NET HELP SEND: Sends messages to other users, computers, or messaging names on the network. The Messenger service must be running to receive me ...


 


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP SEND"
... "NET HELP SEND" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP SEND"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP SEND" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP SEND"

De`NET SEND`kommandoen er avviklet av Microsoft og er ikke lenger tilgjengelig i nyere versjoner av Windows. I stedet har denne kommandoen blitt erstattet av andre meldingsmetoder, for eksempel PowerShell-cmdlets eller bruk av meldingstjenester. I nyere versjoner av Windows, hvis du vil sende en melding til en annen bruker eller datamaskin, kan du bruke cmdleten i stedet`Send-Message`Bruk i PowerShell. Merk at PowerShell krever administrative tillatelser. Her er et eksempel på bruk`Send-Message`i PowerShell: Eksempel: Send melding til en annen bruker

Send-Message -Recipient "Brukernavn" -Message "Din melding her"

Erstatt "Brukernavn" med mottakerens faktiske brukernavn og "Din melding her" med brødteksten i meldingen. Vær oppmerksom på at avhengig av din Windows-versjon og nettverkskonfigurasjon, kan alternative meldingsmetoder brukes. Det er også viktig å sikre at alle involverte har de nødvendige tillatelsene og at nettverkspolicyer tillater meldinger. Det anbefales at du konsulterer den offisielle Microsoft-dokumentasjonen eller hjelpesidene, samt dokumentasjonen som er spesifikk for din versjon av Windows, for nøyaktig og oppdatert informasjon om tilgjengelige meldingsmetoder.

"NET HELP SEND" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Nøkkelordet NET angir Windows-kommandoer.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP SEND"-kommandoen

Kommandoene`NET SEND`og`Send-Message`i PowerShell er ikke lenger tilgjengelig eller anbefalt i nyere versjoner av Windows. I stedet finnes det andre metoder for meldinger, og det er viktige punkter å merke seg: ###`NET SEND`(utdatert): 1. Utdatert: Kommandoen`NET SEND`er ikke lenger tilgjengelig i nyere versjoner av Windows. I stedet har den blitt erstattet av andre metoder for å forbedre sikkerheten og effektiviteten. 2. Sikkerhetsproblemer: `NET SEND`hadde sikkerhetsproblemer da den var sårbar for spam og uønskede meldinger. Av denne grunn ble den deaktivert i senere versjoner av Windows. ###`Send-Message`(Kraftskall): 1. Administratorrettigheter kreves: Cmdleten`Send-Message`i PowerShell krever administratorrettigheter. Pass på at du åpner PowerShell-ledeteksten som administrator når du bruker den. 2. PowerShell-restriksjoner: PowerShell kan bli blokkert av sikkerhetsrestriksjoner. Se gjennom utførelsespolicyene for å sikre at PowerShell-skript og cmdlets får lov til å kjøre. 3. Bruk alternativer: Der`Send-Message`kanskje ikke er tilgjengelig i alle miljøer, bør du vurdere alternative metoder som meldingsapplikasjoner, e-post eller samarbeidsplattformer. 4. Sjekk nettverksinnstillinger: Muligheten til å sende meldinger til andre brukere eller datamaskiner avhenger av nettverksinnstillinger og sikkerhetspolicyer. Sørg for at de riktige portene og tjenestene er aktivert og konfigurert. 5. Sjekk Windows-versjonen: Sjekk om PowerShell-versjonen på systemet ditt tillater bruk av`Send-Message`støtter. I noen tilfeller kan dette også være begrenset av gruppepolicy eller sikkerhetsinnstillinger. 6. Sjekk tillatelser: Sørg for at du har de nødvendige tillatelsene til å sende meldinger, spesielt hvis du gjør det på et nettverk med sikkerhetspolicyer. 7. Mulige alternativer: Bruk moderne kommunikasjonsverktøy som Microsoft Teams, Slack eller andre meldingsplattformer for å levere meldinger mer effektivt i et bedriftsomfattende miljø. Det er viktig å merke seg at kommandoene og cmdletene som er nevnt kan variere avhengig av versjonen av Windows. Den nøyaktige prosedyren og tilgjengelige alternativer kan sjekkes i den offisielle Microsoft-dokumentasjonen for din spesifikke versjon av Windows.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP SEND - Sends messages to other users, computers, or messaging names on the network. The Messenger service must be running to receive messages.

HTTP: ... console/no/117.htm
0.093
27513
Do I have Home or Pro version of Windows 11? Is Windows 11 with the dark theme faster than with standard? Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop? Can I calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points? Kann ich bei Windows 11 bestimmte Ordner / Dateien verschlüsseln? Windows 11 parallel to 10, how can I switch between them!? Window always on top on Windows 11? Can I turn off the touchscreen function on Windows 11? Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen? Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11?(0)