SCHTASKS /End /?: Stopper en kjører planlagt oppgave.


 


... Eksemplene for kommandoen "SCHTASKS /End /?"
... "SCHTASKS /End /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "SCHTASKS /End /?"-kommandoen

Kommandoen: "SCHTASKS /End /?" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "SCHTASKS /End /?"

Denne kommandoen avslutter en prosess kalt "YourProgram.exe". Parameteren`/F`tvinger prosessen til å avsluttes umiddelbart. De`SCHTASKS /End`kommandoen brukes faktisk til å avslutte en planlagt oppgave som kjører. Her er eksempler på bruk: Eksempel 1: Avslutte en planlagt oppgave på den lokale datamaskinen:

SCHTASKS /End /TN "Min oppgave"

Denne kommandoen avslutter den planlagte oppgaven kalt MyTask på den lokale datamaskinen. Eksempel 2: Avslutte en planlagt oppgave på en ekstern datamaskin:

SCHTASKS /End /S "Remote_Computer" /U "Brukernavn" /P "passord" /TN "Min oppgave"

Denne kommandoen avslutter den planlagte oppgaven kalt "MyTask" på den eksterne datamaskinen "RemoteComputer" ved å bruke den angitte legitimasjonen (`Brukernavn`og`passord`). Tips: - Parameteren`/TN`brukes til å spesifisere oppgavebanen eller oppgavenavnet. Erstatt "MyTask" med det faktiske navnet eller banen til den planlagte oppgaven. - Parameteren`/S`brukes til å spesifisere den eksterne datamaskinen. Erstatt "RemoteComputer" med det faktiske navnet eller IP-adressen til den eksterne datamaskinen. - Parametrene`/U`og`/P`brukes til å gi legitimasjon for å kjøre på en ekstern datamaskin. Disse eksemplene skal gi deg en ide om hvordan`SCHTASKS /End`-Kommando kan brukes i forskjellige scenarier. Avhengig av dine spesifikke krav, kan parameterne variere. bruk`SCHTASKS /?`for en fullstendig liste over alternativer og parametere. Merk at det å stoppe en planlagt oppgave kan ha en umiddelbar innvirkning, så du bør sørge for at oppgaven er riktig konfigurert. Eksempel 3: Hvis du vil avslutte en planlagt oppgave, kan du bruke kommandoen i stedet`taskkill`bruk. Her er et eksempel:

taskkill /F /I DEN "Ditt_program.exe"

"SCHTASKS /End /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /End [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] /TN 
oppgavenavn

Beskrivelse:
Stopper en planlagt oppgave som kjøres.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal kobles 
til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten som
schtasks.exe skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for gitt
brukerkontekst. Ber om inndata hvis det 
utelates.

/TN oppgavenavn Angir den planlagte oppgaven som skal 
avsluttes.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /End /? 
SCHTASKS /End /TN "Start Sikkerhetskopiering"
SCHTASKS /End /S system /U bruker /P passord
/TN "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"

Viktig informasjon, tips for "SCHTASKS /End /?"-kommandoen

Når du bruker`SCHTASKS /End`det er noen viktige punkter å merke seg: 1. Ekstern datamaskin: Hvis du vil avslutte en planlagt oppgave på en ekstern datamaskin, må du oppgi legitimasjonen (`/U`og`/P`) for en bruker med de nødvendige tillatelsene på den eksterne datamaskinen. 2. Planlagte oppgavetillatelser: Sørg for at brukeren som`SCHTASKS /End`har de nødvendige tillatelsene for den planlagte oppgaven. 3. Sikkerhetshensyn: Vurder nøye hvem som kan utføre kommandoene for å stoppe planlagte oppgaver for å unngå potensielle tilfeller av misbruk. 4. Sikkerhetskopiering: Lag en sikkerhetskopi før du gjør betydelige endringer i planlagte oppgaver eller før du avslutter for å muliggjøre rask gjenoppretting i tilfelle problemer. 5. Task Runtime: Avslutt en planlagt oppgave når den ikke lenger er nødvendig. Sørg for at du forstår implikasjonene av å avslutte oppgaven tidlig. 6. Sjekk logging: Sjekk loggene for den planlagte oppgaven etter at den er fullført for å sikre at den ble fullført på riktig måte og at ingen feil eller uventede problemer oppstod. 7. Administratorrettigheter: Å stoppe planlagte oppgaver krever administratorrettigheter. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator. 8. Dokumentasjon: Hold endringer i planlagte oppgaver og oppgaveavslutninger nøye dokumentert for å opprettholde en klar oversikt over konfigurasjonen. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du sikre at fullføringen av planlagte oppgaver skjer jevnt og uten uønskede effekter.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje SCHTASKS /End /? - Stopper en kjører planlagt oppgave.

HTTP: ... console/no/148.htm
0.124
16046
It always comes back to virus and Trojan messages, why? Folder comparisons in Quad Explorer Q-Dir for Windows? Difference in available and free storage space! Can I Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer? For drives, show the letter before the name in the file explorer! Probleme mit Windows 11, 10, ... bei Farbeinsatz wird die Sortierspalte in weiß hervorgehoben? What are the advantages and disadvantages of exFat in Windows 11, 10, 8.1 ..? Datei und Ordner Zeiten über MS Explorer Menü ändern? Seit ca. einigen Versionen vor Q-Dir 4.xx startet das Programm sehr langsam! Button für Neue Tab, alle Tabs Schließen, Registerkarten und so weiter?(0)