RMDIR: Fjerner en mappe.


... Eksemplene for kommandoen "RMDIR"
... "RMDIR" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "RMDIR"-kommandoen

Kommandoen: "RMDIR" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "RMDIR"

De`RMDIR`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å slette kataloger. Her er noen eksempler på bruk av`RMDIR`-Kommando: Eksempel 1: Slett en tom katalog:

RMDIR C:\Eksempel\Tom_katalog

Beskrivelse: Denne kommandoen sletter den tomme katalogen "EmptyDirectory" i banen "C:\Example". Eksempel 2: Slett en katalog med alle undermapper og filer:

RMDIR /S /Q C:\Eksempel\Directory_With_Contents

Beskrivelse: Ved å bruke alternativene`/S`og`/Q`"DirectoryWithContents"-katalogen inkludert alle undermapper og filer slettes rekursivt uten å spørre om bekreftelse. -`/S`: Sletter alle underkataloger og filer i den angitte katalogen. -`/Q`: Sletter uten bekreftelse. Eksempel 3: Slett katalog og be om bekreftelse:

RMDIR /P C:\Eksempel\Directory_To_Delete

Beskrivelse: Alternativet`/P`fører til at brukeren blir bedt om bekreftelse før sletting av "ToDeleteDirectory"-katalogen. Eksempel 4: Slett katalog og vis utdata:

RMDIR /S /Q C:\Eksempel\Directory_To_Delete > Tøm Logg.txt

Beskrivelse: Alternativene`/S`og`/Q`slett katalogen uten bekreftelse, og utdata blir omdirigert til en fil som heter "DeleteProtocol.txt". Loggen inneholder informasjon om sletteprosessen. Det er viktig å være forsiktig når du`RMDIR`bruk, spesielt med alternativene`/S`og`/Q`, da dette kan føre til irreversibelt tap av data. Pass på at du spesifiserer riktig katalog og at du har sikkerhetskopiert alle viktige data før du sletter en katalog.

"RMDIR" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren 
/S.

Viktig informasjon, tips for "RMDIR"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på når du...`RMDIR`kommando i Windows ledetekst: 1. Unngå tap av data: The`RMDIR`-Command sletter permanent kataloger og alle filer og underkataloger de inneholder. Pass på at du sletter riktig katalog og at ingen viktige data går tapt. 2. Bekreftelsesspørring: Når du bruker`/S`-Switch (slett rekursivt) eller`/Q`-Bytt (stille uten bekreftelsesprompt) bør du være spesielt forsiktig. Det er ingen spørsmål og handlingen iverksettes umiddelbart. Sørg for at du forstår den tiltenkte oppførselen. 3. Sikkerhetskopiering: Før du sletter kataloger, spesielt hvis de er viktige kataloger eller hvis du bruker kommandoen rekursivt (`/S`), ta en sikkerhetskopi av dataene dine. Dette bidrar til å unngå mulig tap av data. 4. Rekursiv sletting: Den`/S`switch fører til at katalogen slettes rekursivt med alle underkataloger og filer. Vær oppmerksom på at dette vil fjerne alt innholdet i katalogen. 5. Bekreftelsesspørring med`/P`: Du kan velge`/P`Bruk for å be om bekreftelse før du sletter en katalog. Dette gir deg et ekstra sikkerhetsnivå for å unngå utilsiktede slettinger. Eksempel:

RMDIR /S /Q C:\Eksempel\Directory_To_Delete

Her slettes katalogen "Directory to be deleted" i banen "C:\Example" rekursivt og uten bekreftelse. Pass på at du har tenkt å gjøre dette for å unngå tap av data. Oppsummert er det tilrådelig`RMDIR`Bruk med forsiktighet og sørg for at du forstår implikasjonene av kommandoalternativene for å unngå uønsket tap av data.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje RMDIR - Fjerner en mappe.

HTTP: ... console/no/057.htm
0.203
10407

Windows 11 and 10 File Explorer search via file customize time!

Hot Tip Windows 10/11 Activate classic GodMode!

So ändern Sie die Höhe oder Breite der Taskleiste unter Windows 10!

Windows 10  / 11 Adapter Settings Find Network?

Get old printers up and running on Windows 11 or 10 (Setup)!

Change if the calendar is displayed in Chinese!(0)