ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>FORCEDOS /?
forcedos gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>FSUTIL /?
/? er en ugyldig parameter.
---- Kommandoer som støttes ----

behavior Styre filsystemoppførsel
dirty Administrere endringsbiten for volumet
file Filspesifikke kommandoer
fsinfo Filsysteminformasjon
hardlink Administrasjon av hardkobling
objectid Administrasjon av objekt-ID
quota Administrasjon av kvote
repair Administrasjon av selvreparasjon
reparsepoint Administrasjon av reanalyseringspunkt
resource Administrasjon av Transactional Resource Manager
sparse Kontroll av sparsommelig fil
transaction Administrasjon av transaksjoner
usn USN-behandling
volume VolumbehandlingC:\WINDOWS>GETMAC /?

GETMAC [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] [/FO format]
[/NH] [/V]

Beskrivelse:
Dette verktøyet kan en administrator bruke til å vise MAC-
adressen
for nettverkskort på et system.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal
kobles til.

/U [domene\]bruker Angir brukerkonteksten
kommandoen skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten. Ber om inndata
hvis det utelates.

/FO format Angir formatet som resultatet
skal vises i.
Gyldige verdier: TABLE, LIST, CSV.

/NH Angir at kolonneoverskriften ikke
skal vises i resultatet.
Bare gyldig for TABLE- og CSV-
formatene.

/V Angir at detaljert (verbose) utdata
skal vises.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
GETMAC /?
GETMAC /FO csv
GETMAC /S system /NH /V
GETMAC /S system /U bruker
GETMAC /S system /U domene\bruker /P passord /FO liste /V
GETMAC /S system /U domene\bruker /P passord /FO tabell /NH

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje forcedos - Angir den nåværende katalogen til det angitte programmet til bruk.

HTTP: ... console/no/085.htm
0.125
20809

What is word?

 /

Which is better shutdown, or standby mode?

 /

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

Wie kann ich TDSL von T-Online bei Vista einrichten?

 /

Core-X architecture?

 /

Kurzes How-To verwende ich DirPrintOK!

 /

Was ist die Dateizeit, bzw. die Ordnerzeit?

 /

Kann ich den SmartScreen Filter unter Windows 10 deaktivieren?

 /

No support for Windows 7 and 8.1 with new processors!

 /

What can you do to prevent your PC from going off all the time!

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Wie kann ich unter Windows *.bin Dateien hinzufügen in Win-Bin zu Iso?

 /