finger: Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre Finger-tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne system ...


... Eksemplene for kommandoen "finger"
... "finger" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "finger"-kommandoen

Kommandoen: "finger" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "finger"

De`FINGER`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes sjelden lenger. De`FINGER`kommandoen er mer relevant i Unix-lignende operativsystemer som Linux eller BSD. Det brukes vanligvis til å vise informasjon om brukere på et system. Eksempel 1: NETTBRUKER for brukerinformasjon

NET USER Brukernavn

Denne kommandoen viser informasjon om en bestemt bruker. Eksempel 2: WHOAMI for gjeldende brukerinformasjon

WHOAMI

Denne kommandoen skriver ut informasjon om gjeldende bruker på systemet. Eksempel 3: SYSTEMINFO for generell systeminformasjon

SYSTEMINFO

Denne kommandoen returnerer detaljert informasjon om systemet, inkludert brukerkontoer.

"finger" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre 
Finger-
tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.

FINGER [-l] [bruker]@vert [...]

-l Viser informasjon i langt format.
user Angir hvilken bruker du ønsker informasjon om. Utelat
brukerparameteren for å vise informasjon om alle 
brukerne på
den angitte verten.
@vert Angir serveren på det eksterne systemet der brukeren 
du
ønsker informasjon om finnes.

Viktig informasjon, tips for "finger"-kommandoen

Når du bruker kommandoene ovenfor i Windows-ledeteksten, er det et par ting du bør være oppmerksom på: 1. Administratorrettigheter: Sørg for at du har tilstrekkelige administrative rettigheter til å kjøre visse kommandoer, spesielt når det gjelder brukerinformasjon eller systemdetaljer. 2. Riktig syntaks: Sjekk den nøyaktige syntaksen til kommandoene i din spesifikke versjon av Windows. Noen kommandoer kan ha forskjellige alternativer eller parametere avhengig av versjonen. 3. Sikkerhetshensyn: Vær forsiktig når du håndterer brukerinformasjon og systemdetaljer. Sørg for at du har tillatelse til å utføre spesifikke kommandoer og at du håndterer sensitiv informasjon på en ansvarlig måte. 4. Riktig stavemåte av brukernavn: Hvis du har`NET USER`kommandoen, sørg for at du staver brukernavnet riktig for å få informasjonen du ønsker. 5. Åpne ledetekst som administrator: Noen kommandoer kan kreve at du åpner ledeteksten som administrator for å få tilgang til viss systeminformasjon. Høyreklikk på ledetekst-ikonet og velg "Kjør som administrator". 6. Brannmur og sikkerhetsprogramvare: Sørg for at brannmuren eller annen sikkerhetsprogramvare ikke blokkerer kommandoene fra å kjøre. 7. Riktig bane: Sørg for at banene til filer eller kataloger er riktig spesifisert, spesielt hvis de inneholder mellomrom. For å unngå problemer, bruk anførselstegn når det er nødvendig. 8. Sikkerhetskopiering: Før du utfører kommandoer som kan påvirke systemet, må du sikkerhetskopiere viktige data slik at du kan gjenopprette i tilfelle problemer. Disse punktene skal hjelpe deg å bruke kommandoene trygt og effektivt i Windows-ledeteksten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje finger - Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre Finger-tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.

HTTP: ... console/no/084.htm
0.109
26704
What is color depth? Hilfe, meine Programme werden von Windows 7, 8.1, 10  geschlossen? What is Surface Go or Pro? What is compiling (compiler)? What is timelessness? What is a computer time? What are print jobs? What is multimedia? On screen keyboard at logon (login) in windows 10, 8.1, 7, log in excluding keyboard? Muss Windows 7 (8.1, 10, 11) immer auf NTFS Festplattenpartion installiert sein?(0)