ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaksen for kommandoen er:

NET CONTINUE
tjeneste

NET CONTINUE reaktiverer en Windows-tjeneste som har vært
deaktivert av NET PAUSE.

tjeneste Tjenesten som er midlertidig stanset.
For eksempel ett av følgende:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaksen for kommandoen er:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE lukker en delt fil og fjerner fillåser. Når den brukes
uten
alternativer, lister den opp åpne filer på en server.
Opplistingen tar med
identifikasjonsnumrene som er tildelt en åpen fil, banenavnet til
filen,
brukernavnet og antall låser på filen.

Denne kommandoen fungerer bare på datamaskiner som kjører Server-
tjenesten.

id Identifikasjonsnummeret for filen.
/CLOSE Lukker en åpen fil og fjerner fillåser. Skriv denne
kommandoen
fra serveren der filen deles.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.C:\WINDOWS>NET HELP GROUP
Syntaksen for kommandoen er:

NET GROUP
[gruppenavn [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
gruppenavn {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE}
[/DOMAIN]
gruppenavn brukernavn [...] {/ADD | /DELETE}
[/DOMAIN]

NET GROUP legger til, viser eller endrer globale grupper på
servere. Når den
brukes uten parametere, viser den gruppenavnene på serveren.

gruppenavn Navnet på gruppen som skal legges til, utvides
eller slettes.
Skriv bare et brukernavn hvis du vil se en liste
over brukere
i en gruppe.
/COMMENT:"tekst" Legger til en kommentar for en ny eller
eksisterende gruppe.
Teksten må være i anførselstegn.
/DOMAIN Utfører operasjonen på en domenekontroller for
det gjeldende
domenet. Hvis ikke, utføres operasjonen på den
lokale
datamaskinen.
brukernavn[ ...] Lister opp ett eller flere brukernavn som skal
legges til
eller fjernes fra en gruppe. Ved flere
brukernavn må
brukernavnene atskilles med mellomrom.
/ADD Legger til en gruppe eller legger til et
brukernavn i en
gruppe.
/DELETE Fjerner en gruppe eller fjerner et brukernavn
fra en gruppe.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.

GOTO : NET HELP

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje NET HELP CONTINUE - reaktiverer en Windows-tjeneste som har vært deaktivert av NET PAUSE.

HTTP: ... console/no/107.htm
0.14
22601

Wer braucht diesen Pixel Tester für Windows?

 /

Turn-Off the search indexing service in Windows 10/11!

 /

Wie kann ich AHDI Free in meine Landessprache übersetzen?

 /

All Printer Folder on Windows 11, 10, ...!

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Dem Quad-Explorer den Zugriff bei Ordner-Schutz unter Windows 10 gewähren!

 /

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 10 und 11 zu öffnen, bzw. starten!

 /

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Easy ways to get the Windows 10/11 product key (not a hack)!

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Where are other Windows 10 features, can I activate it?

 /

Repair Corrupted Windows 11, 10, ... System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /