NET HELP SESSION: lister opp eller kobler fra økter mellom datamaskinen og andre datamaskiner på nettverket. Når den brukes uten alternativer, vis ...


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP SESSION"
... "NET HELP SESSION" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP SESSION"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP SESSION" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP SESSION"

De`NET SESSION`kommandoen på Windows-kommandolinjen brukes til å vise informasjon om aktive økter på en datamaskin. Her er eksempler på bruk av denne kommandoen: Eksempel 1: Se alle aktive økter på datamaskinen

net session

Beskrivelse: Denne kommandoen viser en liste over alle aktive økter på den lokale datamaskinen, inkludert informasjon som brukernavn, økt-ID og datamaskinnavn. Eksempel 2: Se informasjon om en bestemt økt

net session \\Datamaskinnavn

Beskrivelse: En detaljert liste over alle aktive økter på en bestemt datamaskin kalt "datamaskinnavn" vises her. Eksempel 3: Se informasjon om en spesifikk brukers økt

net session /username:Brukernavn

Beskrivelse: Denne kommandoen viser informasjon om alle aktive økter med det angitte brukernavnet. Eksempel 4: Logge ut en økt for en bestemt bruker

net session \\Datamaskinnavn /delete

Beskrivelse: Denne kommandoen lar deg avslutte alle økter på en bestemt datamaskin og logge ut brukere. Eksempel 5: Se informasjon om en økt på en ekstern datamaskin

net session /list

Beskrivelse: Dette viser en liste over alle aktive økter på den lokale datamaskinen, uten detaljert informasjon om øktene på eksterne datamaskiner. Eksempel 6: Se informasjon om en bestemt økt på en ekstern datamaskin

net session \\Remote_Computer /list

Beskrivelse: Denne kommandoen viser en liste over alle aktive økter på en bestemt ekstern datamaskin, uten detaljert informasjon. Eksempel 7: Logge ut alle økter på en ekstern datamaskin

net session /delete /y

Beskrivelse: Denne kommandoen lar deg avslutte alle aktive økter på den lokale datamaskinen og logge ut brukere uten å be om bekreftelser. Vær oppmerksom på at de nøyaktige kommandoalternativene kan variere avhengig av systemkonfigurasjonen. bruk`NET SESSION /?`i ledeteksten for å sjekke de spesifikke alternativene og syntaksdetaljene for din versjon av Windows.

"NET HELP SESSION" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET SESSION
[\\datamaskinnavn] [/DELETE]

NET SESSION lister opp eller kobler fra økter mellom datamaskinen 
og andre
datamaskiner på nettverket. Når den brukes uten alternativer, 
viser den
informasjon om alle øktene med datamaskinen eller gjeldende 
fokus.

Denne kommandoen fungerer bare på servere.

\\datamaskinnavn Lister opp øktinformasjon for den angitte 
datamaskinen.
/DELETE Avslutter økten mellom den lokale datamaskinen 
og
datamaskinnavn, og lukker alle åpne filer på 
datamaskinen
for økten. Hvis datamaskinnavn utelates,
avsluttes alle økter.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP SESSION"-kommandoen

Når du bruker`NET SESSION`kommando i Windows-kommandolinjen, bør du merke deg noen punkter: 1. Administratorrettigheter: The`NET SESSION`- Kommando krever administrative rettigheter. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator for å få detaljert informasjon om aktive økter. 2. Sikkerhetshensyn: Visning av informasjon om aktive økter kan avsløre sikkerhetssensitive data. Sørg for at du er autorisert til å få tilgang til denne informasjonen og vurder retningslinjer for personvern og sikkerhet. 3. Ekstern datamaskinadministrasjon: Hvis du vil se informasjon om økter på en ekstern datamaskin, må du kontrollere at ekstern datamaskinadministrasjon er aktivert og at du har de nødvendige tillatelsene på den eksterne datamaskinen. 4. Tolkning av resultater: Forstå resultatet av kommandoen. Listen over økter kan inneholde brukernavn, økt-IDer og datamaskininformasjon. Pass på at du tolker informasjonen riktig. 5. Logguttillatelser: Logge ut av økter med`NET SESSION`kommando kan føre til at brukere mister sitt nåværende arbeid. Sørg for at du er autorisert til å gjøre det og at du utfører denne handlingen på en ansvarlig måte. 6. Nettverkstilkobling: Når du ser på økter på en ekstern datamaskin, sørg for at det er pålitelig nettverkstilkobling. 7. Versjonskompatibilitet: Merk at tilgjengeligheten av visse alternativer og oppførselen til kommandoen kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med den spesifikke versjonen av operativsystemet. 8. Logging: Om nødvendig kan du logge handlinger som øktavslutninger for å spore endringer og gjøre dem tilgjengelige for senere gjennomgang. 9. Alternativer i nyere versjoner av Windows: I nyere versjoner av Windows kan det være alternative metoder eller cmdlets i PowerShell for å hente informasjon om aktive økter. Se dokumentasjonen for din spesifikke Windows-versjon for oppdaterte metoder. Generelt er det viktig å utføre slike nettverksbaserte handlinger med forsiktighet for å sikre systemstabilitet og sikkerhet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP SESSION - lister opp eller kobler fra økter mellom datamaskinen og andre datamaskiner på nettverket. Når den brukes uten alternativer, viser den informasjon om alle øktene med datamaskinen eller gjeldende fokus.

HTTP: ... console/no/118.htm
0.092
35262
Is Windows 11 with the dark theme faster than with standard? Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop? Can I calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points? Kann ich bei Windows 11 bestimmte Ordner / Dateien verschlüsseln? Windows 11 task manager has no tabs, why? Wie kann ich die meisten Corona Viren eliminieren? Does the alternate command prompt work on Windows 11? How can I switch or change the Language In DesktopOK? Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-11/10/8.1)? Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen?(0)