NET HELP PRINT: viser utskriftsjobber og delte køer. For hver kø viser listen jobber, med størrelse og status for hver jobb, og statusen til køe ...


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP PRINT"
... "NET HELP PRINT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP PRINT"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP PRINT" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP PRINT"

De`NET PRINT`kommandoen brukes på Windows-kommandolinjen for å vise informasjon om skriverkøer eller administrere utskriftsjobber. Her er eksempler på bruk av denne kommandoen: Eksempel 1: Se alle skriverkøer på datamaskinen

net print

Beskrivelse: Denne kommandoen viser alle skriverkøer på den lokale datamaskinen, inkludert navnene på skriverne og antall ventende utskriftsjobber. Eksempel 2: Se detaljer om en bestemt utskriftskø

net print "Skrivernavn"

Beskrivelse: En detaljert liste over ventende utskriftsjobber for en bestemt skriver med navnet "Skrivernavn" vises her. Eksempel 3: Send utskriftsjobb

echo Prøvetrykk > LPT1
net print /d:"Skrivernavn" LPT1

Beskrivelse: Denne kommandoen sender en testutskriftsjobb til en skriver som heter "skrivernavn". Merk at "LPT1" er et eksempel på skriverporten og bør erstattes med den faktiske porten. Eksempel 4: Slett utskriftsjobb

net print /delete "Skrivernavn" Skriv ut jobbnummer

Beskrivelse: Her slettes en ventende utskriftsjobb for en bestemt skriver med navnet "Skrivernavn" og det angitte utskriftsjobbnummeret. Eksempel 5: Se informasjon om en ekstern skriver

net print \\Remote_Computer\Skrivernavn

Beskrivelse: Denne kommandoen viser informasjon om en skriverkø på en ekstern datamaskin med navnet "RemoteComputer" og skrivernavnet "printername". Eksempel 6: Vis utskriftskø for en bestemt bruker

net print /user:"Brukernavn"

Beskrivelse: Dette viser utskriftskøen for en bestemt bruker kalt "brukernavn". Eksempel 7: Slett utskriftsjobber for en bestemt skriver

net print /purge "Skrivernavn"

Beskrivelse: Denne kommandoen sletter alle ventende utskriftsjobber for en bestemt skriver kalt "skrivernavn". Vær oppmerksom på at de nøyaktige skriver- eller kønavnene kan variere avhengig av systemkonfigurasjonen. bruk`NET PRINT /?`i ledeteksten for å sjekke de spesifikke alternativene og syntaksdetaljene for din versjon av Windows.

"NET HELP PRINT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET PRINT
\\datamaskinnavn\ressursnavn
[\\datamaskinnavn] job# [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

NET PRINT viser utskriftsjobber og delte køer.
For hver kø viser listen jobber, med størrelse
og status for hver jobb, og statusen til køen.

\\datamaskinnavn Navnet på datamaskinen som deler
skriverkøen(e).
ressursnavn Navnet på den delte skriverkøen.
jobbnummer Identifikasjonsnummeret som er tildelt 
en
utskriftsjobb. En datamaskin med en 
eller flere
skriverkøer tildeler hver utskriftsjobb 
et unikt
nummer.
/HOLD Hindrer en jobb i en kø i å skrives ut.
Jobben blir i utskriftskøen, og andre
jobber går forbi den til den frigis.
/RELEASE Reaktiverer en jobb som er på vent.
/DELETE Fjerner en jobb fra en kø.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP PRINT"-kommandoen

Når du bruker`NET PRINT`kommando i Windows-kommandolinjen, bør du merke deg følgende punkter: 1. Administrative rettigheter: - Visning av skriverkøer og administrasjon av utskriftsjobber kan kreve administrative tillatelser. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator for å få tilgang til alle nødvendige ressurser. 2. Bruk riktig syntaks: - Pass på at du bruker riktig syntaks for`NET PRINT`kommando å bruke. Feil syntaks kan føre til feil. Du kan`NET PRINT /?`for å sjekke de spesifikke alternativene og syntaksdetaljene. 3. Skriverdrivere og konfigurasjon: - Kontroller at skriverdriverne og utskriftskøkonfigurasjonen er korrekte, siden problemer i dette området kan forårsake utskriftsjobbproblemer. 4. Sjekk skriverstatus: - Sjekk statusen til skriverne for å sikre at de er operative og at det ikke er noen feil. 5. Effekter av sletting av utskriftsjobber: - Sletting av utskriftsjobber med`NET PRINT /delete`kan føre til at utskriftsjobber som allerede har begynt kanselleres. Kontroller at dette er tilsiktet før du sletter utskriftsjobber. 6. Sikkerhet for utskriftsjobber: - Vær oppmerksom på sikkerhetsaspekter når du viser og sletter utskriftsjobber. Uautoriserte endringer i utskriftsjobber kan påvirke brukeropplevelsen. 7. Bruk i skript eller automatisering: - Hvis du`NET PRINT`i skript eller automatisering, sørg for at skriptet inkluderer kontroller og logging for å minimere uønskede effekter. 8. Utskriftsjobber fra eksterne datamaskiner: - Hvis du ser på eller administrerer utskriftsjobber på en ekstern datamaskin, sørg for at du har riktige tillatelser og at nettverkstilkoblingen er pålitelig. 9. Versjonskompatibilitet: - Merk at tilgjengeligheten av visse alternativer og oppførselen til kommandoen kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med den spesifikke versjonen av operativsystemet. 10. Logging og logging: - Logg handlinger om nødvendig for å spore endringer og gjøre dem tilgjengelige for fremtidig vurdering. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du`NET PRINT`-Bruk kommandoen trygt og effektivt i ditt miljø for å se utskriftskøinformasjon og administrere utskriftsjobber.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP PRINT - viser utskriftsjobber og delte køer. For hver kø viser listen jobber, med størrelse og status for hver jobb, og statusen til køen.

HTTP: ... console/no/115.htm
0.109
28050

Can I customize default printer settings for Windows 11 / 10 Home and Pro?

Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10?

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10/11 und geschützte Ordner Problem!

What are EPUB files?

Can I create a biometric passport photo myself?

Remove a update from Windows 10, can I?(0)