msg: Send en melding til en bruker.


... Eksemplene for kommandoen "msg"
... "msg" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "msg"-kommandoen

Kommandoen: "msg" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "msg"

Her er noen eksempler på bruk av`msg`-Kommando i ledetekst (CMD): Eksempel 1: Send melding til en bestemt bruker:

msg Brukernavn "Hallo! Dette er en testmelding."

Denne kommandoen viser meldingen "Hei! Dette er en testmelding." sendt til den angitte brukeren med brukernavnet. Eksempel 2: Send melding til alle brukere på datamaskinen:

msg * "viktig melding: De Server blir in 10 Slå av minutter."

Denne uttalelsen sender meldingen "Viktig melding: Serveren vil bli stengt om 10 minutter." til alle brukere på datamaskinen. Eksempel 3: Send melding til en ekstern maskin:

msg /server:Datamaskinnavn "Denne meldingen går til en fjernkontroll-Computer."

Her meldingen "Denne meldingen går til en ekstern datamaskin." sendt til en datamaskin med det angitte navnet. Eksempel 4: Send melding med tittel:

msg Brukernavn /time:30 "Legge merke til" "Avtalen din begynner in 30 minutter."

Denne kommandoen sender en melding med tittelen "Varsel" til den angitte brukeren og inneholder teksten "Din avtale starter om 30 minutter." Eksempel 5: Send melding til en økt:

msg Brukernavn /v /w "Denne meldingen krever din oppmerksomhet!"

Her er en viktig melding med bryteren`/w`sendt, noe som betyr at meldingen venter på at brukerens økt skal vises. Pulten`/v`viser også detaljert informasjon om meldingen. Merk: Vær oppmerksom på at den faktiske bruken av`msg`kommandoen kan variere avhengig av systemets sikkerhetsinnstillinger, og i nyere versjoner av Windows kan det være restriksjoner på bruken av denne kommandoen.

"msg" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Send en melding til en bruker.

MSG {brukernavn | øktnavn | økt-ID | @filnavn | *}
[/SERVER:servernavn] [/TIME:sekunder] [/V] [/W] [melding]

brukernavn Identifiserer det angitte brukernavnet.
øktnavn Navnet på økten.
økt-ID Øktens ID.
@filnavn Angir en fil som inneholder en liste med 
brukernavn,
øktnavn og økt-IDer som meldingen skal 
sendes til.
* Send melding til alle økter på angitt 
server.
/SERVER:servernavn serveren som skal kontaktes (standard er 
gjeldende).
/TIME:sekunder Tidsforsinkelse å vente på at mottaker 
bekrefter meldingen.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
/W Vent på svar fra bruker, nyttig sammen med 
/V.
melding Melding som skal sendes. Hvis ingen melding 
er angitt, spørres det etter en melding
eller leses fra stdin.

Viktig informasjon, tips for "msg"-kommandoen

Ja, det er noen viktige aspekter du bør vurdere når du...`msg`kommando i Windows-kommandolinjen: 1. Administratorrettigheter: The`msg`- Kommando krever administratorrettigheter. Du må kjøre ledetekst som administrator for å bruke kommandoen. 2. Brukerinteraksjon: The`msg`-Command samhandler med brukergrensesnittet og kan vise meldinger på skjermen. Dette kan være uønsket hvis du ønsker å forstyrre brukere. 3. Brannmur og nettverksinnstillinger: Til`msg`For å bruke eksterne varsler, må brannmurinnstillingene konfigureres riktig. Meldinger kan også blokkeres av nettverkspolicyer eller antivirusprogrammer. 4. Systempolicyer: I nyere versjoner av Windows, spesielt i bedriftsmiljøer, kan gruppepolicy eller sikkerhetspolicy kreve bruk av`msg`begrense eller deaktivere. 5. Ikke for hjemmeutgaver: The`msg`kommandoen er kanskje ikke tilgjengelig på Home Editions av Windows. 6. Begrenset støtte: I nyere versjoner av Windows`msg`anses som en utdatert eller utdatert metode for å varsle brukere. I stedet foretrekkes alternative metoder som Toast-varsler eller PowerShell-skript. 7. Brukernavn vs. øktnavn: Når du bruker`msg`kommandoen må du kanskje spesifisere brukernavnet eller sesjonsnummeret riktig. Det kan oppstå feil hvis brukeren ikke eksisterer eller er angitt feil. 8. Sikkerhetsproblemer: Sende meldinger til alle brukere (`msg *`) kan betraktes som en sikkerhetsrisiko og bør brukes med forsiktighet. 9. Systemtjenester: Den`msg`kommandoen fungerer kanskje ikke med visse systemtjenester eller i visse sammenhenger, spesielt når det gjelder varsler. Det er viktig å vurdere disse aspektene for å sikre bruk av`msg`oppfyller kravene og sikkerhetsretningslinjene til systemet ditt. I mange tilfeller kan mer moderne tilnærminger som PowerShell-skript eller andre varslingsmetoder være mer tilrådelig.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje msg - Send en melding til en bruker.

HTTP: ... console/no/099.htm
0.14
12323

Navigate up one or more levels faster in File Explorer!

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

Minuten für mehrere Dateien gleichzeitig ändern!

Den Quad Explorer für Windows immer maximiert starten lassen!

New work area as a new tab window!

Den Quad Explorer für Windows immer maximiert starten lassen!(0)