reg RESTORE /?: Gjenoppretter filen XXXXXX.hiv overskriver nøkkelen XXXX. ....


 


... Eksemplene for kommandoen "reg RESTORE /?"
... "reg RESTORE /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "reg RESTORE /?"-kommandoen

Kommandoen: "reg RESTORE /?" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "reg RESTORE /?"

Kommandoen`REG RESTORE`brukes til å gjenopprette en tidligere sikkerhetskopiert registergren til Windows-registeret. Her er eksempler på bruk av`REG RESTORE`-Kommando: Eksempel 1: Gjenopprett en sikkerhetskopiert registergren:

REG RESTORE HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Denne kommandoen brukes til å gjenopprette en tidligere sikkerhetskopiert registergren. -`HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv`: Banen til den sikkerhetskopierte registerhive-filen (.hiv) som skal gjenopprettes. Dette eksemplet gjenoppretter den sikkerhetskopierte registergaffelen fra RegBackup.hiv-filen i HKLM\Software\Backup-katalogen. Eksempel 2: Gjenopprette en registergren med anførselstegn i banen:

REG RESTORE "HKCU\Backup\RegBackup.hiv"

-`REG RESTORE`: Kommandoen for å gjenopprette en tidligere sikkerhetskopiert registergren. -`"HKCU\Backup\RegBackup.hiv"`: Banen til den sikkerhetskopierte register-hiv-filen (.hiv) som skal gjenopprettes, med anførselstegn i banen. Dette gjenoppretter den sikkerhetskopierte registergrenen fra RegBackup.hiv-filen i HKCU\Backup-katalogen. Ved å bruke anførselstegn kan stier som inneholder mellomrom eller spesialtegn behandles riktig. Eksempel 3: Gjenopprett en sikkerhetskopiert registergren med et annet navn:

REG RESTORE HKCU\Backup\RegBackup.hiv NewKeyName

-`REG RESTORE`: Kommando for å gjenopprette en tidligere sikkerhetskopiert registergren. -`HKCU\Backup\RegBackup.hiv`: Banen til den sikkerhetskopierte registerhive-filen (.hiv) som skal gjenopprettes. -`NewKeyName`: Det nye navnet på den gjenopprettede registergrenen. Her gjenopprettes den sikkerhetskopierte registergrenen fra RegBackup.hiv-filen i HKCU\Backup-katalogen, men med det nye navnet NewKeyName. Eksempel 4: Gjenopprett en hel registernøkkel:

REG RESTORE HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Kommando for å gjenopprette en tidligere sikkerhetskopiert registergren. -`HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv`: Bane til den sikrede registerhive-filen (.hiv), som inneholder en hel registernøkkel. Dette gjenoppretter en hel registernøkkel fra "FullKeyBackup.hiv"-filen i "HKLM\Backup"-katalogen. Sammendrag: -`REG RESTORE`brukes til å gjenopprette sikkerhetskopierte registergrener. - Kommandoen krever at banen til den sikkerhetskopierte registerhive-filen (.hiv) gjenopprettes. - Det anbefales før bruk`REG RESTORE`Lag sikkerhetskopier og sørg for at virkningen av gjenoppretting er forstått. Disse eksemplene er ment å gi deg en mer omfattende ide om hvordan`REG RESTORE`-Kommando kan brukes i forskjellige scenarier. Vær oppmerksom på at gjenoppretting av registergrener bør gjøres med forsiktighet for å unngå uønskede effekter på systemet. Når du bruker`REG RESTORE`Det anbefales å være forsiktig siden gjenoppretting av registergrener kan ha irreversible effekter på systemet. Det anbefales at du lager tidligere sikkerhetskopier og sørger for at du forstår nøyaktig hvilken innvirkning gjenopprettingen vil ha.

"reg RESTORE /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG RESTORE Nøkkelnavn Filnavn

Nøkkelnavn ROOTKEY\Undernøkkel (bare lokal maskin)
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøkkel Det fullstendige navnet på en registernøkkel som 
strukturfilen
kan gjenopprettes i.
Overskriver verdier og undernøkler for 
eksisterende nøkkel.

Filnavn Navnet på strukturfilen som skal gjenopprettes.
Du må bruke REG SAVE for å opprette denne filen.

Eksempler:

REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\ResKit NTRKBkUp.hiv
Gjenoppretter filen NTRKBkUp.hiv og overskriver nøkkelen 
ResKit

Viktig informasjon, tips for "reg RESTORE /?"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på når du bruker`REG RESTORE`-Bruk kommando: 1. Forsiktig ved gjenoppretting: Gjenoppretting av registergrener er en kritisk operasjon fordi det kan ha en dyp innvirkning på systemet. Sørg for at du forstår nøyaktig hvilken registergren du vil gjenopprette. 2. Lag sikkerhetskopi: Før du`REG RESTORE`sørg for å lage en gjeldende sikkerhetskopi av hele registeret eller den aktuelle registergrenen. Dette lar deg gå tilbake til forrige tilstand i tilfelle problemer. 3. Overskrive data: Sørg for at registergrenen som skal gjenopprettes ikke inneholder aktive eller viktige data som kan overskrives. Gjenopprettingen erstatter den gjeldende tilstanden til registergrenen med tilstanden i den sikkerhetskopierte Hive-filen. 4. Baner som inneholder mellomrom eller spesialtegn: Hvis banen til Hive-filen eller mål-RegKey inneholder mellomrom eller spesialtegn, bruk anførselstegn for å sikre at banen tolkes riktig. 5. Unngå navnekonflikter: Hvis du gir den gjenopprettede registergrenen et annet navn (`NewKeyName`i eksemplet), sørg for at det nye navnet ikke forårsaker navnekonflikter eller problemer på systemet. 6. Vær oppmerksom på rettighetsbegrensninger: Sjekk tillatelsene til registergrenen du vil gjenopprette for å sikre at du har de nødvendige rettighetene til å gjenopprette. 7. Sjekk systemtilstanden: Etter gjenopprettingen anbefales det å sjekke systemtilstanden for å sikre at gjenopprettingen ble utført som forventet og ikke forårsaket noen uventede problemer. 8. Forsiktig ved bruk i skript: Hvis du`REG RESTORE`i skript bør du sørge for at alle nødvendige sikkerhetstiltak er på plass for å unngå utilsiktede konsekvenser. Generelt er det viktig ved bruk`REG RESTORE`Vær ekstremt forsiktig siden feil applikasjoner kan forårsake alvorlige problemer på systemet ditt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje reg RESTORE /? - Gjenoppretter filen XXXXXX.hiv overskriver nøkkelen XXXX. ....

HTTP: ... console/no/138.htm
0.093
20947
Complete check for Trojans, viruses and ransomware, how to! How do I customize the logon screen background from Windows 10/11? Can I uninstall Microsoft Edge? Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10! Zeit gesteuertes Ereignis und Reaktivierung Timer aktivieren, deaktivieren? Als Administrator Programm ausführen unter Windows 10/11, gefährlich? Ausdrucke aus dem Windows 11 und 10 Explorer machen, aber wie? The Word Pad is at one time away on Windows 11 / 10, why? Switch to the classic Windows Defender under Windows 10! Double spaces replace in the text on Windows 11, 10, 8.1, ...!(0)