VOL: Viser volumnavnet og serienummeret til en disk.


... Eksemplene for kommandoen "VOL"
... "VOL" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "VOL"-kommandoen

Kommandoen: "VOL" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "VOL"

De`VOL`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å vise navnet på disken (volum). Her er noen eksempler: Eksempel 1: Viser volumnavnet til gjeldende stasjon:

VOL

Beskrivelse: Denne kommandoen viser volumnavnet til gjeldende stasjon. Eksempel 2: Vis disknavnet for en bestemt stasjon (f.eks. stasjon C:):

VOL C:

Beskrivelse: Navnet på databæreren for C:-stasjonen vises her. Merknader: 1. Den`VOL`kommandoen gir vanligvis ut en enkel streng som representerer navnet på disken. For eksempel kan utgangen være "Volum i stasjon C: er Windows". 2. Utgangen av`VOL`avhenger av stasjonens filsystem. Ulike stasjoner kan vise forskjellig informasjon. 3.`VOL`er nyttig for å vise navnet på en stasjon på kommandolinjen. Det brukes ofte i batchfiler eller skript for å trekke ut informasjon om gjeldende stasjon. 4. Hvis gjeldende stasjon ikke er spesifisert, vises volumnavnet for gjeldende arbeidskatalog. Eksempel 3: Bruk i et batchskript:

@ECHO OFF
VOL
REM Rest av Batch-skript

Beskrivelse: Dette eksemplet viser disknavnet i begynnelsen av et batchskript. Eksempel 4: Bruk med en variabel i et batchskript:

@ECHO OFF
SET kjøre=C
VOL %kjøre%:
REM Rest av Batch-skript

Beskrivelse: Her vises volumnavnet for C:-stasjonen i en batchfil med en variabel. Det er viktig å merke seg det`VOL`brukes vanligvis kun til å vise informasjon om disker og gjør ingen endringer i systemet.

"VOL" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser volumnavnet og serienummeret til disken dersom disse 
finnes.

VOL [stasjon:]

Viktig informasjon, tips for "VOL"-kommandoen

Når du bruker`VOL`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen punkter å merke seg: 1. Enkel disknavnvisning: The`VOL`kommandoen skriver ut navnet på volumet for den angitte stasjonen. Utdataene kan være en enkel streng som representerer navnet.

VOL C:

For eksempel vises "Volum i stasjon C: er Windows". 2. Kjørebrev kreves: Til`VOL`For å bruke dette må du spesifisere en stasjonsbokstav som argument. Ellers vil gjeldende arbeidskatalog bli brukt som standard.

VOL D:

3. Ingen endringer i systemet: `VOL`er en kommando som viser informasjon, men som ikke gjør noen endringer i filsystemet eller disken. Det er trygt å bruke det til å vise navnet på en disk. 4. Bruk i skript og batchfiler: `VOL`ofte brukt i skript og batchfiler for å trekke ut navnet på gjeldende disk og utføre handlinger basert på det.

@ECHO OFF
SET kjøre=C
VOL %kjøre%:
REM Rest av Batch-skript

Her vises disknavnet for C:-stasjonen i en batchfil med en variabel. 5. Kan variere avhengig av system: Den nøyaktige utgangen av`VOL`kan variere avhengig av Windows-systemet som brukes og filsystemet til stasjonen. Det kan også avhenge av tillatelsene brukeren har på stasjonen. 6. En del av Windows-operativsystemer: `VOL`er en innebygd kommando i de fleste Windows-operativsystemer og krever vanligvis ikke ekstra programvare for å installeres. 7. Returnerer gjeldende disknavn: Hvis ingen stasjonsbokstav er spesifisert, viser`VOL`navnet på disken for gjeldende arbeidskatalog.

VOL

Volumnavnet for gjeldende stasjon vises her. Det er det viktig å understreke`VOL`er generelt trygt å bruke og er ment å vise informasjon. Den utfører ingen handlinger som påvirker filsystemet eller disken.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje VOL - Viser volumnavnet og serienummeret til en disk.

HTTP: ... console/no/070.htm
0.077
15992
Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)! How can I create millions or billions of files please? Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1? Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1? Was ist eine Zusatz-Domain, bitte kurz erklärt? Is CannaPower illegal? Change, delete or adapt your own profile picture on Facebook.com? Unterschied Kerne und Threads bei der CPU? Enlargement in Internet Explorer 11/10 (zoom, font)! Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows OS?(0)