ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
mqbkup gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Bruk: mrinfo [-n?] [-i address] [-t secs] [-r retries]
destination

-n Viser IP-adresser i numerisk format
-i address Adressen til det lokale grensesnittet som spørring
skal sendes ut til
-t seconds Tidsavbrudd i sekunder for IGMP-spørringer
(standard = 3 sekunder)
-r retries Antall tilleggsganer det skal sendes SNMP-
spørringer (standard = 0)
-? Utskriftsbruk
destination Adresse for eller navn på mål
C:\WINDOWS>MSG /?
Send en melding til en bruker.

MSG {brukernavn | øktnavn | økt-ID | @filnavn | *}
[/SERVER:servernavn] [/TIME:sekunder] [/V] [/W] [melding]

brukernavn Identifiserer det angitte brukernavnet.
øktnavn Navnet på økten.
økt-ID Øktens ID.
@filnavn Angir en fil som inneholder en liste med
brukernavn,
øktnavn og økt-IDer som meldingen skal
sendes til.
* Send melding til alle økter på angitt
server.
/SERVER:servernavn serveren som skal kontaktes (standard er
gjeldende).
/TIME:sekunder Tidsforsinkelse å vente på at mottaker
bekrefter meldingen.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
/W Vent på svar fra bruker, nyttig sammen med
/V.
melding Melding som skal sendes. Hvis ingen melding
er angitt, spørres det etter en melding
eller leses fra stdin.

GOTO : NBTSTAT /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...

HTTP: ... console/no/097.htm
0.14
17725

How do you find out the IP address of a website or url?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

If an EXE file is blocked in Windows Firewall, are the DLL files blocked too?

 /

Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

The digital Windows 11, 10, ... clock can also appear decent on the desktop!

 /

Should I install 32 bit or 64 bit Windows 11/10, x64 vs x32!

 /

Can I compress any 1GB of data to 10MB with KGB Archiver 2?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Open control panel in Windows 11?

 /

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /