NET HELP CONFIG: viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller Server-tjenesten. Når den brukes uten SERVER- eller WORKSTATION-parametren ...


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP CONFIG"
... "NET HELP CONFIG" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP CONFIG"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP CONFIG" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP CONFIG"

Her er selvfølgelig eksempler på hvordan du kan bruke det`NET CONFIG`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`), sammen med detaljerte beskrivelser: Eksempel 1: Se lokale datamaskinkonfigurasjonsinnstillinger

net config

Beskrivelse: Denne kommandoen viser gjeldende konfigurasjonsinnstillinger for den lokale datamaskinen. Utdataene kan inneholde informasjon om arbeidsgruppemedlemskap, servertjenester og andre nettverksrelaterte innstillinger. --- Eksempel 2: Se konfigurasjonsinnstillingene for en spesifikk ekstern datamaskin

net config \\RemoteComputerName

Beskrivelse: Denne kommandoen lar deg se konfigurasjonsinnstillingene til en spesifikk ekstern datamaskin kalt "RemoteComputerName". Dette inkluderer informasjon som arbeidsgruppemedlemskap og nettverkstjenester. --- Eksempel 3: Se gjeldende arbeidsgruppemedlemskap

net config workstation

Beskrivelse: Lar deg se spesifikk informasjon om den lokale datamaskinens arbeidsgruppemedlemskap. Utdataene inkluderer detaljer som arbeidsgruppenavn, datamaskinnavn og brukernavn. --- Eksempel 4: Se konfigurasjonsinnstillingene for servertjeneste

net config server

Beskrivelse: Denne kommandoen returnerer spesifikk informasjon om konfigurering av servertjenesten på den lokale datamaskinen. Dette kan inkludere ting som deling og andre serverrelaterte innstillinger. --- Eksempel 5: Endring av arbeidsgruppemedlemskap

net config workstation /join:Ny_arbeidsgruppe

Beskrivelse: Denne kommandoen lar deg endre arbeidsgruppemedlemskapet og legge til den lokale datamaskinen i en ny arbeidsgruppe kalt NewWorkgroup. --- Eksempel 6: Endre konfigurasjonsinnstillinger for servertjeneste

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Min Server"

Beskrivelse: Her er auto-frakoblingstiden for servertjenesten satt til 15 minutter og en kommentar "Min server" legges til for delinger. --- Eksempel 7: Se gjeldende nettverksinnstillinger

net config workstation | findstr /C:"Nettverkskonfigurasjon"

Beskrivelse: Denne kommandoen viser spesifikk informasjon om den lokale datamaskinens nettverkskonfigurasjon. Bruken av`findstr`lar bare de relevante linjene vises. --- Vær oppmerksom på at tilgjengelige alternativer og virkemåter kan variere avhengig av versjonen av Windows. For å sjekke de spesifikke alternativene kan du`NET CONFIG /?`bruk i ledeteksten. Her er eksempler på bruk av`NET CONFIG`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`), sammen med detaljerte beskrivelser: Eksempel 1: Se lokale datamaskinkonfigurasjonsinnstillinger

net config

Beskrivelse: Denne kommandoen viser gjeldende konfigurasjonsinnstillinger for den lokale datamaskinen. Utdataene kan inneholde informasjon om arbeidsgruppemedlemskap, servertjenester og andre nettverksrelaterte innstillinger. Eksempel 2: Se konfigurasjonsinnstillingene for en spesifikk ekstern datamaskin

net config \\RemoteComputerName

Beskrivelse: Denne kommandoen lar deg se konfigurasjonsinnstillingene til en spesifikk ekstern datamaskin kalt "RemoteComputerName". Dette inkluderer informasjon som arbeidsgruppemedlemskap og nettverkstjenester. Eksempel 3: Se gjeldende arbeidsgruppemedlemskap

net config workstation

Beskrivelse: Lar deg se spesifikk informasjon om den lokale datamaskinens arbeidsgruppemedlemskap. Utdataene inkluderer detaljer som arbeidsgruppenavn, datamaskinnavn og brukernavn. Eksempel 4: Se konfigurasjonsinnstillingene for servertjeneste

net config server

Beskrivelse: Denne kommandoen returnerer spesifikk informasjon om konfigurering av servertjenesten på den lokale datamaskinen. Dette kan inkludere ting som deling og andre serverrelaterte innstillinger. Eksempel 5: Endring av arbeidsgruppemedlemskap

net config workstation /join:Ny_arbeidsgruppe

Beskrivelse: Denne kommandoen lar deg endre arbeidsgruppemedlemskapet og legge til den lokale datamaskinen i en ny arbeidsgruppe kalt NewWorkgroup. Eksempel 6: Endre konfigurasjonsinnstillinger for servertjeneste

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Min Server"

Beskrivelse: Her er auto-frakoblingstiden for servertjenesten satt til 15 minutter og en kommentar "Min server" legges til for delinger. Eksempel 7: Se gjeldende nettverksinnstillinger

net config workstation | findstr /C:"Nettverkskonfigurasjon"

Beskrivelse: Denne kommandoen viser spesifikk informasjon om den lokale datamaskinens nettverkskonfigurasjon. Bruken av`findstr`lar bare de relevante linjene vises. Vær oppmerksom på at tilgjengelige alternativer og virkemåter kan variere avhengig av versjonen av Windows. For å sjekke de spesifikke alternativene kan du`NET CONFIG /?`bruk i ledeteksten.

"NET HELP CONFIG" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller 
Server-tjenesten. Når den brukes uten SERVER- eller WORKSTATION-
parametrene, 
viser den en liste over konfigurerbare tjenester. Hvis du trenger 
hjelp med å 
konfigurere en tjeneste, skriver du NET HELP CONFIG tjeneste.

SERVER Viser informasjon om konfigurasjonen av 
Server-tjenesten.
WORKSTATION Viser informasjon om konfigurasjonen av 
Workstation-tjenesten.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP CONFIG"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter å vurdere når du bruker`NET CONFIG`-Bruk kommando: 1. Administrative privilegier: - Gjennomføringen av`NET CONFIG`krever administrative tillatelser. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator for å få tilgang til alle nødvendige ressurser. 2. Kunnskap om parametere: - Forstå tilgjengelige parametere og deres effekter. Feil konfigurasjon kan føre til uventet oppførsel. 3. Sjekk dokumentasjonen: - Se den offisielle Microsoft-dokumentasjonen for`NET CONFIG`kommando for å få detaljert informasjon om tilgjengelige alternativer og beste praksis. 4. Sjekk tillatelser: - Noen`NET CONFIG`-Alternativer krever administrative rettigheter eller spesielle rettigheter for å konfigurere nettverkstjenester. Sørg for at du har de nødvendige rettighetene. 5. Kompatibilitet med Windows-versjoner: - Tilgjengelige alternativer og virkemåter kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med den spesifikke versjonen av operativsystemet. 6. Angre endringer: - Før du gjør endringer, sørg for at du vet hvordan du kan angre dem. Dette er spesielt viktig for å minimere uønskede effekter. 7. Bruk testmiljø: - Test det hvis mulig`NET CONFIG`kommando i et testmiljø for å minimere innvirkningen på produksjonsmiljøet og verifisere forventet oppførsel. 8. Vær oppmerksom på sikkerhetshensyn: - Noen`NET CONFIG`-Alternativer kan avsløre eller gjøre endringer i sikkerhetsrelatert informasjon. Bruk dem nøye og følg organisasjonens sikkerhetspolicyer. 9. Effekter på nettverkstjenester: - Vær oppmerksom på endringer i`NET CONFIG`Innstillinger kan påvirke nettverkstjenester og deling. Forstå sammenhengene for å unngå uønskede konsekvenser. 10. Personvern: - Hvis`NET CONFIG`- Alternativer for å avsløre informasjon om datamaskinen eller nettverket, følge personvernregler og beste praksis for å beskytte sensitiv informasjon. Ved å vurdere disse punktene kan du`NET CONFIG`-Bruk kommandoen trygt og effektivt i ditt miljø.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP CONFIG - viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller Server-tjenesten. Når den brukes uten SERVER- eller WORKSTATION-parametrene, viser den en liste over konfigurerbare tjenester. Hvis du trenger hjelp med å konfigurere en tjeneste, skriver du NET HELP CONFIG tjeneste.

HTTP: ... console/no/104.htm
0.093
41798

What does LED stand for?

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

Questions and answers about the Quick Text Paste application for Windows!

Why should I print a test page with this tool?

What is Clear Type?

What exactly is a virtual system?(0)