schtasks.exe skal kjøres i.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten. Ber om inndata hvis 
utelatt.

/TN oppgavenavn Angir navnet på oppgaven som er planlagt 
for sletting.
Jokertegnet "*" kan brukes til å slette 
alle oppgaver.

/F Fremtvinger sletting av oppgaven og 
undertrykker
advarsler hvis den angitte oppgaven 
kjører.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruker /P passord /TN "Start 
gjenoppretting"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruker /P passord
/TN "Start sikkerhetskopiering" /F

Viktig informasjon, tips for "SCHTASKS /Delete /?"-kommandoen

Når du bruker`SCHTASKS /Delete`det er noen viktige punkter å merke seg: 1. Tvungen sletting: Parameteren`/F`brukes til å tvinge sletting av den planlagte oppgaven uten å vise en bekreftelse. bruk`/F`vær forsiktig da dette vil føre til at oppgaven slettes uten ytterligere advarsler. 3. Sjekk før sletting: Sjekk nøye om oppgaven virkelig bør slettes, spesielt hvis det er en kritisk eller oppgavekritisk oppgave. 3. Planlagte oppgavetillatelser: Sørg for at brukeren som`SCHTASKS /Delete`har de nødvendige tillatelsene for den planlagte oppgaven. Dette gjelder spesielt hvis du sletter planlagte oppgaver på en ekstern datamaskin (`/S`,`/U`,`/P`). 4. Fjernsletting: Når du sletter planlagte oppgaver på en ekstern datamaskin (`/S`,`/U`,`/P`), sørg for at du har riktig legitimasjon og nødvendige tillatelser. 5. Sikkerhetskopiering: Før du sletter viktige planlagte oppgaver eller gjør større endringer, må du lage en sikkerhetskopi av konfigurasjonen. Dette gjør gjenoppretting enklere i tilfelle utilsiktet sletting. 6. Retningslinjer for sikkerhet: Vær oppmerksom på hvem som har tilgang til kommandoen`SCHTASKS /Delete`for å sikre at den ikke blir misbrukt. 7. Gjeldende status: Før du sletter en planlagt oppgave, sjekk om den er aktiv eller kjører. Uventet sletting av en kjørende oppgave kan ha uønskede konsekvenser. 8. Dokumentasjon: Dokumentsletting av planlagte oppgaver for å opprettholde en klar oversikt over konfigurasjonsendringer. 9. Sjekk logging: Sjekk loggene til de planlagte oppgavene dine etter sletting for å sikre at de ble slettet riktig og at ingen feil eller uventede problemer oppsto. 10. Administratorrettigheter: Sletting av planlagte oppgaver krever administratorrettigheter. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du sikre at sletting av planlagte oppgaver skjer jevnt og uten uønskede effekter.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje SCHTASKS /Delete /? - Sletter en eller flere planlagte oppgaver.

HTTP: ... console/no/150.htm
0.077
17681
Mount VHD (Virtual Hard Disk) via Windows Command Prompt? Smart screen and upgrade problem with Win-10! Activate offline files in Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server! Open the Windows 10 or 11 disk management! Finding Shared Folders with PowerShell? Start the disk check on Windows 11/10! Ist meine Aero Desktop Uhr x64 oder x32 auf Windows 11 oder 10? Reserve virtual memory C++, Windows? Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu! Change background on computer Windows (11, 10, 8.1, 7)?(0)